Skip Navigation Links Historie 1. Verdenskrig Militæret Mindegudstjeneste

Kejserens tak

Tale af Kronprins Wilhelm

Den tyske Kronprins foran nogle grave i Argonne
Da Efterretningen om Mordet på min Ven, Ærkehertug Franz Ferdinand, indtraf, opgav, jeg Kieler-ugen og rejste hjem, fordi jeg havde til Hensigt at tage til Bisættelsen i Wien.
Siden rigets grundlæggelse har det gennem 43 år været min og mine forfædres alvorligste stræben at opretholde freden og i fred at fremme vor kraftige udvikling.
Enkekejserindens Svar herpå var følgende: » Enhver, som vægrer sig ved at udføre mine Ordrer i alle Måder, vil øjeblikkelig få sin Afsked uden Pension.«
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Charley døde nu til Morgen. Jeg holdt ham i Hånden, idet han døde, og det var mig umuligt at holde mine Tårer tilbage.
Allerede det, at vente hele dagen i mer eller mindre beskyttede stillinger er slemt nok; geværildens raslen og kanonernes drøn tillader os ikke at tænke på andet end de stakkels fyre, der bliver ramt.
1. "Til at undertrykke enhver Publikation, som opirrer til Had mod og Foragt for Monarkiet, og hvis almindelige Tendens er rettet mod Monarkiets territoriale Integritet."
Det er Kronprins Friedrich Wilhelm Victor August Ernst tak til sine tropper, efter de har erobret højderyggen i Argonne Skoven.
Kammerater jeg benytter Lejligheden til ved denne Gudstjeneste og på dette Sted, at udtale Hans Majestæts Kejserens og Kongens og min egen Tak til jer, ikke blot for den sidste Storm, som har krævet tunge Ofre, men bragt et smukt og stort Resultat, men også for Eders trofaste og hengivne Virksomhed i alle de elleve Måneder.

Vi dækker Ryggen for vore Kammerater mod øst og, om Gud vil, gør vi det endnu fremdeles, indtil det bliver muligt at gøre grundigt op med vore Modstandere, Franskmændene.

At jeg kan stole på jer derved, det ved jeg, og derfor takker jeg jer her.

Et Hurra for Hans Majestæt Kejseren og Kongen, vor øverste Krigsherre, Hurra, Hurra, Hurra.


Behandlingen af de sårede I alle Krige har Tabene som Følge af Sygdomme været betydelig større end Antallet af sårede.
Taler med en død Det var ikke mig, der slog dig ihjel, og hvorfor skulle du også, når nu du var læge, absolut deltage i det natlige angreb?
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube