Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Tysk krigslånsreklame

Tysk krigslånsreklame

Fra April 1917

Tysk glæde - efter sejrsmeddelse
Forudsat at du er legemlig rask og mellem 19 og 38 år, er du så virkelig tilfreds med det, du for øjeblikket foretager dig?
En tysk krigslåns reklame, som skal få især patriotiske tyskere til at købe beviser. Den fremsatte garanti for den sikre tyske grundvold, viste sig ikke at holde, da Tyskland tabte krigen.

Alt
vakler ---

På alle fronter har vi frarevet modstanderen uhyre landområder!

Vore ubåde har tilføjet den fjendtlige handel dødsstødet!

Krigens ophavsmænd, Grey og Asquith, delcassé og Briand er af deres egne folk jagede fra deres embeder og værdigheder!

I Rusland: Revolution!
Zaren er afsat!

Et står fast

Den tyske statsinstitutions sikre grundvold og den tyske folks uudtømmelige økonomiske kraft. Derpå beror også
de tyske krigslåns uangribelige sikkerhed!

Hjælp med at vinde krigen!

Giv dine penge til verdens sikreste skyldner, dit Fædreland!


Wilhelms opråb Men nu vil man ydmyge os. Man forlanger, at vi med korslagte arme skal se på, hvorledes vore fjender ruster sig.
Telegrammet fra Zimmermann Den 1. februar påbegynder vi den uindskrænkede ubåds krig.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube