Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret Zaren abdicerer

Zar Nicolaj 2 abdicerer

Zar Nicolajs sidste opråb til hæren

Nicolai foran en badge fra Oktober Revolutionen
Denne Bog viser klart, hvilken Hensigt Tyskland fra første Færd havde med at sende Lenin og hans jødiske Medskyldige ind i Rusland, og hvor fuldstændigt det nåede sit Mål.
En tidslinje over Zar Nicolaj II.
At der for øjeblikket ikke eksisterer nogen magt i Rusland, som på effektiv måde kan beskytte hendes majestæt.
Arbejderkontrollen gennemføres af alle Arbejdere og Funktionærer i Foretagendet, enten direkte, hvis Foretagendet er så lille, at dette er muligt, eller gennem deres valgte Repræsentanter, der vælges omgående på Fællesmøder.
Den russiske Revolutions Stilling er i Øjeblikket den, at næsten alle Arbejdere og det store Flertal af Bønderne utvivlsomt står på Sovjetmagtens og den af Sovjetmagten indledede socialistiske Revolutions Side.
Der udspredes hårdnakkede Rygter om, at Japanerne ruster, at de har koncentreret 600 Batailloner i Manchuriet til et Angreb på Rusland.
Kolchak stod stille og så ned på sit våben - det gyldne sværd, som Kejseren med egen hånd havde overrakt ham.
I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!
En tidslinje for Vladimir Lenin.
Udrensningens øjeblikkelige Følger var højst forskellige og somme Tider paradoksale.
Den russiske zar Nicolaj II skrev dette til sine soldater, som hans sidste opfordring til dem. Dette skete efter at han den 26. marts 1917 var blevet tvunget til at abdicere grundet pres fra det russiske regeringsapparat Dumaen.

Brevet kan findes i en fantastisk bog fra 1921, som hedder "Den russiske Kejserfamiles sidste dage" skrevet af Robert Wilton.
Mine højtelskede Soldater, jeg taler til jer for sidste Gang. Jeg har frasagt mig Tronen, på mine egne og min Søns Vegne, og Magten er overgået til den provisoriske Regering, der er dannet på Dumaens Initiativ.

Gud hjælpe den til at lede Rusland frem mod Hæder og Lykke. Gud hjælpe også jer, tapre Soldater til at bevare vort Fædreland mod den onde Fjende.

I halvtredie År har I Dag for Dag båret den aktive Tjenestes Byrder. Meget Blod er blevet udgydt, mange Anstrengelser er gjort, og allerede er den Time nær, da Rusland fast forbundet med sine tapre Allierede, vil storme frem til Sejr og bryde Fjendens sidste Kræfter - Denne eksempelløse Krig må ende med en fuldkommen Sejr.

Den, der nu ønsker Fred, er en Forræder mod sit Fædreland. Jeg ved, at hver en ærlig Soldat tænker som så. Gør da jeres Pligt, forsvar vort Fædreland tappert, underkast jer den provisoriske Regering, adlyd jeres Officerer og husk på, at enhver Slappelse af Disciplinen kun er til Hjælp for Fjenden.

Jeg stoler urokkelig på, at den uendelige Kærlighed til vort Fædreland ikke er døet bort af jeres Hjerter. Må Gud velsigne jer og den hellige Sejrherre og Martyr St. Georg lede jer Fod!

Nikolaj1. Verdenskrigs afslutning Havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten.
Krigen mod Rusland Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube