Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Nyheder

Nyheder 2. Verdenskrig

Tilfældig side på History Watch
Churchill Klubben dannes Knud Pedersen fortæller her om dannelsen af Churchill Klubben og opbygningen af modstandsgruppen.

Churchill Klubben blev den første danske modstandsbevægelse og havde hjemme i Aalborg. Gruppen blev fanget og sat i fængsel, hvorfra det lykkedes gruppen at fortsætte kampen mod tyskerne i Danmark. Gruppens betydning var nok primært propagandamæssigt for De Allierede, men her kan gruppens betydning ikke undervurderes, da det blev kendt ved deres tilfangetagelse at drenge fra latinskolen var modstandsfolk, som tyskerne satte i fængslet.

Beretningen stammer fra bogen Unoder af Knud Pedersen.
13 aug 2014
Soldaterne fra Arnhem Dette er den meddelelse som Bernard Montgomery skrev den 28. september 1944, efter anmod fra Divisionschefen General Urquhart, som var med 1. Luftbårne Division i Arnhem.

Den 24. september havde tropperne i Arnhem sendt denne advarsel, som førte til at tropperne trak sig tilbage over Neder Rijn ved Arnhem. Et uddrag lød således: "Må advare Dem om, at medmindre direkte kontakt opnås med os tidligt 25. september, anses det for usandsynligt, at vi kan holde ud længe nok. Alle tropper er ny udmattede. Mangel på rationer, vand, ammunition og våben; høje tabstal mellem officererne."

Fra Arnhem vendte 3 ledende officerer hjem, sammen med 125 officerer, 400 svæveflypiloter og 1700 mand. De efterlod 2000 sårede, sammen med læger og sygepassere.
18 jul 2014
Diplomatiske forbindelser afbrydes Den 26. juni 1941 udsendtes den danske regering følgende erklæring, som følge af at Tyskland og Aksemagterne havde angrebet Sovjetunionen i Operation Barbarossa.

Danmark forbliver neutral i konflikten. Det nævnes dog i erklæringen at Sovjetunionen udgør en trussel imod Norden.

Et andet og spændende perspektiv som ikke nævnes i Regeringserklæringen er den danske Prinsesse Dagmar, som havde været Zsarinde i Rusland.
18 jul 2014
Flyangreb på Pearl Harbor I september 1941 blev Orlogskaptajn Mitsou Fuchida udpeget til at lede et eventuelt japansk flyangreb på Pearl Harbor. Den 26. november afsejlede den japanske flåde og den 1. december traf statsrådet beslutningen om angrebet.

Mitsou ledede angrebet fra et bombefly og var over Pearl Harbor under angrebet.

Det mest interesante for mig i beretningen er, at han nævner en uskadt tørdok. Dette er interessant da en militærhistorisk kritik af angrebet er, at dokkene ikke blev bombet. Var disse blevet beskadiget eller ødelagt, ville der gå lang tid inden reparationerne af skibene kunne påbegyndes.
21 apr 2014
Til min egen pige Digtet er skrevet til Anna Lund Lorentzen, som i 1947 og 1949 blev dømt til døden, for hendes arbejde sammen med hendes kommende mand Jørgen Børge Axel Lorenzen. Hun forelskede sig i Jørgen i 1943.

I efteråret 1944 blev Jørgen leder af en aktionsafdeling, som fik tilnavnet Lorentzen banden. Anna blev en del af denne gruppe og deltog aktivt i afhøringerne.

Efter krigen blev gruppen anholdt og dømt. Jørgen og to andre medlemmer blev skudt, mens Anna blev benådet og tilbragte 11 år i fængslet. Parret blev gift i fængslet.

Digtet her er fra bogen: Anna - Hipochefens enke, som er skrevet af Erik Haaest.
21 apr 2014
Fald uden faldskærm En beretning fra en person som hævder, at han var den lykkeligste krigsfange i Tyskland, da han blev taget til fange. Baggrunden for denne baggrund er, at han overlevede at springe ud fra en Lancaster uden en faldskærm. Hans beretning kommer her, samt teksten fra det dokument som bevidner hans held.
20 apr 2014
De Havilland Mosquito En film om flyet som angreb Shell Huset i København. Flyet blev konstrueret i og var oprindeligt tænkt som et ubevæbnet bombefly. Dets flyveegenskaber og fart gjorde, at flyet blev modificeret og bevæbnet. Igennem lang periode bombede flyet dagligt Berlin.
09 apr 2014
Farvefilmen om RAF Den eneste farvefilm om RAF fra 2. Verdenskrig.

Filmen fortæller om et Lancaster angreb på Berlin fra flyvepladsen RAF Hemswell.
10 mar 2014
Bomber i København En bombeekspert som tilfældigt var tilstede da det første bombeangreb på København fandt sted. Selv om han ikke var på vagt søgte han til det ramte kvarter, for at tilbyde sin hjælp, hvilket nemt kunne have kostet ham livet. Dette er hans beretning:

Den 27. januar 1943 blev København udsat for sit første luftangreb under 2. Verdenskrig, der krævede syv dødsofre. De engelske flyvemaskiner angreb området mellem Knippelsbro og Langebro på Christianshavn.

Beretningen stammer fra bogen Bomber over København, som udkom i 1943 og indeholder en række øjenvidneberetninger.
30 now 2013
Goebbels selvmordsbrev Goebbels begik selvmord med sin hustru den 1. maj 1945 og sammen myrdede parret dets fem børn. I brevet kommer Goebbels forklaring på selvmordene og drabene.

Måske er han i affekt, for han er mere optaget af sin "ulydig" overfor Adolf Hitler, som han vælger at gå i døden sammen med.
18 oct 2013
Ordre om minerydning Den 9 maj 1945 var 2. Verdenskrig forbi og de tyske soldater i Danmark var på vej hjem den. På Silkeborg Bad indledtes et møde mellem en englænder, nogle danske officerer og den tyske Øverstkommanderende i Danmark General Lindemann.

Efter mødet udstedte Lindemann en ny rømningsordre, som betød at pionererne fra de 6 marchkolonner skulle tages ud og sendes tilbage til de områder de kom fra. Ordren lød således:
12 oct 2013
We will meet again En engelsk sang fra 1939, som blev sunget a Vera Lynn. Vi mødes igen er afskeden til soldaterne som drog i krig, hvor mange ikke ville vende tilbage.

Der er to versioner af sangen. Den første er den mest kendte, men den anden er vist fra 1940 og har en spændende tekst.

Kim Larsen har lavet en version af sangen som hedder: Vi ses igen.
20 sep 2013
Buen i Guerilla-Krig Anders Lassen er en af de historiens mest kendte danske soldater, da han får Victoria Korset tildelt efter hans død, den 9. april 1945.

Brevet her er fra 1941, hvor han skriver til det engelske Forsvarsministerium og argumentere for, at de skal bruge bue og pil i guerillakrig. Et stykke tid efter, ankommer der to buer med pile til regimentet.
29 jul 2013
Henrik Kauffmann fyres Ved besættelsen var Kauffmann Danmarks gesandt i Washington (USA). Efter den 9. april 1940 afslog Kauffmann at følge ordre fra Danmark af, da han sagde at landet ikke længere var frit.

Den 9. april 1941 underskrev Henrik Kauffmann en aftale (Grønlandstraktaten) med USA, hvor USA overtog forsvaret af Grønland og kunne bygge baser på Grønland. Danmark var besat og Tyskland og de har givet ikke været tilfreds med dette, da Grønland var vigtigt for deres krigsførelse også. Kauffmann blev afsat som Gesandt i Washington af det danske udenrigsministerium og kaldt hjem, hvilket Henrik Kauffmann ikke gjorde. Han blev stemplet som landsforræder.

I 1945 blev traktaten godkendt af Rigsdagen og Kauffmann var minister uden portefølje i den første danske regering efter besættelsen.

Dette Udenrigsministeriets offentlige meddelelser om hjemkaldelse og afsættelsen af Henrik Kauffmann.
24 apr 2013
Danskeren og Besættelsesmagten Officererne som deltog i besættelsen af Danmark (9. april 1940) fik disse forholdsregler om, hvordan de skulle omgås danskeren. De skulle derefter informere deres underordnede.

Modstandsbevægelsen fik fingre i denne forholdsordre og oversatte den til dansk og trykte den i den illegale presse.

Først kan den danske version læses, dernæst den originale tyske.

Billedet er nazistisk valgpropaganda og teksten og det oplyste vindue har en relation til følgende plakat for mørklægning.
06 apr 2013
Folketingets tak Den 26. April 1940 holdt Folketingets Formand, HANS RASMUSSEN, følgende Mindetale over de faldne Soldater fra Kampene den 9. April.
04 apr 2013
Tonage-problemet Den tyske krigsmaskine har lidt et næsten knusende nederlag i Stalingrad og forsiden den 22. marts 1943 handler om et forestående Axis nederlag i Tunis til Rommel og Afrika Korpset.

Umiddelbart kan alt synes tabt, men kan tyskerne inddæmme fronten og holde de Western Allierede væk fra fastlandet i Europa, så kan tyskerne samle deres styrker på Østfronten og opnå en nødvendig sejr senere i det slag ved Kursk, som de planlægger.

Langs de vestlige kyster bygges Vestvolden, som skal afskrække fjenden fra en invasion eller fastholde De Allierede på invasions stranden, så tyskerne kan lave et scenarie som ved f.eks. Dunkirk.

Jeg mener, at Churchill kaldte Italien for den bløde bug. Fra Tunis til Italien, var der kun en lille afstand og Sicilien er endda tættere på.

Tyskerne havde indsamlet information om De allierede under landgangene i Nordafrika under Operation Torch. De håbede på, at transporten over havet kunne være en så stor hurdle, at det sikrede dem mod en invasion. Her kommer deres udlægning.
29 mar 2013
Danske Vælgere! Den 23 marts 1943, var der valg i Danmark. Danmark var besat og havde en samarbejdspolitik med besættelsesmagten. Få måneder senere ophører samarbejdspolitikken, hvad modstandsbevægelsen og De Frie Danske ønskede.

Et valg er en del af den parlamentariske proces, hvor de folkevalgte vælges. Hvad anbefaler Frie Danske? De opfordre til at stemme, da alternativet er at give magt til nazisterne. Deres begrundelse herfor kan læses her.
23 mar 2013
Hitler bliver Rigskansler Sebastian Haffner var en tysk jurist, som i 1938 forlod Tyskland og tog til England, hvor han blev journalist. Han forlod ikke Tyskland fordi han var jøde eller tvunget til det, men han forlod Tyskland fordi han havde en fornemmelse af, hvad som ville komme.

I 1939 skrev han "En tyskers historie", som er hans ungdomsberetning. Værket blev fundet blandt Haffners papirer efter hans død i 1999. Nogle har betvivlet værkets autencitet, som et tysk - nazistisk tidsdokument fra før krigen, da Haffner forudser 2. Verdenskrig og det dertil hørende Folkemord.

Uddraget her handler om da Hitler bliver Rigskansler.
28 jan 2013
Digtet om Ingrid Andresen Den 31. oktober 1944 angreb RAF Gestapos Hovedkvarter i Jylland, som havde lokaler hos Århus Universitet. Angrebet kom på baggrund af at den jyske del af modstandsbevægelsen den 15. oktober havde anmodet om et luftangreb, da Gestapo var ved optrevle den jyske modstandsbevægelse efter en række anholdelser.

Under angrebet blev ca. 59 personer dræbt, 2 personer var savnede, tallene stammer fra en intern tysk undersøgelse. Blandt de dræbte 12 dræbte kvinder (plus 1 savnet) var "typisten" Ingrid Andresen. Den 10 november 1944 bragte National Socialisten følgende digt om hendes død.

Selvom om det er rørende digt, så har det nok ikke fået mange "danske" til at juble mindre, da tyskerne havde dræbt uskyldige danskere, så som Kaj Munk.
18 jan 2013
Casablanca Topmødet Den 14. december 1943 mødtes Winston Churchill and Franklin Roosevelt for første gang under Casablanca konferencen. Casablanca var lige blevet befriet, det var et fransk område, som i 1942 blev udødeliggjort i Filmen Casablanca, med Humphrey Bogart og Ingrid Bergman i hovedrollerne.

Josef Stalin kunne ikke komme, hvilket gav en usikkerhed blandt De allierede, for hvad forestillede Stalin, at de talte om og hvad blev rent faktisk sagt ved topmødet. Så topmødet startede i skyggen af Stalins frygt for, at de Vest-allierede indgik en separatfred med Aksemagterne. Måske for at mane dette spøgelse i jorden, fik topmødet det tema, at fredskravet var en betingelsesløs overgivelse.

Den 24. Januar blev der afholdt pressemøde til Pressens store overraskelse, da topmødet var blevet hemmeligholdt. Mellem Roosevelt og Churchill sad franskmændene Charles de Gaulle og Henri Giraud.
15 jan 2013
Memphis Belle Memphis Belle er en flyverkrigsfilm fra 1990. Det er en dramatisering af dokumentarfilmen Memphis Belle fra 1943: A Story of a Flying Fortress, som blev instrueret William Wyler. Både , der handler om det amerikanske B-17 Flying Fortress Memphis Belles 25. og sidste togt d. 17. maj 1943. 1990-filmen blev produceret af Wylers datter Catherine og er tilegnet faderen.

Memphis Belle var en F-model, men blev spillet af Sally B, som var af typen en Boeing B-17G, der havde et hagetårn til beskyttelse mod frontalangreb.
13 jan 2013
Om Blitzkrieg I starten af 2. Verdenskrig, opnåede den tyske Hær nogle bemærkelsesværdige sejre, da sejrene var så hurtige og effektfulde.

Denne form for krigsførelse blev kaldt Blitzkrieg.
11 dec 2012
This Time "This time" er et musical nummer, som handler om, at det er anden gang på 25 år, at amerikanske soldater sendes til Europa, hvor og budskabet er at denne gang bliver sidste gang.

Nummeret er fra Musicalen "This is the army" - Uncle Sam Presents det nye soldater show, som blev opsat for at støtte Soldier Emergency relief (AER), som havde til opgave er at hjælpe soldater og deres pårørende.

Under første Verdenskrig opsatte Irwin Berlin et lignende sjov (Yip Yip yaphank), mange af sangene i "This is the army" genbruges.

AER blev oprettet i 1942, som er det samme år som This is the Army havde premiere. Musicalen blev en stor succes og blev sendt på turne, hvor sidste forestilling var efter krigens afslutning den 22. oktober 1945 på Hawaii.

I 1942 blev "This is the army" filmatiseret med Ronald Reagan i en af de ledende roller.

Sangen afslutter showet og indledes ved, at det meddeles at medvirkende soldater vil blive sendt til tilbage til deres enheder. Hvilket skete for de fleste, men ikke for Lt. Ronald Reagan.

Filmatiseringen af This is the Army er på den måde tro mod forestillingen fra 1918, hvor de optrædende soldater blev hentet af lastbiler efter sidste forestilling og sendt til Europa.

Under teksten kan sangen høres og hele filmen ses.
08 dec 2012
En tidsrejse til krigstidens London En engelsk familie foretager en rejse i en tidsmaskine tilbage til 2. Verdenskrig, hvor de gennemlever den hverdag, som en engelsk familie havde gennem krigen. De blev ganske vist ikke bombet, perioden er kortere end krigen.

En utroligt spændende måde at fortælle en typisk engelsk families hverdag på. Se hvordan de laver beskyttelsesrum og hvordan de overvinder den øgede modgang, som krigen bragte med rationering og nationale pligter. Hvordan modgang gav et øget sammenhold - forskellen mellem kønnene.
23 nov 2012
Paulus og Stalingrad En film som handler om Friedrich Paulus, hans liv og karriere, som førte ham til Stalingrad, hvor han som den første tyske Feltmarskal overgav sig.
19 nov 2012
Tyske flådebevægelser De sidste timer inden angrebet på Norge og Danmark den 9. april 1940, indløber der telegrammer om militær aktivitet nær den grænse, eller skibe som sejler gennem dansk farvand.

Fra Korsør er der to telegrammer om flådevirksomhed, det ene er fra RB og dateret den 8. april og det andet e fra dagen Danmark blev besat. Begge telegrammer er særdeles interessante.

Det fra RB, nævner et tysk hangarskib. Tyskland påbegyndte byggeriet af 2 hangarskibe, den 28. december 1938 påbegyndtes byggeriet af hangarskiber Graf Zeppelin, det blev søsat 8. december 1938. Skibet blev aldrig gjort færdigt og det skyldtes hovedsageligt angrebet og besættelsen af Norge. Norge har en lang kystlinje som tyskerne efter besættelsen skulle forsvare. Under et møde med Adolf Hitler den 29. april 1940 blev det aftalt med Admiral Raeder, at byggeriet skulle stilles i bero. Så der var ikke nogen Flugzeugträger (med navnet A) i dansk farvand.

Det andet telegram fortæller isen i farvandet, om tyske handelsskibe som vendte tilbage til Tyskland i store mængder dage i forvejen, om de tyske flådefartøjer og den øgede flyvervirksomhed.
31 aug 2012
Overvejelser om Operation Torch Efter et møde Josef Stalin i Moskva den 13 august 1942, hvor Stalin hævdede at England havde lovet en anden front i Europa, til at aflaste den Røde Hær, skrev Winston Churchill sammen med Morgan og General Brooke dagen efter dette svar.

Operation Torch blev De allieredes operation i 1942, hvor den engelske sejr ved El Alamein blev fulgt op med landsætning af tropper i Nordafrika den 8. November.

Stalin mente på det tidspunkt hvor disse strategiske overvejelser blev opridset, at hans allierede var for bange for at kæmpe med tyskerne, de blev en vane sagde han. Stalin var her udvidende om, at Hitler havde beordret byen som bar hans navn erobret, at fem dage senere fik Paulus ordren om at indtage Stalingrad.

Stalin argumenterede med, at de bedste tyske tropper var på Østfronten og at 5-6 divisioner landsat ved Cherbourg, kunne tvinge tyskerne til at overføre tropper fra østfronten til Vest. Englæønderne mente, at disse tropper ville blive omringet og nedkæmpet.
13 aug 2012
Og hvem kører Bil i Danmark Et digt fra modstandskampen i Danmark, fra Bogen "Der brænder en ild" - fra 1944.

Hvem kørte bil i Danmark i 1944? Der var benzinrationering, så det gjorde personer med tilknytning til besættelsesmagten, eller bilister som havde et ærinde som tyskerne kunne støtte.

Hvorfor interessere sig for bilister? Fordi Redaktør Carl Henrik Clemmensen og Præsten kaj Munk blev fundet myrdet i en vejkant efter en natlig køretur.

Digtet handler om clearingmord - mord som blev begået som repressalier mod modstanderne imod den tyske besættelsesmagt.
03 Jul 2012
Afskedsbrev fra Gestapomand Den 8. oktober 1946 kl. 1. blev Frantz Erik Toft henrettet, som den tredje dødsdømte dansker, som et følge af "Retsopgøret" efter besættelsen. Frantz blev henrettet i Undalslund Plantage ved Viborg, henrettelsen var den af 16 på stedet.

Frantz blev født den 18. maj 1926 i Hals og var ved henrettelsen 20 år gammel og blev den yngste af de 46 henrettede i opgøret efter Danmarks besættelse.

Frantz blev medlem af NSU (Nationalsocialistisk Ungdom) og kort før han fyldte 16 år, startede han på ungdomsførerskole i Berlin. Han blev den 12. april 1943 medlem af DNSAP og brandværnsmedhjælper ved Flyvestation Aalborg og Flyvestation Karup. Endvidere havde han i 1943 et seks ugers kursus på Schalburgkorpsets skole på Høvelte Kaserne.

Midt i maj måned 1944 blev han overført til udlandstjeneste som vagt for Organisation Todt, hvor han gjorde tjeneste i Frankrig og Italien. I november 1944 blev Frantz hjemsendt grundet sygdom og i januar blev han tolk hos Gestapo i Aalborg.

Den 7. maj 1945 blev han anholdt af medlemmer af Modstandsbevægelsen og den 12. maj blev han fremstillet i Kriminalretten.

Før henrettelsen var Frantz sammen med sin familie, han skulle have fundet trøst i en tegnet livsforsikring og han ønskede på sin vis, at attentatet på ham under krigen var lykkedes.
27 Jun 2012
Historien om Anne Frank En film som fortæller historien om Anne Frank, en ung jødinde som levede skjult i Amsterdam indtil hun og hendes familie blev angivet og sendt i Koncentrationslejr.

Anne fik en dagbog i fødselsdagsgave på sin 13-års fødselsdag d. 12. juni 1942. Hun første dagbog i al den tid hun og hendes familie levede i skjul for tyskernes. jødeforfølgelse, indtil de bels stukket og taget til fange i august -44 og sendt i koncentrationslejr, hvor hun døde i marts -45.
12 Jun 2012
Legionærsangen Legionærsangen er den sang som Schalburgs sorte Bataillon (korpset) sang. Sangen er skrevet af Hans Teichmann på tysk og oversat til dansk.

Hans Teichmann blev født i 1888 i Chemnitz og blev dirigent og komponist. Han var kapelmester for infanteriregiment 91 (indtil 1918), Stabsmusikkorps beim Luftkreiskommando II, Berlin-Gatow (1936), Musikkorps der Legion Condor (1939), Stabsmusikkorps des Wachbataillons der Luftwaffe, Berlin (1936-1944). Han var aldrig medlem af NSDAP.

Først den danske version af sangen, dernæst den originale tyske, for at slutte en YouTube video med den danske version.

Hvis nogen har yderligere information om sangen - så vil jeg gerne vide mere.
11 Jun 2012
Hitlers Sydeuropa Et spændende indblik i Hitlers tanker om Mussolini og Spanien. Hvorfor indtog Tyskland ikke Gibraltar i 1940?, hvad følte Hitler da han fandt ud af, at Mussolini havde angrebet Grækenland?

Den 20. februar 1945 skrev Hitler dette dokument, som er en del af en række dokumenter, som er blevet kaldt Hitlers testamente.
24 may 2012
RAF i krig Dette er en samling om RAF under 2. Verdenskrig, dets fly, piloter, dets kampagner og håb for krigen. Det er billedet af Royal Air Force, som blev fortalt til offentligheden.

Jeg har en formodning om, at udsendelsen kan være et sammenklip af forfilm med nyheder fra krigen af. Hvis nogle, kender forklaringen, så vil jeg utroligt gerne høre den.

Titlen på serien er "RAF at War"
17 may 2012
Modstandsstyrker I starten af Maj 1945 står det klart for alle, at Tyskland snart vil tabe krigen. Frihedsrådet forsøgte den o3. maj at kalde Modstandsstyrkerne til orden, så alle grupper handler samlet.

Endvidere nævnes muligheden for, at de tyske tropper vil vælge at kæmpe i Danmark.
03 may 2012
Radiomelding fra Bismarck Den 25 maj 1941 beskriver Bismarck sin situation således.
25 apr 2012
De mørke Fugle fløj Gelsted skrev spontant digtet om besættelsen den 9. april 1940, "De mørke Fugle fløj". De tyske flyvemaskiner over Danmark, som skulle true beslutningstagerne med bomber og endte med at kaste flyvebladet med overskriften "Oprop!" ned over Danmark. Flyene har fremstået som mørke silhueter.
24 apr 2012
Victory through Air Power I foråret 1942 kom bogen ”Victory through Air Power. Den var skrevet af en russisk immigrant og major Alexander P. de Seversky, der havde slået sig ned i USA. Walt Disney blev meget optaget af bogen og besluttede at filmatisere den. Store dele af dem blev fortalt som tegnefilm, men der var også dele af den hvor bl.a. bogens forfatter stod og fortalte om sine ideer.
16 apr 2012
Kamp i Sønderjylland d. 9 April En beskrivelse af en kamp i Sønderjylland den 9. April 1940, hvor to danske soldater faldt.
08 apr 2012
Københavns Besættelse Major Glein ledede de tyske tropper som besatte København, tidligt om morgenen den 9. april 1940. Beretningen er en dansk oversættelse af en beretning i "Militår-Wochenblatt", 4. 4. 1941 (Nr. 46).

Beretningen fortæller om forberedelserne til angrebet, indskibningen og sejladsen til Danmark og selve auktionen.
02 apr 2012
Berlin frygter Stalingrad Jacob Kronika var fra 1919, næstformand i den nyoprettede Sydslesvigske Forening. Han var fra 1932 til 1945 de danske sydslesvigeres talsmand, overfor den tyske regering i Berlin.

Dagbogs optegnelsen er interessant, da Adolf Hitler sendte Kong Christian den Tiende et lykønskningstelegram, i anledningen af Kongens fødselsdag den 26. september 1942. Kongen besvarede telegrammet med ordene "Min bedste tak", hvilket Hitler så som en fornærmelse og hjemkaldte den tyske gesandt i København.

Beretningen fortæller også om slaget ved Stalingrad, som påvirker stemningen i Berlin og folk begynder at indse, at Tyskland ikke kan vinde på Østfronten.
18 mar 2012
Tanks under Barbarossa En dokumentarfilm fra serien TANKS!, som handler om Barbarossa.

I serien gennemgås de to modstanders parathed til at slås, styrkeforhold og strategi. Endelig beskrives de forskellige tanks som deltog i slaget og endeligt slagets gang.
16 mar 2012
Det sidste brev hjem Det sidste brev hjem, det sidste livstegn, fra en finsk soldat i felten. Han skriver, at han bruger den sidste kuvert nu og at det er uklart hvornår han får nye. Havde han det, så havde et andet brev måske stået her, som hans sidste?

Det er et soldaterbrev, som fortæller om livet ved fronten, kampen mellem Finland og Sovjetunionen. Det er en spændende krigsskueplads, da terrænet er anderledes end hvor den Røde Hær ellers slås.
12 mar 2012
Albert Carlo Iversen Albert Carlo Iversen blev født den 28. September 1895 og blev henrettet den 29. Juni i Ryvangen, sammen med 7 andre medlemmer fra Hvidsten-gruppen.

Han var uddannet dyrlæge og etablerede sig i 1924, som dyrlæge i Spenstrup.
27 feb 2012
Fotos af Hvid bus Mod slutningen af krigen, blev der fra svensk Side fremlagt en plan om, at få samlet de danske og norske deporterede i en særlig Lejr under svensk Tilsyn, hvilket førte til, at Direktør Svenningsen sendte Dr. denne Noten nedenfor.

Da planen bliver accepteret fra tysk side, sendes hvidmalede busser til Tyskland, for at transportere de indsatte.

Den 10 marts gav Afdelingschef Hvass besked om at de 80 betjente i Neuengamme kunne hentes.

I Malmø faldt jeg over en Røde Kors udstilling, hvor en original Hvid Bus var udstillet. Hvis nogen ønsker at se bussen, så står den i Humanitens Hus Drottningtorget 8.
11 feb 2012
Russernes forklaring på Katyn En side som jeg har haft moralske problemer med at lave, da jeg ikke deler producentens udlægning af, hvad som skete i Katyn og konklusionen på hvem som stod bag massakren.

Hvorfor give en historiefornægter og forfalsker ordet her? Jeg tror på retten til at ytre sig, hvad stalinisterne her vitterlig gør og de kilder på deres version og kommer med spændende informationer.

Hvis man ser bort fra det er en spøjs hjemmeproduktion, ikke oplæst af en barmfager ung kvinde, mærkelige udtalelser så som, at stalinisterne ikke var ansvarlig for lady Di’s død, så er det faktisk en spændende dokumentar. To drevne og udspekulerede propaganda apparater forsøger, at bruge Katyn massakren har til eget formål.
08 feb 2012
Præstegerning i tysk fængsel Præsten Dagfinn Hauge fortæller sine fra erindringer, fra Akershus, I bogen ”Sådan dør mænd”.

Tyskerne brugte Akershus som fængsel, men hovedsageligt som samlingssted, før fangerne blev sendt videre til et tysk fængsel.
07 feb 2012
Graves of Katyń Polsk foreningen af ​​tidligere sovjetiske politiske fanger, lavede en film sammensat af to dokumentarfilm, som var fotograferet af tyskerne og russerne på gerningsstedet for massemordet i Katyn.
30 jan 2012
Slaget ved Bulge Offensiven har mange navne, den er også kendt som Ardennerne Offensive og tyskerne kalder den Von Rundstedt offensiven. Den benævnelse som Bulge er journalistiske beskrivelse af måden, de allierede front-line buler indad på krigstidens nyheder kort, hvor Slaget ved Ardennerne blev nævnt.
27 jan 2012
Unser Panzer Unser Panzer er en tysk Nationalsocialistisk sang, som blev sunget i det tyske tanks-korps.

De tre sidste linjer i Hvert vers blev gentaget. Først kan den tyske tekst læses, dernæst en engelsk oversættelse og nederst kan en fremførelse af sangen høres, som stammer fra filmen Battle of Bulge.
25 jan 2012
En film om Auschwitz En udsendelse om den største udryddelseslejr Auschwitz, hvor over en million mennesker døde. Udsendelsen handler om Lejrens udvikling og afslutning.

Title: Auschwitz: Inside The Nazi State
11 jan 2012
Møllerens afskedsbrev Henning Andersen er født 16. juli 1917 og blev henrettet ved skydning, sammen med 6 andre fra Hvidstengruppen den 29. juni 1944.

Han blev taget til fange den 11. marts 1944, samtidig med de andre medlemmer af Hvidstengruppen og ført til Dagmarhus og Vestre Fængsel i København.
08 jan 2012
Engelsk offensiv ved El Alamein 2. slag om El Alamein, hvor engelske brød de tyske linjer og tvang dem til en retræte til Tunesien, blev udkæmpet mellem den 23. oktober og den 04. november 1942. Beretningen er givet fra slagets første dag, den 23. oktober.

El Alamein er et slag, som bare bliver bedre og bedre at beskæftige sig med, da logikken i hvorfor slaget finder udkæmpes er logisk. Det var det eneste sted slaget rent fysisk kunne udkæmpes og der var så meget på spil for begge parter.

Dette er en beretning skrevet af en Løjtnant ved Argyll and Sutherland Highlanders.

Det var efter sejren ved El alamein, at Winston Churchill udtalte: "Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning". Ordene siger alt om, hvor vigtig El Alamein var for kampene i Afrika.
03 jan 2012
Kongens Nytårstale 1940 I 1933 talte Christian d. 10, som den første danske konge, til Folket gennem Radio. Den 01. januar 1941 klokken 19:15 holdt Kongen denne nytårstale til sine taffelgæster og til de danske radiolyttere.

Talen i radioen og anledningen for en ny tradition er, at Danmark er blevet besat i det forgangne år og danskere er døde i kamp, for landets forsvar, mens andre danskere er landflygtige.
30 dec 2011
Hitler om forholdet til Japan Den 18. februar 1945 skrev Hitler dette dokument, som er en del af en række dokumenter, som er blevet kaldt Hitlers testamente.

Dette dokument handler om Tysklands forhold til Japan, om Hitlers tanker om alliancen med Japan.
16 dec 2011
Sangen Katyusha Katyusha er en russisk folkesang, som handler om en ung kvindes kærlighed, til hendes land og den mand, som hun skriver med.

Sangen blev utrolig populær i Rusland, efter at Tyskland havde angrebet Sovjetunionen. Siden blev sangen oversat til en række sprog, som blev slagsange for især kommunistiske partisaner.

Jeg har forsøgt at oversætte sangen til dansk, den kommer først, dernæst en engelsk oversættelse og endeligt den russiske originale version.

Nederst kan sangen høres, som er live-version sunget under sejrsfesten den 9. maj på den Røde Plads i Moskva. Sangerinderne er Tolmachevy Sisters.
30 nov 2011
Omorganisering af Politiet Den 19. september 1944 tager tyskerne det danske politi, som et modtræk fra besættelsesmagtens side ”Mord, Sabotage og Forbrydelser har i mere end et År været Kendetegnet for det offentlige Liv i Danmark.”

Lige pludselig mangler det danske politi, den udøvende del af det danske retssamfund. Tyskerne lavede dette Opråb, som skulle informere befolkningen.

Radioavisens Medarbejdere nægtede at oplæse Opråbet og forlod Radiohuset.
30 nov 2011
Spillefilmen Kufferten ” Hej, Nu så jeg ved et tilfælde at der på jeres hjemmeside står lidt omkring den danske film om hvidstengruppen.

Jeg tænkte om i ikke også ville have en lille trailer lagt herind for Kufferten.

En spillefilm foregående under 2. verdenskrig som har premiere 5. maj næste år.”
28 nov 2011
Dokumentarfilm om Mosquito De de Havilland DH.98 Mosquito var et britisk multi-role kampfly, der var operativt under Anden Verdenskrig og efterkrigstiden. Dets besætningerne gave det kælenavnet "Mossie" og flyet fik også tilnavnet "The Wooden Wonder".

Flyet var oprindeligt tænkt som et ubevæbnet hurtigt bombefly, men blev gennem krigen modificeret til mange forskellige versioner. Det var 18 Mosquito og med en eskorte af 30 Mustang, som angreb Shellhuset i København.
27 nov 2011
Film om Hvidsten Gruppen Først i 2012, kommer der en ny dansk (7 9 13) storfilm, hvor emnet er den danske modtandskamp under 2. Verdenskrig. Dette filmklip stammer fra de første optagelser af filmen, som jeg selvfølgelig med glæde reklamere lidt for.
16 nov 2011
Pearl Harbor angrebsplan afsløret Den 27. januar 1942 sendte den amerikansk Japan Ambassadør denne advarsel til den amerikanske Udenrigsminister Cordell Hull, efter han havde fået forlydender om, at Japan planlagde et angreb på USA og Pearl Harbor.

I telegrammet er kildens nationalitet udeladt, men senere er det kommet frem, at det var den peruvianske ambassadør.

Nederst kan det originale engelske telegram læses.
11 nov 2011
Roland Freisler - Hitler's Blood Judge En film om Roland Freisler, som blev nazisternes advokat og dommer.
09 nov 2011
The Legacy Of The Spitfire Spitfiren er på mange måder er flyet indbegrebet af England, synonymet på Churchills ord: ” Let us therefore brace ourselves to our duties, and so bear ourselves that, if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will say, "This was their finest hour."” Det er lidt engelsk, at de får sådan nogle ting som Spitfiren, en Nelson når det behøver det.

England havde også Hawker Hurricane, som på mange måder var et mere vigtigt fly under Slaget om England. Men Spitfiren blev opgraderet og efter krigen kom nogle fly endda til det danske luftvåben.

Det er smukt fly, det har nogle smukke linjer, flyets motor lyder bedre end megen musik. Kære Richard Rawnwald,l bliv akkompagneret af en Spitfire. Undskyld, dansk humor når den er værst.
24 oct 2011
Dagsbefaling efter Besættelsen Hvad skriver man til sine mænd, når man har tabt en krig? Chefen for - Generalkommandoen, Generalløjtnant W. W. Prior udsendte den 12. April 1940 nedenstående Dagsbefaling til Hærens Befalingsmænd og Menige.
12 oct 2011
Sidste rekognosceringsflyvning "Observatøren på den sidste danske rekognosceringsflyvning den 9. April, Løjtnant Paul Erik Paulsen, fortæller om den spændende Tur." Sådan introduceres følgende brev.

Jeg har funderet lidt over, om den danske hær var i stand til organisatorisk og materielt til at kæmpe. Den opsendte rekognosceringsflyvemaskine har en radio som ikke virker. Det siger mig, at vi har en hær som dogmatisk stadigt er bundet til Dannevirke, som den franske var til Magniot forsvarsstillingen. Få måneder senere bliver Frankrig rendt over ende i en Blitzkrieg og den lynhurtige omstillingsevne som en sådan krig kræver, havde den danske hær ikke i 1940.
11 oct 2011
The Zero Killer Grumman F6F Hellcat var en hangarskibs-baserede kampfly udviklet, til at erstatte de tidligere F4F Wildcat i United States Navy service. F6F havde en familielighed med Wildcat, men det var alligevel et helt nyt design drevet af en 2.000 hk Pratt og Whitney R-2800 motor.

Den Hellcat blev det mest succesfulde flådefly i historien, efter at have ødelagt 5.271 fly, under i tjeneste for US Navy og US Marine Corps (5163 i Stillehavet, og yderligere otte under invasionen i det sydlige Frankrig, plus 52 med Det Kongelige Søværnets Fleet Air Arm under Anden Verdenskrig.) Efter krigen blev Hellcat fly systematisk udfaset i forreste linje, men forblev i drift så sent som 1954 som en natjager.

Denne film handler om kampen mod det japanske fly Zero og om hvordan magtbalancen i luften over Stillehavet ændrede sig. Der er nogle utroligt spændende interviews og analyser.
06 oct 2011
Film om Stuka flyet En film om det tyske styrtbombefly Stuka. Flyet er meget specielt og brugen af det krævede at dets piloter havde gode nerver og flyveegenskaber.
03 oct 2011
Brev til dødsriget En moders brev, til sin døde søn Ejler Hurtigkarl, som døde i modstandskampen den 17 januar 1945. Hun fortæller selv her baggrunden for bogen, hvor et enkelt brev her gengives, hcor hun skriver om vennen som er begravet ved siden af ham i Ryvangen.
30 sep 2011
Japans Atombombe Det lykkedes japanerne at udvikle og detonere en atombombe under 2. Verdenskrig. Det skete sidst i krigen og våbnet blev aldrig brugt i kamp. Det her er en dokumentar om dette program.
27 sep 2011
USA bliver krigsdeltager Dagsbogsoptegnelser som fortæller om, at England arbejdede for at få USA ind i krigen, da Japan angreb Pearl Harbor.
18 sep 2011
Beredskab efter Pearl Harbor En amerikaner i luftvåbnet skriver i juli 1942 dette brev om sin vagttjeneste, som er i et højere beredskab.

Han skriver også om en bange sort, han anråber og skyder varselsskud efter.
12 sep 2011
Spillefilmen Hvidstengruppen "Hvidsten Gruppen" bliver produceret af Regner Grasten for Regner Grasten Filmproduktion. Filmens samlede budget er på 24 mio. kr., hvoraf Det Danske Filminstitut støtter med samlet 6.9 mio. kr. bl.a. via Markedsordningen.

Anne-Grethe Bjarup Riis skal instruere filmen i samarbejde med Anders Refn som teknisk instruktør. Manuskriptet er skrevet af Ib Kastrup, Jørgen Kastrup og Torvald Lervad. Morten Bruus er fotograf.
10 sep 2011
Film om B-17 B-17 var da det blev bygget epokegørende indenfor flyvning. I begyndelsen blev flyet mødt af modgang, startende med at det eneste eksemplar af flyet blev totalskadet i et styrt, grundet en menneskelig fejl.

For Boeing, som konstruerede og byggede, blev den katastrofale start dog afbødet af, at en mindre ordre blev afgivet.

Dokumentaren er en træningsfilm, som fortæller hvordan B-17 flyves og er lavet i ca. 1943.
26 aug 2011
Total Censur I 1943 blev situationen optrappet i Danmark.

Den 2. September 1943 udsendte Udenrigsministeriets Pressebureau følgende fortrolige Meddelelse til Pressen:
23 aug 2011
Eva Braun og Adolf Hitler I filmen bliver det sagt, at historien om Eva og Hitler blev indledt som en banal affære, som i de døende minutter endte med at Eva Braun, blev Eva Hitler og Tysklands førstedame.
22 aug 2011
Desertøren / Le Deserteur Teksten Le Deserteur er skrevet efter Anden Verdenskrigs afslutning, mens de franske kolonikrige rasede. Teksten er en bøn til en Præsident, da det er Frankrig er Præsident Charles de Gaulle.

Originalsproget er fransk – men sangen er oversat til dansk. Begge sangtekster kan læses nedenfor og høres nederst på siden.
20 aug 2011
Ny militær ordliste I 1945 samlede Bent Andersen en række morsomheder fra "den mørke tid", som kom i bogen Vintergækker. Jeg fandt denne ordliste deri, som præsenteres på denne måde:

"Da der under krigen opstod et utal af nye taktiske udtryk, og da mange af de gamle velkendte ord fik en ny og uforudset betydning, udarbejdede en svensk avis følgende ordliste:"
16 aug 2011
Slaget om Berlin Slaget om Berlin blev det sidste store slag i Europa under 2. Verdenskrig. Berlin faldt, Adolf Hitler blev i byen og begik selvmord, da slaget og krigen uundgåeligt tabt.
15 aug 2011
Krigsstart mod Japan I denne korte radiotale fortæller Churchill det engelske folk, at England og USA nu er i krig med Japan, efter det japanshe angreb på Pearl Harbor.

Tidligere på dagen havde han holdt sen samme tale til det engelske parlament. Talen til sit folk er lidt længere, end den han holdt for Parlamentet.
13 aug 2011
Neger Digt af Viggo F. Møller som gave ham 6 uger i fængsel.

Jeg fandt dette racistiske digt i en bog som hedder Seks uger i Horserød, af Viggo F. Møller, som hedder Neger. Bogen handler om de seks uger i Horserød som digtet gav forfatteren, da besættelsesmagten mente at de nævnte negere var tyske soldater i Danmark. Hr. Møller forklarer selv i bogen sammenhængen således:
10 aug 2011
Pearl Harbor plakater Plakater med Pearl Harbor motiver
08 aug 2011
Englands nye Allierede Ved angrebet, på Pearl Harbor og USA, fik England den allieret de havde håbet på. Winston Churchill indså øjeblikkeligt nødvendigheden af, at han to g til USA for at sikre engelske interesser.

Han spurgte sin regering og dernæst kongen i dette brev - Kongen godkendte hans rejse.
04 aug 2011
Ardenner Offensiven Slaget ved Ardennerne startede den 16. december 1944 og var en stor tysk offensiv (die Ardennenoffensive), der blev udkæmpet i et skovområde Ardennerne Mountains region i Belgien. Tysklands mål med operationen var at splitte de britiske og amerikanske hære og generobre Antwerpen, for derefter at omringe og ødelægge fire allierede hære, som kunne tvinger de vestlige allierede til at forhandle en fredsaftale.

Offensiven blev planlagt med den største hemmelighed, hvilket minimerer radiotrafik og bevægende tropper og materiel i ly af mørket. Det overraskede et svagt forsvar og vejret holdt de allierede fly på jorden.

Næsten fuldstændig overraskelse mod et svagt forsvarede del af allierede linje blev opnået under tungt overskyet vejr, som jordet de allieredes overvældende overlegne luftstyrker. Voldsom modstand, især omkring den centrale by Bastogne, og terræn favorisere forsvarerne kastede den tyske tidsplan forsinket. Allierede forstærkninger, herunder General George Patton 's tredje Army, og forbedring af vejrforhold, som tillod luft angreb på tyske styrker og forsyningslinjer, forseglede den fejlslagne offensiv.
02 aug 2011
Erwin Rommel Fra serien Hitler's Warriors.

Erwin Rommel er en af de mest kendte tyske generaler og feltmarskaller i historien.

Erwin Rommel blev i 1941 leder af Afrikakorpset, som opnåede en række bemærkelsesværdige sejre i Nordafrika, hvilket gav ham tilnavnet Ørkenræven.
28 jul 2011
Hippo-korpset Dannes Dette er den officielel Ritzau-Meddelelse fra Schalburg-Korpset, fra den 29. September 1943, som starter hvervningen til Hipo-korset.

Adreesen Blegdamsvej 23, som er nævnt som stedet hvor interesserede kan melde sig, er Frimurerordens stamhus som det tyske politi besatte den 21. september 1943. Otte dage efter er huset overtaget af Schalburgkorpset.

Den 16. september 1943 blev Danmarks Frihedsråd dannet.
26 jul 2011
Remember Pearl Harbor Få dage efter angrebet på Pearl Harbor udkom denne sang. Den er selvfølgelig heroisk og sidestiller angrebet med Alamo og lover, at angrebet bliver husket og at landet vil sejre.

Nederst kan sangen høres – den starter efter 35 sekunder.
22 jul 2011
B-17 / Flyvende fæstning Det blev B-17 der nedskød flest jagerfly under den 2. Verdenskrig.
17 jul 2011
Tanks ved Kursk Slaget om Kursk var Hitler Tysklands sidste offensiv på Østfronten. For at opnå den afgørende sejr, som Tyskland havde brug for, for at vinde krigen i Øst, før den tyske Vestfront og Sydfront kom til kontinentet, havde tyskerne udviklet en række nye supertanks, som kunne lave et afgørende gennembrud. Da de nye våben var afgørende for gennemførelse, måtte angrebet udsættes hvilket gav russerne tid til at udbygge deres forsvars positioner og samle styrker til forsvaret.

Slaget om Kursk er mest husket for et tankslag hvor over 1.500 tanks deltog og at, på Østfronten var slaget vendepunktet.
12 jul 2011
Belejringen af Leningrad Battlefield Leningrad handler om belejringen.

Belejringen af Leningrad under 2. Verdenskrig er en historie om en by, som bær Lenins navn, som tyskerne vurdere vil falde af sig selv, hvis blot de belejre den. Byen faldt dog aldrig, da den russiske vinter kom den til undsætning, så belejrerne måtte løsne grebet om byen.

Leningrad bliver belejret fra den 8. september 1941 til den 27. januar 1944 – i alt 872 dage.
10 jul 2011
Propagandafilm Slaget om England "The Battle of Britain" er fjerde film ud af syv, som blev produceret af the United States War Department under 2. Verdenskrig. Serien forklarer hvorfor at USA er I krig og hvad USA har gjort og hvorfor indtil nu.

Denne episode handler om Tysklands luftangreb på England og hvordan landet svarede igen på dette.

Det diskuteres i dag hvem som vandt slaget om England, hvor der dog ikke kan herske tvivl om, at Tyskland ikke nåede alle deres mål for slaget, men i filmen kaldes slaget for en engelsk sejr.

Filmen blev instrueret af Frank Capra.

Denne episode handler om Tysklands luftangreb på England og hvordan landet svarede igen på dette.
06 jul 2011
Målestok for Kunst I det nazistiske blad Horisonten fra september 1943 (blad nr. 17) kan dette lille indlæg læses, som har til hensigt at skabe splid mellem det ”fri Europa” symboliseret som værende England og USA. Vinklen er spændende, da skribenten beskylder USA for at stjæle den europæiske kultur og føre krig for egen vindings skyld. En påstand jeg har hørt mange gange siden – mest under Irak krigen.

Interessant er det også, at de Allieredes bombeangreb i Tyskland og Italien nævnes og de skader disse gør på den europæiske kultur.

Illustrationen er fra samme blad – og viser hvordan Onkel Sam hugger Brittanias tøj og gør hende til "Lady Liberty".
05 jul 2011
Market Garden Operation Market Garden fandt sted i perioden 17 til 25. september 1944.

Mange har kaldt operationen ”en bro fro langt”. Operations strategiske plan var at erobre kontrolen over en række broer, hvor de vigtigste er Maas (Meuse floden) og to arme af Rhinen (Waal og den Nedre Rhinen) samt en række af broer over kanaler og bifloder.

Havde operationen lykkedes kunne de Allierede have omgået Siegfried Linjen og have truet hjertet af tysklands industri i Ruhr, hvilket kunne have tvunget Tyskland til overgivelse i 1944.

Gennembruddet blev standset og neddæmpet i hastighed af flere forhindringer og byen blev aldrig erobret som planlagt.
02 jul 2011
Battle of Midway Slaget om Midway bliver betragtet som det vigtigste søslag i kampen om Stillehavet under 2.verdenskrig.

Slaget minder om angrebet på Pearl Harbor, hvor en stor japansk flådestyrke blev sendt til søs, for at eliminere USA’s strategiske styrke i Stillehavet, ved lokke de amerikanske hangarskibe i en fælde. De amerikanske kodebrydere kunne angive tid og sted for angrebet, hvilket gjorde at amerikanerne kunne logge den japanske angrebsflåde i en fælde.

Udfaldet af søslaget blev, at Fire japanske hangarskibe og en krydser blev sænket, mens amerikanerne kun mistede et enkelt hangarskib og en destroyer.

En spændende dokumentarudsendelse om søslaget ved Midway.
30 jun 2011
Ægteskabet og nazismen Ægteskabet var i det nazistiske Tyskland en pligt, som den enkelte borgere skulle påtage sig for statens ve og vel. Staten opsatte ti reglerne som den enkelte skulle indtænke inden de indgik et ægteskab.

Billedet til historien er et proxy-ægteskab, fra Østfronten, hvor en stedforstræder varetager kvindens interesse.
26 jun 2011
Den europæiske Nationalfølelse Et spændende aspekt af Europas historie er modsætningen mellem det europæiske kontinent og England. England har historisk haft politiske interesser og har på slagmarkerne og ikke mindst til søs evnet, at efterleve general Clausewitz ord om, at krig er politik fortsat med andre midler.

Tidligere havde det i mange tilfældet været nok, at overbevise en enkelt person om nødvendigheden om at gå i krig, en konge eller få magtfulde mænd. Men fra det øjeblik man fik ”dannede” menige soldater, så opstod der et behov for, at give disse soldater en begrundelse for, hvorfor almenhedens sag er vigtigere end individets. I artiklen nedenfor forsøger italienske fascister, at argumentere for at England er en hindring for samlingen af Europa.

Indlægget er fra en foredragsaften i det tysk-italienske studieselskab i Berlin den 21. juni 1940.
13 may 2011
Lost Evidence fra Pearl Harbor Her kan Lost Evidence fra Pearl Harbor ses.

Jeg holder meget af denne serie, da den er lavet af nogle kompetente personer, som efterforsker billedemateriale fra slaget og andre kilder. I serien er der en række interview med folk, som var tilstede under angrebet på Pearl Harbor.
31 mar 2011
Årsager til Frankrigs nederlag Hvorfor tabte Frankrig krigen i 1940? Nederlaget minder for mig lidt om nederlaget i 1870, hvor landet ikke evnede at kæmpe samlet mod en fjende, som ikke fulgte strategien fra forrige krig. General Giraud gav før nederlaget følgende grunde til et muligt nederlag.

Giraud var leder af den 7. Franske Armé og var uenig med General de Gaulle om hans taktiske planer om at bruge pansrede tropper.
16 mar 2011
Wehrmachts vinteruniform Albert Speer fortæller om sin juleaften i Spandau fængslet i 1946 og den tyske vinteruniform.
07 jan 2011
Anne Franks penneveninde Et sødt pennevenindebrev fra Anne Frank.
25 nov 2010
Hitler om Ægteskabet Den 26. januar 1942 holdt Hitler denne tale om, hvorfor han ikke har giftet sig. Først i de døende timer af Hitlers liv, da han vidste, at kun døden ventede, blev han gift med sin livsledsagerske Eva Braun.
17 oct 2010
Hitler bøger De bedste bøger på engelsk om Adolf Hitler.
29 sep 2010
Churchill bøger De bedste bøger på engelsk om Winston Churchill.
27 sep 2010
Dunkirk Det lykkedes i maj 1940 de tyske tropper, at bryde afgørende gennem fronten i Frankrig, således at der ikke længere var kontakt mellem de allierede tropper i syd og nord.

Tropperne mod nord havde det problem, at de ikke kunne trække sig tilbage, da den Engelske Kanal afskar dem. Til gengæld gav det dem også den mulighed, at de kunne lade sig evakuere ad søvejen. Englænderne besluttede at forsøg en evakuering fra den belgiske havneby Dunkirk.
20 sep 2010
Sovjetunionens svar For nogle dage siden så jeg en plakat med Lenin, hvor han pegede op imod sovjetiske luftskibe, som dengang var en frygtet brik i magtbalancen. Atombomben ændrede magtbalancen.

Den 5. august sprang den første atombombe udløst i krigstid over den japanske by Hiroshima. Hvad siger en stat på tærsklen til den Kolde krig – hvis man ikke selv udløste flammernes sværd over Japan? Et af de første svar kommer her – som blev trykt i Tiden – tidsskriftet for aktivt demokrati – i december 1945.
10 sep 2010
Slaget foran Moskva Henry C. Cassidy var amerikansk krigskorrespondent, der repræsenterede telegrambureauet Associated Press i Sovjetunionen. Beretningen her stammer fra bogen Moskva i ilden.

Hvad skete der foran Moskva i de dage i 1941, hvor tyske tropper var meget tæt på at indtage byen. Cassidy berører ”Kong vinters” betydning for slagets udfald og kommer med en nuanceret vurdering af vinterens betydning for udfaldet af den første Vinterkrig på Østfronten.
07 sep 2010
Adolf Hitler plakater Nem adgang til en række Adolf Hitler billeder og plakater.
22 aug 2010
Teksten til Danny-Boy Glenn Miller var den første som fremførte Danny-Boy, det skete den 6. oktober 1939 i Carnegie Hall.

Nederst på siden er der tre videoer. Den første er en fremførelse fra filmen Memphis Belle; den næste er en akustisk version fremført af Glenn Miller og den sidste er en optagelse fra den Airfield, som Glenn Miller fløj fra den 15. december 1944 og forsvandt tilsyneladende sporløst i den engelske kanal.
01 Aug 2010
Pattons tale inden Dette General Pattons tale til 3. Armé, som han holdt aftenen inden D-Day.

Talen handler om mod i kamp og om at være amerikaner. Dette er lidt interessant, da Patton få måneder tidligere mistede sin kommando efter at have slået en soldat, han betragtede for at være en kujon.
30 jul 2010
Evakueringen fra Dunkirk En spændende dokumentarudsendelse i farver fra evakueringen af Dunkirk og om slaget, som blev udkæmpet imens.

I filmen ses nogle dejlige billeder af de små både, der sejlede fra England til Dunkirk efter, at Admiraliteten havde havde udelukket dets destroyere fra evakueringen.
22 jun 2010
Hvidsten Kro Lars Lilholt fortæller i denne sang om modstandsgruppen, som holdt til på Hvidsten Kro, hvor familien Fiil var kernen. Gruppen blev i 1944 fanget, hvor de blev stillet for en krigsret, hvor 8 blev dødsdømt og henrettede. Det er en beretning om hverdagens helte og om en gudsfrygtig familie, som gjorde hvad de fandt rigtig.

Nederst kan nummeret ses og høres.
04 jun 2010
Forbud mod kvinder i bukser I januar 1917 udsendte Generalkommandoen i Bayern en dagsbefaling, hvor det meddeles, at politiet vil blive sat ind imod kvinder i Garmisch-Partenkirchen, som går i Knæbenklæder.

Den amerikanske ambassadør i Tyskland beskriver situationen således: I Februar 1916 tilbragte jeg to dage i Garmisch-Partenkirchen. Nogle af de unge tyske Damer så udmærket ud i deres Knæbenklæder, men jeg er ganske enig med Generalkommandoen i, at Synet af nogle af de mere alderstegne Kvinder var "grusomt", ikke blot imod den "alvorlige Bjærgbefolkning", men imod enhver, der så på det.
27 may 2010
The Battle of Britain Slaget om England er et specielt slag, da det udkæmpes mellem fly. Tyskerne har i slaget en række ulemper imod sig, men den største er, at englænderne får bedre information om hvad fjenden foretager sig og tolker informationen bedre end tyskerne. Det handler denne udsendelse om.
12 may 2010
The Battle of France Slaget om Frankrig, som blev udkæmpet i 1940, resulterede i et Allieret nederlag, og Frankrig måtte opgive kampen mod Aksemagterne.

Sejrens størrelse gør, at de tyske sejrherrer (og Hitler) indskriver sig i militærhistorien, da Tyskland opnår så meget i slaget, at det er militærhistorisk er bemærkelsesværdigt.
11 may 2010
Planer for Nynazisme I det tyske nederlag, blev der lagt planer for, hvordan nazismen kunne komme til magten igen.

Stemann var journalist i Tyskland og fortæller om hans oplevelser i bogen Tysklands sidste fem minuter.
06 may 2010
Lys 4. maj Da budskabet BBC offentliggjorde budskabet om befrielsen af Danmark om aftenen den 4. maj, satte mange spontant lys i deres vinduer.
02 may 2010
Sænk Bismarck - fem videoer Her kan Sink Bismarck ses. De 5 videoer er store filer, så giv dem lige et øjeblik til at blive hentet.

Slagskibet Bismarck indledte i maj 1941 dets første og sidste togt. Perspektiverne for England havde været tæt på katastrofale, hvis skibet var nået uset ud på Atlanterhavet, hvor det med stor kraft kunne angribe konvojer.

Få dage senere indledtes Operation Barbarossa, det tyske angreb på Sovjetunionen, hvor England sendte militært udstyr til sin trængte allierede ad søvejen. Var Bismarck ikke blevet stoppet, så var den hjælp måske aldrig nået frem til Sovjetunionen.
23 apr 2010
Stalin plakater Nem adgang til en række plakater med relation til Stalin.
18 apr 2010
Churchill plakater Nem adgang til en række plakater med relation til Churchill.
17 apr 2010
Landgangsbrev før Sicilien Dette er et brev som Admiral Bertram Ramsay skrev til de sømænd, som deltog i invasionen af Sicilien. Brevet blev læst op før aktionen, hvilket også for de fleste er tidspunktet hvor de finder ud af, hvor de er på vej hen. Operationer som en landgang hemmeligholdes indtil sidste øjeblik, for den som intet ved, kan intet røbe.

Denne landgang er anderledes for den engelske marine end mange af krigens tidligere flådeoperationer, da det er en offensiv aktion.
15 apr 2010
Dover Castles Tunneler Denne side handler om et internationalt udstillingsprojekt, som det danske firma Kvorning design & kommunikation har vundet. Jeg har valgt at genbruge firmaets pressemeddelse af 12 april 2010.

Kort om tunnelerne: De første blev bygget i Middelalderen, for at fungere kommunikationslinjer, men de skulle også kunne fungere som et skjult samlingssted for tropper som skulle angribe en fjende udenfor Dover Castle. Under Napoleons krigene blev tunnelerne udbyggede og kom til at fungere som kasserne for op til 2.000 soldater. Stedet er Englands eneste underjordiske kaserne.

Under operation Dynamo, eller evakueringen af strandene ved Dunkirk i maj 1940, fungerede stedet som hovedkvarter for Admiral Ramsey og hans stab.
14 apr 2010
Danmarks svar Danmark er besat og Danmarks Udenrigsminister Peter Munch skal svare den tyske gesandt i Danmark på denne handling.

Peter Munch havde frem til dette ført en neutralitetspolitik, hvor der var indgået aftaler med blandt andet Tyskland, som garanterede Danmarks neutralitet.
10 apr 2010
Regeringens og Kongens Opråb Da Danmark bliver besat af Tyskland, forbliver regeringen og Kongen i landet og ved ”magten”. Få timer efter besættelsen kommer dette Opråb til befolkningen, hvor de opfordres til opretholde ro og orden.

Første del er et fælles Opråb som underskrives af Christian X og Stauning, hvorefter brevet forsættes med en personlig kommentar af Kongen.
10 apr 2010
Boogie Woogie Bugle Boy Boogie Woogie er en blues klaverstil og det sikkert grunden til ”Bugle” (et signalhorn)nævnes i titlen. Sangen blev indspillet første gang den 2. januar 1941.

Andrews Sisters fik et megahit med sangen. Angrebet mod Pearl Harbor og krigen gjorde ikke succesen mindre.

Bette Midler og Christina Aguilera (Boogie Woogie Candyman) har også haft succes med sangen. Nederst kan de tre fremførelser ses og høres (de kan alle varmt anbefales).
27 feb 2010
T-34 T-34 er nævnt som krigens bedste tank og blev en ubehagelig modstander for tyskerne under 2. Verdenskrig
25 feb 2010
Hermann Göring videoer En dokumentarserie om Hermann Görings omskiftelige liv. Han skrev sig ind i Tysklands historie, da han blev en af dets mest succesfulde piloter og efterfulgte Den røde Baron.

Siden blev han Hitlers stedfortræder og personen som kom til at stå i spidsen for det nyoprettede tyske luftvåben, som stred imod fredstraktaten fra Versailles.
21 feb 2010
The Battle Of Britain Her kan "The Battle Of Britain" ses. De 5 videoer er store filer, så giv dem lige et øjeblik til at blive hentet.

Slaget om England er et af historiens vigtigste og mest spændende luftslag, da der er så mange aspekter i (luft)slaget.
19 feb 2010
The Road to Stalingrad Her kan Battlefield - Stalingrad ses. Det er store filer, så giv dem lige et øjeblik til at blive hentet.
17 feb 2010
Krigsstart i Berlin Forleden fandt jeg bogen ”De sidste dage” i min bogreol, hvor den har stået længe upåagtet, da jeg troede, den handlede om Tysklands nederlag og ikke de sidste måneder af Mellemkrigstiden.

Uddraget fra bogen er fra Berlin (1. september 1939), hvor Jørgen Blast overværede Hitlers tale samt betragtede forsamlingen som var tilstede i det historiske øjeblik.
15 feb 2010
Von Kluges selvmordsbrev Den 18. august 1944 tog Günther von Kluge sit liv, efter han var blevet kaldt væk fra Vestfronten, der var ved at bryde sammen efter landgangen på D-day. Hitler frygtede, at der ville blive forhandlet om kapitulation, da en stor tysk styrke var ved at blive indesluttet i "kedlen" ved Falais.
4 feb 2010
Frihedsråd dannes Danmarks Frihedsråd blev stiftet den 16 september 1943. Her gengives de 6 programpunkter som rådet arbejdede for.
31 jan 2010
Tyske Natjager Beretningen stammer fra bogen, Nattens helte som handler om luftslaget om natten, over Europa under 2. Verdenskrig. Wolfgang Falck opbyggede det tyske Natjager våben.
19 jan 2010
Kalender 1943 og 2010 Alberto Vargas var Pinup artist. Under 2. Verdenskrig arbejdede han for bladet Esquire, der hvert år udgav en pinup kalender. Disse bliver tit vist i flyverfilm, hvor de hænger på flyvernes vægge.
13 jan 2010
Imperiet 1942 1942 er lige startet, England og det britiske imperium er presset på flere krigsskuepladser og har lige tabt Singapore til japanerne. Her taler Churchill til sine landsmænd, forklarer dem situationen og sætter en streg under, at England ikke længere står alene i kampen.
12 jan 2010
Bomber over København Den 27. januar 1943 blev København udsat for sit første luftangreb under 2. Verdenskrig, der krævede syv dødsofre. De engelske flyvemaskiner angreb området mellem Knippelsbro og Langebro på Christianshavn.

Beretningen stammer fra bogen Bomber over København, som udkom i 1943 og indeholder en række øjenvidneberetninger.
3 jan 2010
L'Accordéoniste L'Accordéoniste er en Edith Piaf sang, som har et tema i stil med Lili Marlene. Under den franske tekst, er der en engelsk version.
1 jan 2010
Kemisk krigsførelse Om muligheden for at våbnet bruges
29 nov 2009
Danske Voldshandlinger Åbent brev fra Danmarks Frihedsråd
28 nov 2009
Det nye Mærke Om Jødestjernen og stigmatiseringen
10 nov 2009
1. slag om El Alamein Det tyske forsøg på at vinde slaget
31 oct 2009
Vestre Fængsel Digt af Hans Kirk fra Vinteren 1941
24 oct 2009
Katyn og propaganda Massakren truer den Allierede aliance
16 oct 2009
Udryddelseslejren Auscwich Kommandant om Udryddelseslejren
11 oct 2009
Finland - Rusland Tidslinje over de politikse forhold
03 oct 2009
Den russiske militære trussel Før Barbarossa følte Tyskland sig truet ved Østgrænsen
26 sep 2009
Uden mad og drikke En civilist vil lave mad til Eisenhower
12 sep 2009
Fotos af Hvid bus Billeder fra en udstilling i Malmø
05 sep 2009
The White Cliffs of Dover En Vera Lynn klassiker
03 sep 2009
Kongen Et digt om Kongen
31 aug 2009
Nordens Neutralitet Rippentrop forklarer hvorfor en besættelse af Danmark og Norge var nødvendig
16 aug 2009
Polen - Tyskland En politisk tidslinje
15 aug 2009
Kort over Koncentrationslejre Google kort over KZ-Lejre
04 aug 2009
Turen går til D-dag Google Map over D-Dag området
28 jul 2009
Finlands nederlag En finne fortæller om følelsen
15 jul 2009
Engelsk flådeprogram for 1941 Om planerne for flåden
14 jul 2009
Hitlers Sekretær Hitler vælger Sekretær
05 jul 2009
Til D-dag soldater Eisenhower skriver til Soldaterne
04 jul 2009
Den første mørklægning En dansk mørklægningsøvelse
29 jun 2009
Kringsatt av fiender Teksten til sangen
20 jun 2009
Danmarks Fremtid Tekst fra SS hvervebrochure
17 jun 2009
USA's Ambassade lukkes Ambassaden lukkes i Japan
13 jun 2009
Dear Mrs. Roosevelt En hyldest sang til Franklin Roosevelt
06 jun 2009
Flyvere i Natten En Kim Larsen sang
26 may 2009
Hans Baur En side om Hitlers pilot
21 may 2009
Nordslesvig og grænsen Om den dansk-tyske grænse
10 apr 2009
Er nu i krig Neville Vhamberlain taler til det tyske folk
23 mar 2009
3 Danske Spitfire Jørgen Thalbitzer i BBC
05 oct 2007
Tabstal 2. Verdenskrig En oversigt over tab
01 oct 2007
Harry Truman
08 sep 2007
Monty og Afrika
07 sep 2007
SS Rangorden
03 sep 2007
Always An England
02 sep 2007
Frihedsbudskabet
01 sep 2007
Petain og nederlaget
27 Aug 2007
U-110 lider skibbrud
22 Aug 2007
10 bud om modstand
21 Aug 2007
Evakuerede børn
29 Jul 2007
Teheran Konferencen
25 Jul 2007
Kamikaze angreb
17 Jul 2007
Operation Overlord
17 Jul 2007
Japans kapitulation
15 Jul 2007
Dreadful Raids
12 Jul 2007
Danmark Sangen
28 Jun 2007
This new bomb
24 Jun 2007
Il Duce abdicere
04 Jun 2007
Rent til grin
02 Jun 2007
Opdateringer 2007
26 May 2007
Hitlers nekrolog
20 May 2007
Eva Brauns Dagbog
15 Apr 2007
D-Day og Danmark
14 Mar 2007
Det sidste fredsår
17 Feb 2007
Hjalmar Rechnitzer
11 Feb 2007
Landgangen ved Anzio
10 Feb 2007
Efter Pearl Harbor
01 Feb 2007
Roland Freisler Freisler var nazisternes advokat og dommer. Han dømte attentatmændene fra attentatet på Hitler den 20. juli 1944.
01 Feb 2007
Roland Freisler
28 jan 2007
Tysk fremmedord
27 jan 2007
Russisk mobilisering
25 jan 2007
Frankrigs nederlag
18 jan 2007
Gustav V og Tyskland
11 jan 2007
Vagt for Danmark
09 jan 2007
Joseph Goebbels
29 Dec 2006
Sabotøren
02 Dec 2006
Albert Speer
20 Nov 2006
Sherman tank
08 Nov 2006
Hiroshima Atombomben
31 Oct 2006
Rusland - Tyskland
21 Oct 2006
Frankrig 1940
17 Oct 2006
Vinterkrigen
20 Jun 2006
Kaj Munk
14 Jun 2006
Stuka - Ju 87
22 May 2006
Charles de Gaulle
14 May 2006
Churchill om sin far
02 May 2006
Eva Braun's horoskop
22 Apr 2006
Farvel Anne Frank
07 Apr 2006
Horst Wessel
31 Jan 2006
Adolf Eichmann En af de ledende i SS-organisationen som udførte holocaust.
06 mar 2005
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube