Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Tidslinje

Tidslinje over Mellemkrigstiden

Med sange, taler, breve og beretninger

Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
DET er vort Folks første Grænsepligt at tilegne sig grundige, saglige Kundskaber om vort Grænsespørgsmål
Brug nu den, og så forstanden, lad det boble lidt på panden,
sådan finder kvinden manden, bare boblerne er små!
Dér stod man så og lytted spændt,
så sa´ man : Nå?
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
»Det er et tegn fra Gud! Hvis denne brand viser sig at være kommunisternes værk - og det er jeg overbevist om, den er - så skal intet længere forhindre os i at knuse denne morderiske pest med en jernnæve.«
Demokratiets grundlag er selvtillid, selvhjælp. Dets ånd er realisme og nøgternhed. En demokratisk tids bygninger udtrykker de samme egenskaber. Klerikalismens, enevældens og diktaturets fælles grundlag er autoritetstro. Deres ånd er mysticisme, irrationalisme. De gamle stilarters monumentale arkitektur står og falder med denne mentalitet.
1. at Våbenfund her bringer sigtede i en særlig vanskelig Stilling.
Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
Den 2.8. kl. 9 dør Hindenburg, en time senere kommer en "lov" af l.8. fra rigsregeringen: Præsidentens og kanslerens embede forenes i Hitlers person, værnemagten aflægger straks ed til ham, og kl. halv syv samme aften aflægger tropperne i Dresden ed, og alt er helt roligt, vores slagtermester siger ligegyldigt: "Hvorfor stemme først? Det koster bare en hulens masse penge."
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
Da jeg kom på Kontoret, opdagede jeg, der havde været et morderisk Anslag mod Mussolinis Liv.
Først en Bekendelse. Jeg hader dem, der vælger mig til Genstand for deres Skriverier og Taler. Enten de saa behandler mig godt eller daarligt; det er ligegyldigt.
Verden har været så optaget af andet, at Forholdene i Palæstina er gledet i Baggrunden. Pusterummet i Europa, medens de sejrende Nazister samler deres Bytte, tvinger os til at vende Blikket mod dette plagede Land, som vi er ansvarlige for.
Men jeg føler mig meget utryg. Det vilde være frygteligt at skulle knuse Italien, Og det vilde blive dyrt for os.
Jeg er overbevist om, at efter München delte et stort flertal af det britiske folk mit oprigtige ønske om, at denne politik skulle videreføres, men i dag deler jeg deres skuffelse og harme over, at disse forhåbninger så formålsløst er blevet tilintet gjort.
GERMANY, the United Kingdom, France and Italy, taking into consideration the agreement, which has been already reached in principle for the cession to Germany of the Sudeten German territory, have agreed on the following terms and conditions governing the said cession and the measures consequent thereon, and by this agreement they each hold themselves responsible for the steps necessary to secure its fulfilment
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Kejser Hsuan Tung af Det Store Ching-dynasti aflægger fra i dag at regne sin kejserlige titel for alle tider han.
Udrensningens øjeblikkelige Følger var højst forskellige og somme Tider paradoksale.
Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
Når jeg vågnede om morgenen, blev jeg aldrig videre overrasket over at finde en ny emigrantfamilie i min seng, i deres fremmedartede, posede undertøj.
Skønt vi ikke har nogen Racekamp i Danmark, finder jeg det fuldt ud forståeligt, om en fordreven ikke-arisk Digter fra Tyskland tager det for ham så tragiske Problem op til Behandling.
Slå ikke søm i væggen,
smid bare frakken på stolen.
Hvorfor se fire dage frem?
Du rejser tilbage i morgen.
Da Tyskland for Tiden er det antisemitiske Land par excellence, og den antisemitiske ideologivæsentlig er dannet af Tyskere, har jeg opholdt mig mest ved den tyske Antisemitisme.
Alt hvad du er er, er du ikke af egen fortjeneste, men gennem dit folk.
Det kan imidlertid med nogen Sikkerhed siges, at hele Forløbet af Krigen i Spanien snarere har vist Luftvåbnets Begrænsninger end dets Styrke.
Brillerne er noget af det vigtigste. Jeg kan næsten sige, at det er for deres skyld, jeg foretager springet igen. Da jeg sidst for to år siden satte rekord, skete der noget mærkeligt: jeg blev næsten blind under selve faldet.
Den Dag; da mit Uheld indtraf, oprandt med Vindstille og bagende Varme. Jeg havde foretaget flere Skydninger i Løbet af Formiddagen, og der havde intet været at bemærke.
Lejrens Ledelse havde tænkt sig, at det sikkert vilde vække stor Opsigt i Byen Oranienburg, hvis man lod de "prominente" Fanger fra Lejren gaa rundt i Byen og tvang dem til at fjerne alle Rester af gamle Valgplakater fra Mure, Telefonpæle og Træer.
Angiveri, pengeafpresning og de mest skånselsløse og jammerlige midler til at komme "ubekvemme" medborgere til livs - , alt det som loven og menneskelig skyhed førhen holdt de moralsk fordærvede fra at gøre, er nu frigivet i fuldt omfang indenfor samfundet, det er tilladt og tillært, det er hverdagsagtigt og anses endog for et kendetegn på en ægte folkefælle.
Til venstre for os, i retning mod Guernica, kunne vi høre lyden af bombeeksplosioner.
Jeg var dybt rystet, da jeg forlod Spanien, ved den atmosfære af blod, tårer og terror, jeg havde levet i, og fuldkommen modløs ved tanken om, hvad der forestod Europa.
Det er en særdeles interessant oplevelse at blive ramt af en kugle, så jeg mener, det er værd at komme med en detaljeret beskrivelse.
En hilsen til jer, kammerater,
til dig min ven og min bror,
:,: der kæmper i Spaniens bjerge
for frihed og lykke på Jord. :,:
Allerede under den spanske Borgerkrig lykkedes det ham at bringe uvurderlige spanske Kulturskatte i »Sikkerhed«, idet han lod Kostbarhederne transportere i de amerikanske Forsyningsskibe.
Jeg så ikke, at det dengang var mere end glas, der brast - at Hitler den nat for fjerde gang i dette år havde overskredet et Rubikon og gjort sit Riges skæbne uigenkaldelig.
Det er et held for mig, at jeg ikke har giftet mig. Det ville være blevet en katastrofe!
En farvet amerikansk atlet, som vandt fire OL-medaljer ved Legene i Berlin.
Hør godt efter, makker; for det her kommer fra en fyr, der stadig har svedige hænder, og hvis strube stadigvæk er tør, og hvis kæber stadigvæk er gabet af led i chok over at have set Joe Louis slå Max Schmeling ud.
In a quaint Italian garden
While the stars were all aglow
Once I heard a lover singing
Southern trees bear strange fruit
Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
Strange fruit hanging from the poplar trees.
Da jeg standsede ham, blev han blev så bange han bare løb ud over marken. Jeg råbte stands to gange mere, og derefter affyrede jeg et skud op i luften.
Til trods for at jeg havde tilbagelagt 241,350 Kilometer i Flyvemaskine i Amerika, Europa, Afrika og Asien, vilde det blive første Gang, jeg prøvede at flyve med et Fartøj, som var »lettere end Luften«.
Lindbergh stuck right to his post.
Making good his early boast,
As he flew from coast to coast.
Af dette smukke syn kan man aldrig få nok!
Trotskij sidder strunk på sin gamle krikke,
På hans hjelm og fjerbusk hviler alles blikke,
Han rider af sted som en rødfjeret Murat,
Med hele sit store »apparat«,
1.Du skal ikke tro, du er noget.
2.Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os.
3.Du skal ikke tro, at du er klogere end os.

1918:

13. november 1918:
Rusland opsagde den indgåede Brest-Litovsk aftale med Tyskland.

17. november 1918:
De tyske tropper trak sig ud af Bruxelles.

21. november 1918:
De sidste tyske tropper forlod Alsace-Lorraine.

29. november 1918:
Serbien annekterede Montenegro.

04. december 1918:
Woodrow Wilson sejlede til Europa for at deltage i Versailles Fredskonferencen.

07. december 1918:
Spartacus opfordrede til revolution i Tyskland.


1919:

05. januar 1919:
Et engelsk skib beskød bolsjevikkernes hovedkvarter i Riga.

11. januar 1919:
Det tyske kommunistparti Spartacus blev knust.

15. januar 1919:
Socialisterne Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg blev myrdet.

18. januar 1919:
Fredskonferencen i Versailles startede, præcis 38 år efter at tyske Wilhelm I lod sig krone til kejser i Versailles.

20. februar 1919:
Den franske præsident Georges Clemenceau blev såret ved et attentat.

23. februar 1919: Benito Mussolini dannede en facistisk bevægelse i Italien.

03. marts 1919:
Det tyske kommunistparti indledte en generalstrejke.

13. april 1919:
Engelske tropper dræbte over 100 indere under Amritsar Massakren.

20. april 1919:
Polske tropper erobrede Vilnius fra russerne.

06. maj 1919:
Paris Fredskonferencen gav Tysk Østafrika til England og Frankrig mens Sydafrika fik Tysk Sydvestafrika.

04. juni 1919:
Amerikanske marinesoldater invaderede Costa Rica.

06. juni 1919:
Finland erklærede bolsjevikkerne i Rusland krig.

28. juni 1919:
Tyskland underskrev Versailles-Traktaten under protest (5-årsdagen for mordet på Franz Ferdinand og hustru).

21. juni 1919:
De tyske skibe internerede i Scapa Flow blev sænket af dets besætninger.

06. juli 1919:
Det engelske luftskib R-34 krydsede som det første luftskib Atlanterhavet.

11. august 1919:
Weimar Republikken begyndte i Tyskland.

12. september 1919:
Adolf Hitler blev medlem af NSDAP.

25. september 1919:
Den amerikanske præsident Woodrow Wilson blev lammet efter et slagtilfælde 14. november 1919:
Røde tropper erobrede Omsk i Sibirien i den russiske borgerkrig.

27. november 1919:
Bulgarien og de Allierede blev enige om en Fredstraktaten.

28. november 1919 :
Nancy Astor blev den første kvinde valgt ind i det engelske Parlament.


1920:

03. januar 1920:
De sidste amerikanske tropper forlod Frankrig.

10. januar 1920:
Versailles-Traktaten blev underskrevet.
Folkeforbundet holdt dets første møde i Geneve.

15. januar 1920:
USA bevilgede Polen og Armenien et lån på 150 millioner $, for støtte landene i dets kamp mod det nye styre i Rusland.

02. februar 1920:
Estland erklærede sig som uafhængige af Sovjetunionen.
Franske tropper besatte Memel.

10. februar 1920:
Der blev afholdt folkeafstemning i zone 1 og 2, hvor zone 1 blev dansk.

13. februar 1920:
Folkeforbundet erklærede Schweiz for evig neutral, hvorefter Schweiz indtrådte i Folkeforbundet.

19. februar 1920:
Holland sluttede sig til Folkeforbundet.

08. marts 1920:
Danmark og Cuba blev medlem af Folkeforbundet.

19. marts 1920:
Det Amerikanske Senat forkastede Versailles-Traktaten for anden gang.

23. marts 1920:
England fordømte USA fordi landet sinkede oprettelsen af Folkeforbundet.

31. marts 1920:
Det Engelske Parlament godkendte irsk Home Rule-law.

01. april 1920:
Tysk arbejderparti skiftede navn til NSDAP.


05. maj 1920:
Woodrow Wilson gjorde Communist Labor Party ulovligt.
Letland og Tyskland underskrev en fredsaftale.

15. juni 1920:
Den dansk-tyske grænse blev fastlagt.

10. juli 1920:
Christian X red over den gamle dansk - tyske grænse, for at markere at området atter blev dansk.

25. oktober 1920:
Den græske Konge Alexander døde af et abebid.

15. november 1920:
Folkeforbundet holdt dets første møde i Geneve.

03. december 1920:
Tyrkiet og Armenien blev enige om en fredstraktat.
De allieredes besluttede i London, at Tyskland skulle betale for krigen.

08. december 1920:
USA afslog at sende en repræsentant til Folkeforbundet i Geneve.


1921:

07. marts 1921:
Den røde hær angreb Kronstadt matroserne.

08. marts 1921:
Franske tropper besatte Düsseldorf i Tyskland.

05. august 1921:
Tyskland og USA underskrev en separat fredsaftale.

24. august 1921:
Det engelske luftskib R – 38 styrtede i Humber.

11. november 1921:
Gravstedet for den ukendte amerikanske soldat blev dedikeret.

05. december 1921:
Sinn Fein og England nåede frem til en forståelse, - der resulterede i at Irland blev en fri stat.

06. december 1921:
Irland opstod som en selvstændig stat.


1922:

10. januar 1922:
Arthur Griffith blev valgt til præsident for den irske fristat.

06. februar 1922:
England, Frankrig, Italien, Japan Og USA underskrev Washington Flådeaftalen.

15. februar 1922:
Den Permanente Internationale Domstol blev oprettet.

18. marts 1922:
Mahatma Gandhi blev idømt 6 års fængsel for at have organiseret en ulydighedskampagne.

03. april 1922:
Josef Stalin blev det russiske kommunistiske partis generalsekretær

15. maj 1922:
Tyskland afstod Øvre Schlesien til Polen.

26. maj 1922:
Vladimir Lenin fik et slagtilfælde.

18. september 1922:
Ungarn fik lov til at blive i Folkeforbundet.

28. september 1922:
Benito Mussolini blev han bedt om at danne regering.

28. oktober 1922:
Benito Mussolini blev regeringschef.

06. november 1922:
George V proklamerede den irske fristat.

24. november 1922:
Benito Mussolini fik for et år diktatoriske beføjelser af det italienske parlament.

06. december 1922:
Benito Mussolini truede med at indføre censur, hvis de italienske aviser blev ved med trykke usande historier.

17. december 1922:
De sidste engelske tropper forlod den irske fristat.

20. december 1922:
USSR (Union of Soviet Socialistic Republics) blev dannet af 14 republikker.

30. december 1922:
Statssammenslutningen USSR trådte i kraft.


1923:

10. januar 1923:
De sidste amerikanske tropper forlod Rhineland og Tyskland.

11. januar 1923:
Belgiske og franske tropper besatte Ruhr i Tyskland for at få betalt krigsskade erstatning.

08. februar 1923:
Volkischer Beobachter blev til et dagblad.

26. februar 1923:
De italienske fascister fusionerede med de italienske nationalisterne.

15. marts 1923:
Sovjetunionens leder Vladimir Lenin fik hans tredje slagtilfælde.

31. marts 1923:
Franske soldater skød på arbejdere på Krupp fabrikken i Essen og 13 døde.

20. maj 1923:
Stanley Baldwin blev engelsk premierminister.

20. juni 1923:
Frankrig meddelte at de ville bemægtige sig Rhinland for at sikre sig at krigsskade erstatningen ville blive betalt.

02. august 1923:
Den amerikanske præsident Warren G. Harding døde.
Calvin Cooligde blev amerikansk præsident.

29. oktober 1923:
Tyrkiet blev en republik.

08. november 1923:
Adolf Hitler forsøgte et kup i Bayern.

09. november 1923:
Adolf Hitlers kup i Bayern mislykkedes.

17. december 1923:
George II blev afsat af hæren, og Grækenland blev en republik.


1924:

21. januar 1924:
Sovjetunionens leder Vladimir Lenin døde.

26. januar 1924:
Petrograd blev omdøbt til Leningrad.

27. januar 1924:
Vladimir Lenin blev nedlagt i mausoleet på den røde plads i Moskva.

01. februar 1924:
England anerkendte USSR.

26. februar 1924:
Retssagen mod Adolf Hitler indledtes.

24. marts 1924:
Grækenland blev en republik.

01. april 1924:
Adolf Hitler blev idømt 5 års fængsel.

26. maj 1924:
Calvin Coolidge strammede emigrationsloven.

18. august 1924:
Frankrig begyndte at trække sine tropper ud af Ruhr området.

03. september 1924:
Der udbrød borgerkrig i Kina.

20. december 1924:
Adolf Hitler blev løsladt fra Landsberg Fængsel.


1925:

16. januar 1925:
Leon Trotskij blev afsat som Sovjetisk krigskommissær.

12. februar 1925:
Estland forbød kommunist partiet.

06. marts 1925:
Belgien annekterede Eupen.

01. maj 1925:
Cypern blev engelsk kronkoloni.

04. maj 1925:
Folkeforbundet afholdt en konference om brug af giftgas og våbenkontrol.

12. oktober 1925:
Tyskland og Sovjetunionen underskrev en handelsaftale.

19. oktober 1925:
Italienske tropper erobrede Somalia.

27. november 1925:
Det tyske parlament godkendte Locarno aftalen.

01. december 1925:
Locarno aftalen blev underskrevet af Tyskland, Belgien, England, Frankrig og Italien.

03. december 1925:
Folkeforbundet beordre Grækenland til, at betale skadeserstatning til Bulgarien.


1926:

06. februar 1926:
Benito Mussolini advarede Tyskland mod at agitere i Tyrol.

08. februar 1926:
Den Tyske Rigsdag besluttede at søge om optagelse i Folkeforbundet.

25. februar 1926:
Francisco Franco blev spansk general.

26. april 1926:
Den engelske kommende konge George VI blev viet med Elizabeth.

03. maj 1926:
Amerikanske marineinfanterister gik i land i Nicaragua.

12. juni 1926:
Brasilien forlod Folkeforbundet i protest mod Tysklands optagelse af Folkeforbundet.

17. juni 1926:
Spanien truede med at forlade Folkeforbundet hvis Tyskland blev optaget.

08. september 1926:
Tyskland blev optaget som medlem af Folkeforbundet.

11. september 1926:
Spanien forlod Folkeforbundet på grund af Tysklands indmelding.

19. november 1926:
Leon Trotskij og hans tilhængere blev smidt ud af politbureauet.

27. november 1926:
Italien og Albanien underskrev en fredstraktat.

03. december 1926:
Engelske rapporter hævdede at tyske soldater blev trænet i Sovjetunionen.


1927:

19. januar 1927:
Den engelske regering besluttede at sende tropper til Kina.

24. januar 1927:
England sendte 12.000 tropper til Kina for beskytte den engelske koncession over Shanghai.

12. februar 1927:
Engelske tropper ankom til Shanghai.

19. februar 1927:
Der udbrød en generalstrjke i Shanghai imod de engelske styrker i byen.

05. marts 1927:
USA landsatte 1.000 marinesoldater i Kina for at beskytte USA's interesser.

10. marts 1927:
Bayern ophævede forbudet imod at Adolf Hitler afholdt offentlige taler.

20. juli 1927:
Den rumænske konge Ferdinand I døde.


1928:

15. marts 1928:
Det italienske valgsystem blev ændret og retten til at stemme blev afskaffet.

01. april 1928:
Chiang Kai-Shek startede en offensiv mod kommunisterne.

28. august 1928:
15 nationer underskrev Kellogg-Briand fredstraktaten der gjorde krig ulovligt.

28. september 1928:
Preussen forbød Adolf Hitler at Tale.

01. oktober 1928:
Den første 5-årsplan i USSR indledtes.

10. november 1928:
Kejser Hirohito blev indsat som japansk kejser.


1929:

31. januar 1929:
Leon Trotskij blev udvist til Tyrkiet.

05. juni 1929:
James Ramsey Macdonald dannede en engelsk mindretalsregering.

21. september 1929:
Kampe mellem kinesiske og sovjetiske tropper ved den manchuriske grænse.

03. oktober 1929:
Jugoslavien opstod som en statssammenslutning af Kroatien, Serbien og Slovenien.

24. oktober 1929:
Der startede et kursfald på Wall Street.

29. oktober 1929:
Børsen i Wall Street brød sammen, og det indledte depressionen.

17. november 1929:
Josef Stalin smed Nicolai Bucharin ud af Polit bureauet.


1930:

23. februar 1930:
Den nazistiske helt og sangskriver Horst Wessel døde.

03. april 1930:
Hailie Sellassie blev kejser i Etiopien.

22. april 1930:
Japan, England og USA underskrev Flådeaftalen fra London.

14. september 1930:
NSDAP blev ved valget det næststørste tyske parti .

12. december 1930:
De sidste allierede tropper forlod SAAR.


1931:

24. januar 1931:
Folkeforbundet kritiserede Polen for at behandle det tyske mindretal i Øvre Schlesien dårligt.

10. marts 1931:
Den engelske fascist Oswald Mosley blev ekskluderet fra Labour.

17. marts 1931:
Josef Stalin smed Vladimir Lenins hustru Krupskaya Lenin Smidt ud Central Komiteen.

14. april 1931:
Den spanske konge Alfonso XIII blev styrtet.

18. september 1931:
Japan tog Manchuriet og omdøbte det til Manchukuo.

24. august 1931:
Frankrig og Sovjetunionen underskrev en neutralitets traktat.

29. oktober 1931:
Den spanske regeringen kontrollen tog over store godser, for at give landområderne til befolkningen.

20. november 1931:
Japan og Kina forkastede det stillede forslag fra Folkeforbundet, angående en løsning på stridighederne angående Manchuriet.

09. december 1931:
Spanien blev en republik.


1932:

25. februar 1932:
Adolf Hitler blev tysk statsborger.

09. marts 1932:
Kinas sidste kejser Henry Pu Yi blev af japanerne indsat som leder af Manchuriet.

17. marts 1932:
Tysk politi stormede Adolf Hitlers hovedkvarter.

10. april 1932:
Paul von Hindenburg blev valgt til Tysklands første præsident foran Adolf Hitler der blev nr. 2.

13. april 1932:
Den tyske regeringen forbød den nazistiske korps SS og SA.

01. maj 1932:
Den Franske Præsident Paul Doumer blev myrdet.

20. maj 1932:
Engelbert Dollfuss blev Østrigsk Kansler.

31. juli 1932:
Ved valget blev NSDAP Tysklands største parti.

30. august 1932:
Hermann Göring blev valgt til Præsident for Reichstag.

08. november 1932:
Franklin Roosevelt blev valgt til amerikansk præsident.

17. november 1932:
Franz Papens regering trådte tilbage.

28. november 1932:
Frankrig og Sovjetunionen underskrev en ikke angrebs traktat.

12. december 1932:
Kina og Sovjetunionen genoptog de diplomatiske forbindelser.


1933:

28. januar 1933:
Den tyske Rigskansler Kurt von Schleicher trådte tilbage.

29. januar 1933:
Paul von Hindenburg udnævnte Adolf Hitler til tysk kansler.

01. februar 1933:
To dage efter Adolf Hitler blev Kansler, blev det Tyske Parlament opløst.
Hermann Göring forbød Kommunist Partiet, dets møder og demonstrationer i Tyskland.

03. februar 1933:
Den Socialdemokratiske avis Vorwärts blev forbudt af Hermann Göring.

24. februar 1933:
Folkeforbundet meddelte Japan at det skulle trække sig ud af Manchuriet.

27. februar 1933:
Den tyske rigsdag brændte ved en påsat brand, som kommunisterne fik skylden for.

28. februar 1933:
Tyskland indførte nødforordninger så de tyske nazister fik mere magt.

04. marts 1933:
Franklin Roosevelt blev indsat som amerikansk præsident.

05. marts 1933:
NSDAP fik majoritet i Reichstag ved at få 43,2 % af de afgivne 17,2 millioner stemmer.

06. marts 1933:
Polen besatte besatte fristaten Danzig.

12. marts 1933:
Den tyske Præsident Paul von Hindenburg bestemte, at den tyske republiks flag skulle hejses sammen med hagekorset.

14. marts 1933:
Winston Churchill krævede et øget luftforsvar.

20. marts 1933:
Den første nazistiske koncentrationslejr Dachau blev færdigbygget.

23. marts 1933:
Den tyske rigsdag gav Adolf Hitler lov til at regere via dekret.

27. marts 1933:
Japan forlod Folkeforbundet.

28. marts 1933:
I Tyskland blev det ulovligt for jøder at undervise i de akademiske fag.

01. april 1933:
Boykotten indledtes af jødiske butikker.

11. april 1933:
Danmark vedtog en lov, - hvor medlemmer af partier fik forbud mod at bære en uniform.

10. maj 1933:
Der var offentlige Bogbrændinger i Tyskland.

13. juni 1933:
Gestapo blev dannet.

22. juni 1933:
Alle andre partier end det nazistiske blev forbudt i Tyskland.

14. juli 1933:
NSDAP blev det eneste parti i Tyskland.
Tyskland begyndte at sterilisere handicappede med arvelige sygdomme.

01. august 1933:
Adolf Hitler åbnede den 11. Olympiade i Berlin.

23. september 1933:
Adolf Hitler tog det første spadestik til autobahn.

14. oktober 1933:
Tyskland meddelte dets brud på Versail traktaten og udmelding af Folkeforbundet.

17. oktober 1933:
Albert Einstein ankom som flygtning til USA fra Tyskland.

16. november 1933:
USA genoptog de diplomatiske forbindelser med Sovjetunionen .

20. december 1933:
Tyskland meddelte at 400.000 mennesker skulle steriliseres grundet arvelige sygdomme.


1934:

26. januar 1934:
Polen og Tyskland underskrev en ikke angrebstraktat, der skulle gælde for 10 år.

01. februar 1934:
Østrigske Engelbert Dollfuss forbød alle andre partier end hans eget.

02. februar 1934:
Alfred Rosenberg blev ideologisk chef for NSDAP.

23. februar 1934:
Den belgiske konge Leopold III blev kronet.

24. marts 1934:
USA erklærede at Filippinerne ville blive selvstændige i 1945.

18. april 1934:
Joachim von Ribbentrop blev tysk minister for nedrustning.

30. juni 1934:
I Tyskland gjorde Adolf Hitler op med SA ved "De lange knives nat."

25. juli 1934:
Der var der et nazistisk kup i Østrig, - der mislykkedes.

02. august 1934:
Den tyske Præsident Paul von Hindenburg døde.

19. august 1934:
Adolf Hitler vandt afstemningen om at blive tysk leder efter Paul von Hindenburg.

18. september 1934:
Sovjetunionen fik lov til at blive medlem af Folkeforbundet.

26. september 1934
Det engelske skib Queen Mary blev søsat.

01. oktober 1934:
Tyskland brød Versailles-Traktaten ved at øge hærens og flådens størrelse.
Tyskland brød Versailles-Traktaten da det oprettede et luftvåben.

09. oktober 1934:
Jugoslaviens Konge Alexander og den franske udenrigsminister Louis Barthou blev myrdet af en kroatisk terrorist.

16. oktober 1934:
Mao Tse-Tung startede den lange march på 10.000 km til Yunnan.

01. december 1934:
Mordet på Sergey Kirov startede en udrensningsbølge i Sovjetunionen.

28. december 1934:
Josef Stalin indledte en udrensning af politiske modstandere.

29. december 1934:
Japan opsagde to flådeaftaler. Washington flådeaftalen fra 1922 og Flådeaftalen fra London i 1930.


1935:

13. januar 1935:
Ved en folkeafstemning i SAAR, stemte befolkningen for tilbagevenden til Tyskland.

26. februar 1935:
Adolf Hitler oprettede i hemmelighed Luftwaffe, og Hermann Göring blev dets leder.

07. marts 1935:
SAAR blev indlemmet i Tyskland.

11. marts 1935:
Luftwaffe blev en officiel del af det tyske Rige.

16. marts 1935:
Tyskland indførte værnepligt i strid med Versailles-Traktaten og fik en stående hær på 600.000 mand.

12. april 1935:
I Tyskland blev udgivelse af ikke ariske bøger forbudt.

21. april 1935:
Bulgariens Konge Boris forbød den alle politiske partier.

15. september 1935:
Hagekorset blev det officielle tysk flag.
Nürnberg loven trådte i kraft i Tyskland.

02. oktober 1935:
Italienske tropper angreb Etiopien.

06. november 1935:
Første testflyvning af Hawker Hurricane.

09. november 1935:
Japanske tropper invaderede Shanghai.

13. november 1935:
I Egypten startede en opstand mod englænderne i landet.

14. november 1935:
De tyske jøder mistede deres statsborgerskab.

28. november 1935:
Alle tyske mænd mellem 18 og 45 år blev reservister i Wehrmacht.

30. november 1935:
Det blev vedtaget i Tyskland, - at manglende tillid til nazismen var en gyldig grund til skilsmisse.


1936:

02. januar 1936:
Tyskland meddelte at jødeforfølgelserne ikke angik Folkeforbundet.

20. januar 1936:
Den engelske konge George V døde.

06. februar 1936:
Adolf Hitler åbnede Vinter OL.

26. februar 1936:
Adolf Hitler præsenterede folkevogn.

04. marts 1936:
Det tyske luftskib Hindenburg fløj for første gang.

05. marts 1936:
Det engelske fly Spitfire fløj for første gang.

07. marts 1936:
Adolf Hitler brød Versailles-Traktaten da han sendte tropper ind i Rhinlandet.

29. marts 1936:
Italienske fly angreb den etiopiske by Harar med brandbomber.

30. marts 1936:
England meddelte at de ville bygge 38 nye krigsskibe, som var det højeste antal nye skibe i 15 år.

13. april 1936:
Ioannis Metaxas lod sig udråbe som græsk regeringschef.

01. maj 1936:
Etiopiens Kejser Halie Selassie flygtede fra Etiopien og de sejrrige italienere.

05. maj 1936:
Italienske tropper besatte Etiopiens hovedstad Addis Abeba.

30. juni 1936:
Halie Selassie bad Folkeforbundet om at indføre sanktioner imod Italien.

18. maj 1936:
Den spanske borgerkrig blev indledt med et militæroprør under ledelse af Emilio Mola og Francisco Franco.

01. august 1936:
Adolf Hitler åbnede den 11. Olympiade, og det skete i Berlin.

09. august 1936:
Ved OL i Berlin vandt den sorte amerikaner Jesse Owens vandt sin 4 guldmedalje. Adolf Hitler havde sagt han ville give alle de sejrende hånden, men forlod stadion i utide.

21. september 1936:
Den tyske hær afholdt de største manøvre siden 1914.

01. oktober 1936:
Francisco Franco blev leder af Falange (fascisterne).


01. november 1936:
Benito Mussolini beskrev alliancen mellem Italien og Tyskland som en akse.

07. november 1936:
I den spanske borgerkrig indledtes slaget om Madrid.

15. november 1936:
Tyskland og Japan underskrev Anti-Komintern pakten.

16. november 1936:
Det tyske luftvåben begyndte at bombe Madrid i den spanske borgerkrig.

18. november 1936:
Italien og Tyskland anerkendte Francisco Franco som regeringschef i Spanien.

24. november 1936:
Modtageren af Nobels Fredspris Carl von Ossietetzky blev sendt til en tysk koncentrationslejr.

25. november 1936:
Japan og Tyskland underskrev antiKomitern Pagten.

27. november 1936:
Den engelske Udenrigsminister Anthony Eden advarede Adolf Hitler om, at England ville kæmpe til det sidste for Belgien.

11. december 1936:
Edward VIII abdicerede som engelsk konge for gifte sig med en fraskilt kvinde.

12. december 1936:
Den kinesiske leder Chiang Kai-Shek erklærede Japan krig.

28. december 1936:
Italien sendte fly til den spanske borgerkrig for at støtte Francisco Franco.


1937:

18. april 1937:
Leon Trotskij opfordrede til at styrte Josef Stalin.

26. april 1937:
Luftwaffe bombede i den spanske borgerkrig byen Guernica (Luftangrebet på Guernica).

01. maj 1937:
Franklin Roosevelt underskrev Neutralitets Pagten.

07. maj 1937:
Den tyske Condor Legionen ankom til Spanien for at hjælpe Francisco Franco.

12. maj 1937:
George VI blevet kronet som engelsk konge.

28. maj 1937:
Neville Chamberlain blev Engelsk Premierminister.

03. juni 1937:
Den tidligere Engelske Konge Edward VIII blev viet til Wallis Simpson.

15. juli 1937:
Koncentrationslejren Buchenwald åbnede.

08. august 1937:
Japanske tropper erobrede Beijing i den kinesiske – japanske krig.

14. september 1937:
Den tidligere tjekkiske præsident Thomas Masaryk døde.

25. september 1937:
Adolf Hitler og Benito Mussolini mødtes for første gang, og dette skete i München.

05. november 1937:
Adolf Hitler fortalte sine militære chefer om hans intentioner om at gå i krig.

12. december 1937:
Den amerikanske kanonbåd Panay blev sænket af japanske fly på Yangtze floden i Kina.


1938:

10. februar 1938:
Den rumænske konge Karol II sendte Goga Octavian i eksil.

12. februar 1938:
Den Østrigske forbundskansker Kurt Schuschnigg tog op til Berchtesgaden for at besøge Adolf Hitler.
Tyske tropper gik ind i Østrig.
Japan afslog USA og Englands opfordring til at fortælle størrelsen på den japanske flåde.

20. februar 1938:
Den engelske udenrigsminister Anthony Eden trådte tilbage da han hævdede England var for eftergivende overfor Tyskland.

26. februar 1938:
Det første passagerskib blev udstyret med radar.

11. marts 1938:
Artur Seyss-Inquart erstattede Kurt von Schuschnigg som østrigsk kansler, samtidig med at tyske tropper invaderede Østrig.

14. marts 1938:
Den sovjetiske politiker Nikolai Bukharin blev henrettet efter at være fundet skyldig i spionage.

26. marts 1938:
Hermann Göring fortalte advarende de østrigske jøder om, at de burde forlade Østrig.

06. april 1938:
USA anerkendte Tysklands indlemmelse af Østrig.

10. april 1938:
Østrig blev en del af Tyskland.

23. april 1938:
Tyskerne i Sudetenland gjorde krav på selvstyre.

03. maj 1938:
Den tyske koncentrationslejr Flossenburg blev taget i brug.

17. juni 1938:
Japan erklærede Kina krig.

22. juli 1938:
Tyskland udstedte specielle identitetspapirer til tyskere af jødisk herkomst.

12. august 1938:
Adolf Hitler indstiftede en medalje til mødre med mange børn.

12. september 1938:
Adolf Hitler gjorde krav på selvstyre for Sudeter tyskerne i Tjekkoslovakiet.

14. september 1938:
Graf Zeppelin II Fløj sin jomfruflyvning.

15. september 1938:
Neville Chamberlain mødes med Adolf Hitler, for at diskutere problemerne med Tjekkoslovakiet.

23. september 1938:
Neville Chamberlain fløj til München.

25. september 1938:
USA opfordrede til forhandling om Sudetenland mellem Tjekkoslovakiet og Tyskland.

26. september 1938:
Tyskland udstedte et ultimatum til Tjekkoslovakiet om Sudetenland.

27. september 1938:
Passagerskibet Queen Elizabeth blev søsat.
Folkeforbundet erklærede Japan som Aggressoren i den japansk – kinesiske krig.

30. september 1938:
Tjekkoslovakiet afstod land til Tyskland, som følge München aftalen.

01. oktober 1938:
Tyskland annekterede det tidligere tjekkiske område Sudetenland.

07. oktober 1938:
Tyskland krævede at alle jødiske tyske pas skal stemples med et J for jude.

09. november 1938:
Natten for Krystalnatten i Tyskland.

15. november 1938:
I Barcelona var der en afskedsparade for den Internationale Brigade.

27. november 1938:
Polen og Sovjetunionen underskrev en ikke aggressionspagt.

30. november 1938:
Et fascistisk kup slog fejl i Rumænien.

06. december 1938:
Frankrig og Tyskland indgik Ribbentrop – Bonnet Pagten, - en ikke angrebstraktat.


1939:

17. januar 1939:
Jøderne i Tyskland fik forbud mod at arbejde som tandlæger, apotekere og dyrlæger.

26. januar 1939:
Francisco Francos tropper erobrede Barcelona i den Spanske borgerkrig.

27. januar 1939:
Franklin Roosevelt godkendte salg af amerikanske fly til Frankrig.

06. februar 1939:
Den spanske regering flygtede til Frankrig, som tabere i den spanske borgerkrig.

14. februar 1939:
Det tyske slagskib Bismarck blev søsat.

27. februar 1939:
England og Frankrig anerkendte Francisco Francos Regering i Spanien.

14. marts 1939:
Tyskland opløste Tjekkoslovakiet.

15. marts 1939:
Tyske tropper gik ind i Tjekkoslovakiet, hvorefter den vestlige del af landet Böhmen og Mähren blev til det tysk protektorat og den nordlige blev til en selvstændig stat Slovakiet.

21. marts 1939:
Tyskland gjorde krav på Danzig overfor Polen.

22. marts 1939:
Litauen blev den tvunget til at afgive landområdet Memel til Tyskland.

28. marts 1939:
Francisco Franco sejrede i Den spanske borgerkrig da Madrid faldt.

31. marts 1939:
Frankrig og England blev enige om at støtte Polen hvis de blev invaderet af Tyskland.

06. april 1939:
Polen og England indgik en militær aftale.

07. april 1939:
Italien invaderede Albanien.

11. april 1939:
Ungarn forlod Folkeforbundet.

16. april 1939:
Sovjetunionen foreslog en engelsk, fransk og sovjetisk pagt imod Tyskland.

18. april 1939:
Franz von Papen blev tysk ambassadør i Tyrkiet.

19. april 1939:
Francisco Franco erklærede sig som vinder af den spanske borgerkrig.

27. april 1939:
Neville Chamberlain foreslog, at England indførte værnepligt.

07. maj 1939:
Italien og Tyskland indgik alliancen kendt som Rom – Berlin Akslen.

22. maj 1939:
Benito Mussolini og Adolf Hitler underskrev Stålpagten.

23. maj 1939:
Adolf Hitler proklamerede sit ønske om at gå ind i Polen.

31. maj 1939:
Den dansk - tyske ikke angrebspagt blev underskrevet.

01. juni 1939:
Den pensionerede Gerd von Rundstedt vendte tilbage til det tyske militær.

07. juni 1939:
George VI ankom til USA.

20. august 1939:
Sovjetiske tropper under Georgi Sjukov indledte en offensiv imod de japanske tropper i Mongoliet.

23. august 1939 :
Molotov – Ribbentrop Pagten blev underskrevet.

26. august 1939:
Belgien indledte en Mobilisering.

27. august 1939:
Det tyske jetfly He 178 blev det første jetfly.

28. august 1939:
Holland Mobiliserede.

30. august 1939:
Polen mobiliserede.
Isoroku Yamamoto blev øverstkommanderende for den japanske flåde.

31. august 1939:
Adolf Hitler underskrev angrebsordrenPolen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube