Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Demonstrationer

Husk under demonstrationer

demonstration imod børnearbejde i 1908
Du maa ikke tage Arbejde i Tyskland eller Norge.
Det vover intet, men dukker sig.
Men hvorfor skal ogsaa den udarte i Despoti, i Underkuelse af Aanden?
Udrensningens øjeblikkelige Følger var højst forskellige og somme Tider paradoksale.
I 1933 udgav Internationale Røde Hjælp en folder, med titlen Arbejder contra politi og domstol.

Der er 10 punkter som man skal være opmærksom på, dette er punkt nummer ni – som giver råd til demonstranter.
1. at Våbenfund her bringer sigtede i en særlig vanskelig Stilling.

2. at en Deltager i en fredelig Demonstration må have Ret til at afværge Overfald af bidske Schæferhunde på enhver egnet Måde.

3. at under Angreb med Tåregas gælder det først og fremmest om at bevare Roen og hindre Panik. Gasgranaterne kan. tit optages, inden de eksploderer, og derefter bortkastes. Pas på Vindretningen.

4. at Modstand eller Vold mod »Øvrighedspersoner« (kendelige ved Uniformer el. lign.) straffes særligt strengt.

5. at civilklædte Kriminalbetjente ofte blander sig i Mængden og lytter til dine Ord f0r evt. at bruge dem imod dig.

6. at når Provokatøren arbejder, udgiver han sig for din Kammerat.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube