Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark 10 Bud om modstand

10 Bud for danskere

Tændstikæske fra Frit Danmark
Danskeren ejer stærk Nationalfølelse. Derudover føler det danske Folk sig beslægtet med de skandinaviske Folk. - Altså: Undgå alt, hvad der kan såre den nationale Ære.
1. at Våbenfund her bringer sigtede i en særlig vanskelig Stilling.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab
Gårdsdagens engelsk-franske Indbrud i den norske Neutralitet.
DET er vort Folks første Grænsepligt.
Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
1.Du skal ikke tro, du er noget.
2.Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
3.Du skal ikke tro, at du er klogere end os.
Lidt før klokken seks trængte en fjendtlig motoriseret kolonne frem ad Vejen fra Kruså.
Allerede Kl. 5,55 står Radiostationen klar til Anvendelse i Generalboligens Have. Kl. 6,05 er Forbindelsen med Divisionsstaben og det tyske Gesandtskab i Orden.
Der var, efter at Alarmberedskabet tidligt på Eftermiddagen var indtrådt, kommet Ordre til at en R-Maskine skulde starte ved Daggry næste Dag for Rekognoscering af den danske Grænse mod Syd.
Den 9. april 1940 hørte gymnasiasten Arne Sejr - fra Slagelse – et tysk militær orkester spille "Kong Christian" på torvet foran en flok danskere – hvilket gjorde Arne rasende.

Han gik hjem og spekulerede over, hvordan danskerne kunne forklares, hvordan de skulle forholde sig og optræde over for tyskerne. Han opstillede dernæst følgende 10 punkter, som han nedskrev i 30 eksemplarer på sin skrivemaskine. Dagen efter lagde Arne Sejr et eksemplar i 30 postkasser, hos dem som han mente var mest lydhøre.

Arne Sejr kom i efteråret 1941 til København, hvor han startede og ledede Studenternes Efterretningstjeneste

10 BUD FOR DANSKERE

1. Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge

2. Du skal lave daarligt Arbejde for Tyskerne

3. Du skal arbejde langsomt for Tyskerne

4. Du skal ødelægge vigtige Maskiner og Værktøj

5. Du skal ødelægge alt, hvad der gavner Tyskerne

6. Du skal forsinke alle Transporter

7. Du skal boykotte tyske og italienske Blade og Film

8. Du maa ikke handle hos Nazister

9. Du skal behandle Landsforrædere efter Fortjeneste

10. Du skal værne enhver, der forfølges af Tyskerne


VÆR MED I KAMPEN FOR DANMARKS FRIHED



Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Danmarks svar Den kgl. danske Regering har gjort sig bekendt med Indholdet af de Dokumenter, De overrakte mig i Morges.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube