Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig tidslinje

Tidslinje over året 1914

Med sange, taler, breve og beretninger

Tidslinje for den østrigske tronfølger hvis mord førte til 1. Verdenskrig.
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Den kongelige serbiske Regering fordømmer den mod Østrig-Ungarn rettede Propaganda, d. v. s. alle de Bestræbelser, hvis Mål det er fra det Østrig-ungarske Monarki at løsrive dertil hørende Landsdele, og beklager oprigtigt de grufulde Følger af disse forbryderiske Handlinger.
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Efter ordre af republikkens præsident er der befalet almindelig mobilisering af hær og flåde, ligesom afleveringspligten bliver effektiv for samtlige remonter, køretøjer og de til arméen nødvendige udrustningsgenstande.
Jeg havde ikke behøvet denne Forsikring, kære Kammerat, og jeg vilde før tvivle på min Gud end på de Troskabshånd, vi har knyttet imellem os.
Medlemmerne af republikkens regering har forladt Paris at give det nationale forsvar en ny impuls.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Jeg havde det store Held at se noget af den Stormmarch til Undsætning, der gav Håb om, at trods alt vilde måske den Tragedie, der havde syntes uundgåelig.
Tyskerne har taget Termonde. Vi har oplejret Belejringsskyts af den sværeste kaliber rundt omkring hele byen.
Paris måtte for enhver Pris ikke høre Sandheden om Krigen, hvis der var nogle ubehagelige Sandheder at fortælle. For Paris måtte der altid være Sejre og ingen Nederlag.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Vort Kompagni fik Opstilling ved en stor Bondegård, hvorunder der findes en lille Stenhule, og en Dag, da vi undersøgte denne, traf vi der en ung Pige på 15 År. Det var Datteren på Gården, som ikke vilde forlade sit fædrene Hjem.
Utvivlsomt var man forberedt på et stort antal krøblinge og stort tab af liv. Men en ting syntes glemt eller ladet ude af betragtning: Flygtningene.
I vil næppe tro det, jeg fortæller jer nu, men det er den rene og skære sandhed.
Nogle steder var der kun 100 meter til fjendens til fjendens skyttegrave. Her er et brev fra en menig engelsk soldat:
For et Øjeblik havde alle disse Mennesker glemt deres Fjendskab og alle deres Lidelser. Venner og Fjender mødtes i den samme religiøse Tilbedelse og i den samme Hyldest til den evige Kristus.
Inderligt synger mændene, hver for sig:
Gud, bevar mig for ulykke,
Far, Søn og Helligånd
At jeg ikke bliver ramt af granater,
Ja, kære broder, vi har i år oplevet en sørgelig jul og nytår. Juleaften var jeg på feltvagt. Juledagsnat også. Vi lå under åben himmel. Det var lidt koldt; thi det er lange nætter, og søvn giver det jo ikke meget af.
Tyskerne var alle døddrukne af alt det Spiritus, de havde plyndret sig til. De begyndte med at stikke deres Knive i Ansigtet og Halsen paa Fangerne, og jeg hørte disse give Skrig fra sig.
Ærede Kolleger!
Eders Hensigt med Brevet og Julepakken er nået.
Slaget Mons blev den første træfning mellem de tyske tropper og de engelske.

Juni:

28. juni 1914:
Den østrigske tronfølger Franz Ferdinand blev skudt i Sarajevo.

Juli:

05. juli 1914:
Tyskland tilbød Østrig-Ungarn hjælp i kampen imod Rusland og Serbien.

23. juli 1914:
Østrig-Ungarn gav Serbien et ultimatum.

28. juli 1914:
1.Verdenskrig startede da Østrig–Ungarn erklærede Serbien krig.

24. juli 1914:
Serbien afslog det østrigske ultimatum og mobiliserede.

25. juli 1914:
Østrig-Ungarn brød de diplomatiske forbindelser til Serbien og indledte en delvis mobilisering.

26. juli 1914:
Rusland satte de sydlige og sydvestlige tropper i højeste alarmskab.

30. juli 1914:
Rusland og Østrig – Ungarn indledte generel mobilisering.
John French blev udnævnt til engelsk Øverstkommanderende.
De franske tropper trak sig 10 km væk fra den tyske grænse.

August:

01. august 1914:
Tyskland erklærede Rusland krig.
Tyskland og Rusland mobiliserede.
Det tyske 69. Infanteri Regiment gik ind i Luxembourg.

02. august 1914:
Belgien modtog et tysk ultimatum.
Tyske tropper besatte Luxembourg.
England mobiliserede.
Russiske tropper gik ind i Øst Preussen.

03. august 1914:
Tyskland og Tyrkiet underskrev en hemmelig traktat.
Italien erklærede sig for neutral.
Tyskland erklærede Frankrig krig.
Belgien afslog det tyske ultimatum.

04. august 1914:
Tyskland erklærede Belgien krig.
England erklærede Tyskland krig.
Den belgiske Konge Albert I blev Øverstkommanderende for den belgiske hær.
Horatio Kitchener blev engelsk Krigsminister.

05. august 1914:
Montenegro erklærede Tyskland krig.

06. august 1914:
Østrig – Ungarn erklærede Rusland krig.
Serbien erklærede Tyskland krig.
Fransk kavaleri gik ind i Belgien.
Zeppelin angreb på Liege i Belgien og 9 blev dræbt.

07. august 1914: 
Tyske tropper besatte Liege (Belgien).
Franske tropper gik ind i Alsace.
Joseph Joffre overtog Overkommandoen over den franske hær.
Montenegro erklærede Østrig-Ungarn krig.
Tropper fra British Expeditionary force blev landsat i Ostend, Calais og Dunkirk.

08. august 1914:
Portugal meddelte at landet stod ved alliancen med England.

10. august 1914:
Tyrkiet sluttede sig til Tyskland da slagkrydseren Goeben ankom til Dardanellerne.
Frankrig erklærede Østrig-Ungarn krig.

11. august 1914:
Frankrig erklærede Østrig-Ungarn.

12. august 1914: 
England erklærede Østrig-Ungarn krig.
Montenegro i krig med Tyskland.

13. august 1914:
RFC Begyndte at flyve til Frankrig.

15. august 1914:
Japan sluttede sig til de Allierede.

17. august 1914:
Belgiens hovedstad skiftede fra Bruxelles til Antwerpen.
Litauen kapitulerede til Tyskland.

18. august 1914:
Woodrow Wilson udsendte Proklamationen om neutralitet.

19. august 1914:
Det canadiske parlament godkender oprettelsen af expeditionary force.
RFC flyver dets første rekognitions flyvning i Frankrig.

20. august 1914:
Tyskland besatte Bruxelles og den belgiske hær trak sig tilbage til Antwerpen.

21. august 1914:
Slaget ved Charleroi.

22. august 1914:
I Belgien kom tyske og engelske tropper i kamp for første gang under 1.Verdenskrig.
Den engelske sergent Maj DS Jillings blev som den første engelske pilot såret i kamp.

23. august 1914:
Tyske tropper besejrede engelske ved Mons.
Japan erklærede Tyskland krig.

24. august 1914:
Tyske tropper gik ind i Frankrig ved Lille.

25. august 1914:
Tre engelske flyvere tvinger det første tyske fly ned.
Belgiske tropper indledte en offensiv, hvor Antwerpen var basis.

28. august 1914:
Østrig erklærede Belgien krig.
1.Verdenskrig første søslag blev udkæmpet i Helgoland bugten.

29. august 1914:
Franske tropper indledte ved St. Quentin et modangreb.

30. august 1914:
Tyskerne vandt slaget ved Tannenberg.
Paris blev bombet af et fly for første gang (2 dræbte).

September:

03. september 1914:
Den franske hovedstad flyttede fra Paris til Bordeaux.

05. september 1914:
Slaget ved Marne startede.

09. september 1914:
Den belgiske hær gjorde udfald fra Antwerpen imod den tyske hær.

10. september 1914:
Den tyske hær blev standset ved Marne og trak derefter tilbage til Aisne.

15. september 1914:
De første skyttegrave i 1.Verdenskrig blev gravet af tyskerne.
Slaget som Aisne startede.
RFC brugte for første gang en trådløs telegraf under en rekognosceringsflyvning.

18. september 1914:
Slaget om Aisne endte med tysk sejr.
Paul von Hindenburg blev udnævnt til Øverstkommanderende for Østfronten.
Sydafrikanske tropper blev landsat i Tysk Sydvestafrika.

22. september 1914:
Den tyske lette krydser Emden beskød et oliedepot i Madras i Indien.
Den tyske ubåd U-9 sænkede de engelske krydsere Aboukir, Cressy og Hoque.

26. september 1914:
Bruxelles borgmester A. Max blev arresteret af tyskerne.

Oktober:

01. oktober 1914:
De første Canadiske tropper sejlede til England.

04. oktober 1914:
Engelske og franske krigsskibe beskød fortene ved Dardanellerne.

05. oktober 1914:
Det første egentlige luftslag fandt sted mellem et fransk og et tysk fly, hvor en fransk Voison bombemaskine nedskøn et tysk Aviatik rekognosceringsfly med et maskingevær.

09. oktober 1914:
Tyske tropper erobre Antwerpen (Belgien).

10. oktober 1914:
Den rumænske konge Karol I døde.

11. oktober 1914:
Tyskerne erobrede Gent.

15. oktober 1914:
Slaget om Warszawa startede.

19. oktober 1914:
Emden Erobrede det 13 skib på 24 dage.

21. oktober 1914:
1.slag ved Ypres, da engelske soldater forsøgte stoppe en tyske fremrykning.
Slaget ved Warszawa endte med tysk nederlag.

27. oktober 1914:
Det engelske slagskib Audacious blev ramt af en mine og sank.

28. oktober 1914:
Den lette tyske krydser Emden sænkede den lette russiske krydser Zhemchug.

November:

01. november 1914:
Paul von Hindenburg blev Feltmarskal på Østfronten.
Tyskerne besejrer englænderne i søslaget ved Coronel, Chile.

02. november 1914:
England annekterede Cypern.
Rusland og Serbien erklærede Tyrkiet krig.

05. november 1914:
Frankrig og England erklærede Tyrkiet krig.

07. november 1914:
Japan angriber de tyske besiddelser ved Shanghai.

09. november 1914:
Emden blev svært beskadiget af HMAS Sydney og måtte sættes på grund ved North Keeling Island i det Indiske Ocean.

20. november 1914:
Bulgarien erklærede sig for neutral.

21. november 1914:
Engelske tropper erobrede Bazra.

25. november 1914:
Paul von Hindenburg afbrød offensiven ved Lodz 40 miles fra Warszawa.

26. november 1914:
Slagskibet HMS Bulwark eksploderede i Sheerness Harbor i England.

December:

02. december 1914:
Den østrigske hær besatte Belgrade.

08. december 1914:
Engelske skibe sejrede over tyske skibe i søslaget ved Falklands Øerne.

16. december 1914:
Fransk offensiv ved Artois.

17. december 1914:
Den østrigske hær besejrede den russiske ved Limanova i Polen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube