Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Civile De Allierede 1914 - 1918

De Allierede 1914 - 1918

Sejrebudskab på amerikansk metalskilt
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Er du vel tilmode, når du går ned ad gaden og ser andre unge mænd bære din konges uniform?
Meget Blod er blevet udgydt, mange Anstrengelser er gjort, og allerede er den Time nær, da Rusland fast forbundet med sine tapre Allierede, vil storme frem til Sejr og bryde Fjendens sidste Kræfter - Denne eksempelløse Krig må ende med en fuldkommen Sejr.
Afsted i børn af fædrelandet,
oprunden er nu hæderens dag.
Dette var den smukkeste Dag i mit Liv... Da jeg saa dem foran mig paa Række paa den anden Side af Bordet, sagde jeg til mig selv: "Se det er Kejserdømmet Tyskland."
I har vundet det største slag i historienog frelst den helligste sag: Verdens frihed.
Den 1. februar påbegynder vi den uindskrænkede ubåds krig. Ikke desto mindre håber vi alligevel, at de Forenede Stater vil forblive neutrale.
Vi forpassede også en glimrende chance i Italien i 1917. Italienerne havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten, men et samtidigt underskud af materiel og ammunition.
Offentliggørelse af alle aftaler om fred, hvorefter der ikke skal forekomme private underhåndsaftaler af nogen art. Derimod skal diplomatiet altid forhandle åbent og offentligt.
Soldiers of the United States, the people of the British Isles welcome you on your way to take your stand beside the Armies of many Nations now fighting in the Old World the great battle for human freedom.
Christmas day I received a box with towels, face cloths, handkerchiefs, apples, cigars and the other things that you put in it. It was certainly a dandy box and all the apples except one was as perfect as the day they were picked.

26. 07. 1914:
Rusland satte de sydlige og sydvestlige tropper i højeste alarmskab.

15. august 1914:
Japan sluttede sig til de Allierede.

23. august 1914:
Japan erklærede Tyskland krig.

30. august 1914:
Tyskerne vandt slaget ved Tannenberg.

03. september 1914:
Den franske hovedstad flyttede fra Paris til Bordeaux.

01. oktober 1914:
De første canadiske tropper sejlede til England.

05. november 1914:
Frankrig og England erklærede Tyrkiet krig.

11. 02. 1915:
De første canadiske tropper blev landsat i Frankrig.

26. april 1915:
England, Frankrig, Italien og Rusland underskrev i hemmelighed en traktat i London.

24. september 1915:
Bulgarien mobiliserede tropper, som blev sendt til den serbiske grænse.

05. oktober 1915:
Tyskland gav en officiel undskyldning for sænkningen af Lusitania, hvor 128 amerikanere blev dræbt, da skibet blev sænket af en tysk ubåd. Tyskland indvilgede i at betale erstatning.

19. november 1915:
De Allierede opfordrede Kina til at slutte sig til alliancen.

19. december 1915:
Douglas Haig blev leder af British Expeditionary Force.

08. 01. 1916:
Tilbagetrækningen fra Gallipoli blev færdig.

12. marts 1916:
Den engelske ubåd D. 3 blev sænket af et fransk luftskib.

18. marts 1916:
Rusland indledte en offensiv ved Lake Naroch for at aflaste de franske tropper ved Verdun.

24. maj 1916:
Værnepligten begyndte i England.
De franske tropper blev drevet ud af Fort Douamont ved Verdun.

01. juli 1916:
De allierede indledte en offensiv ved Somme.

03. august 1916:
Roger Casement blev hængt i England.

01. september 1916:
Bulgarien erklærede Rumænien krig.

03. december 1916:
Joseph Joffre blev afsat som øverstkommanderende for den franske hær.
Robert Nivelle blev Øverst kommanderende for den franske hær.

17. 02. 1917:
Den første amerikaner der blev dræbt I 1 .Verdenskrig (Edward Stone), blev dødeligt såret.

02. april 1917:
Den amerikanske Præsident Woodrow Wilson spurgte kongressen om tilladelse til at erklære Tyskland krig.

04. april 1917:
Med stemmerne 82 - 6 gik det Amerikanske Senat ind for krig imod Tyskland.

26. juni 1917:
AEF (American Expeditionary Force) ankom til Frankrig.

10. januar 1917:
De allierede afslog officielt et tysk forslag om fredssamtaler.

23. marts 1917:
Den østrigske kejser Charles I sendte et fredsforslag til den franske præsident Raymond Poincare.

20. maj 1917:
Franske tropper i Champagne gjorde mytteri.

07. juni 1917:
Slaget om Messines startede med, at englænderne sprængte 17 miner under den tyske stillinger.

21. oktober 1917:
De første amerikanske tropper ankommer til fronten. Det skete i Luneville sektoren nær Nancy.

27. november 1917:
Supreme Allied War Council blev etableret i Versailles i Frankrig.

03. december 1917:
Rusland og Tyskland underskrev en våbenhvile.

07. december 1917:
USA erklærede Østrig-Ungarn krig.

09. december 1917:
Finland krævede at de russiske tropper i Finland skulle trækkes tilbage.

26. 03. 1918:
Ferdinand Foch blev udnævnt til Øverstkommanderende for de allierede.

02. april 1918:
Somme fronten blev forstærket med amerikanske tropper, hvilket var den første store amerikanske indsats i krigen.

14. april 1918:
Amerikanske piloter kom i kamp for første gang på vestfronten og nedskød to fly.

08. juni 1918:
Georgien og Armenien indgik en fred med Tyrkiet.
Tyskland indgik en fred med Georgien.

12. juni 1918:
En amerikansk flyveenhed udførte det første bombeangreb på vestfronten.

08. august 1918:
Slaget ved Amiens startede med at 600 tanks brød igennem de tyske linier.

11. august 1918:
Slaget ved Amiens endte med en Allieret sejr.

06. september 1918:
Den tyske hær begyndte en generel tilbagetrækning til den anden side af floden Aisne.

26. september 1918:
De Allierede indledte den sidste store offensiv på vestfronten ved Argonne.

29. september 1918:
Bulgarien underskrev en våbentilstandsaftale med de allierede.

29. oktober 1918:
Østrig-Ungarn anmodede Italien om en våbenhvile.

30. oktober 1918:
Italienske tropper erobre Vittorio Veneto fra Østrig-Ungarn.
Tyrkiet underskrev en fredsaftale med de Allierede, så fjendtlighederne kunne indstilles den 31. oktober 1918 klokken 12.

31. oktober 1918:
Kampene mellem Tyrkiet og de Allierede blev som aftalt standset.

03. november 1918:
Østrig-Ungarn underskrev en våbenhvile.

11. november 1918:
Tyskland underskrev en Våbenhvilen med de allierede klokken 5 om morgenen i Foch's togvogn.
Klokken 11.00 trådte våbenhvilen i kraft.

03. december 1918:
De allieredes konference sluttede i London, hvor de allierede blev enige om, at Tyskland skulle betale for krigen.

27. november 1919:
Bulgarien og de allierede underskrev en Fredstraktat i Neuilly-sur-Seine. Traktaten fastslog hvad Bulgarien skulle betale i krigsskadeerstatning.

Den 10. januar 1920 blev Versaillestraktaten underskrevet.

12. december 1930:
De sidste allierede tropper forlod SAAR.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube