Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Dokumentar Antisemitisme 1935

Antisemitisme 1935


Af: Hugo Valentin

Nogle jøder som arbejdshold
Skønt vi ikke har nogen Racekamp i Danmark, finder jeg det fuldt ud forståeligt, om en fordreven ikke-arisk Digter fra Tyskland tager det for ham så tragiske Problem op til Behandling.
Dette folk finder sig i det slette uden at gøre forsøg på modstand. Det vover intet, men dukker sig.
Når jeg vågnede om morgenen, blev jeg aldrig videre overrasket over at finde en ny emigrantfamilie i min seng, i deres fremmedartede, posede undertøj.
Og til Trods herfor står vi overfor Admiral Suetsugu med hans Plan om at fordrive hvide mennesker fra Østen.
Teksten er forordet til bogen Anstisemitisme fra 1935.
Jeg har i denne Bog fortrinsvis behandlet Antisemitismen af idag. Men eftersom Nuet ikke forstås, hvis det ikke fremstår som Produkt af Fortiden, har jeg også givet en kortfattet Skildring af Antisemitismen gennem Tiderne. Jeg har søgt at forklare Årsagerne til Antisemitismen, sådan som jeg opfatter dem, og at belyse hvad de nu almindeligste antijødiske Anklager indeholder. Da Tyskland for Tiden er det antisemitiske Land par excellence, og den antisemitiske ideologivæsentlig er dannet af Tyskere, har jeg opholdt mig mest ved den tyske Antisemitisme.

Jeg har ikke haft til Hensigt at skrive en Bog om Jødespørgsmålet, endnu mindre at skildre Jødernes Historie. Min Undersøgelse gælder kun Antisemitismen. Jeg har ikke kunnet opholde mig nævneværdigt ved Jødernes Situation i ikke-antisemitiske Lande, f. Eks. Skandinavien, heller ikke ved de Epoker, hvor den jødiske og ikke-jødiske Verden har mødt hinanden i kulturfremmende og befrugtende Samarbejde, og heller ikke ved de mange Beviser på Sympati og ædel Menneskekærlighed, som ikke-jødiske Mænd og Kvinder, ikke mindst i de sidste to År, har vist Antisemitismens Ofre. Det er da givet, at det fortrinsvis bliver mørke Billeder fra Fortid og Nutid, der oprulles for Læseren, en Ensidighed, der ligger i Emnets Natur.

Antisemitismen er et Spørgsmål, som ikke længer blot angår Jøderne og deres Fjender. Det angår alle. Det kræver derfor, i højere Grad end det hidtil har været Tilfældet, at blive gjort til Genstand for almen Opmærksom- hed. I Bevidstheden herom har jeg skrevet denne Bog, Resultatet af mange Års Studier af jødisk Historie og af vor Tids jødiske Problemer. Skulde dette Skrift - dets objektive Kendsgerninger og subjektive Synspunkter - kunne bidrage til at hæve Diskussionen op over det vulgærantisemitiske Plan, har det til visse løst en Opgave.

Jeg har ikke benægtet Antisemitismens komplicerede Karakter, endnu mindre at der i visse Lande findes et Jødespørgsmål, som er en Følge af ulykkelige Omstændigheder og tragiske Misforståelser. Men jeg har samtidig villet pege på den Fare, som Jødehadet ligesom alt Folkehad betyder for vor Kulturverden. I samme Grad som Folkene får øjnene op for Antisemitismens sande Væsen, og Demokratiet opdrages til immunitet overfor Folkepsykoser, og den Enkelte lærer sin Pligt til at "prøve, før han dømmer" at kende, i samme Grad vil Antisemitismens Magt tage af.

Teksten er forordet til bogen Anstisemitisme fra 1935.


Kirken & De Danske Jøder Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere.
Christian X og Jødestjernen Der gik nemlig allerede Rygter om, at det vilde blive forlangt, at alle danske jøder skulde bære Davidsstjernen.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube