Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Dokumentar Telegrammet fra Zimmermann

Telegrammet fra Zimmermann

Tysk propagnda - pige i en tysk kjole
Travellers intending to embark on the Atlantic voyage are reminded that a state of war exists between Germany and her allies.
Uden mindste foranledning fra vor side har en nabo hovmodig ved sin styrke sønderrevet de traktater, som bar hans underskrift, og krænket vort fædrelands jord.
Vigtige datoer og begivenheder.
Den første mobiliseringsdag er Tirsdag den 2. august 1914.
Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.
Meddelelsen kom som en kodet telegram afsendt af den tyske udenrigsminister, Arthur Zimmermann den 16. januar 1917, til den tyske ambassadør i Washington, DC , Johann von Bernstorff . Den 19. januar sendte Bernstorff et telegram til den tyske ambassadør i Mexico, Heinrich von Eckardt. Zimmermann forventede at om uindskrænket ubådskrig ville blive genoptaget 1. februar, en handling, som den tyske kansler Theobald von Bethmann-Hollweg frygtede ville trække USA ind i krigen på allieret side .

Telegrammet instrueret Ambassadør Eckardt, at hvis USA forekom sandsynligt, at gå ind i krigen, var han at nærme sig den mexicanske regering med et forslag til militær alliance. Han var at tilbyde Mexico materiel støtte til genvinding af området tabt under den mexicansk-amerikanske krig (den sydøstlige del af arealet af den mexicanske afståelse af 1848).

Den Zimmermann Telegram blev opsnappet, og afkodes af de britiske kryptografer. Dets indhold blev trykt af den amerikanske presse den 1. marts og resulterede i offentlig forargelse, der bidrog til USAs krigserklæring mod Tyskland og dets allierede den 6. april.
Den 1. februar påbegynder vi den uindskrænkede ubåds krig. Ikke desto mindre håber vi alligevel, at de Forenede Stater vil forblive neutrale.

Hvis det imidlertid ikke lykkes os at bevare deres neutralitet, ønsker vi at foreslå Mexico en alliance på nedenstående betingelser:
Vi erklærer krig og slutter fred i forening.
Vi garanterer Mexico omfattende økonomisk støtte og aftaler, at Mexico skal have New Mexico og Arizona, som blev afstået i 1848 tilbage.
Vi overlader de nærmere enkeltheder til dem.

Deres henvendelse til CarranzaWiki må være strengt fortroligt.

Så snart krigen mod de Forenede Stater er sikret, skal de overfor ham antyde, at han på eget initiativ bør indlede forhandlinger med Japan, opfordre Japan til at gå med i alliancen og tilbyde at fungere som mellemmand mellem Japan og Tyskland.

Gør Carranza opmærksom på, at gennemførelsen af den uindskrænkede ubådskrig vil gøre det muligt at tvinge England i knæ og få det til at bede om fred indenfor få måneder.

Bekræft modtagelsen af nærværende.

Zimmermann
Den mexicanske præsident


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube