Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Christian X og Jødestjernen

Christian X og Jødestjernen

Christian X med monogram
Tiderne er alvorlige og tunge, og kun ved fælles Hjælp, ved ubetinget Samdrægtighed vil det lykkes os at komme igennem Trængslerne.
Hvad er nemlig Meningen med at rimpe en gul Lap på et ellers velsyet Sæt Tøj? Alene den at tilføje tilsyneladende sagesløse Medborgere unødvendige Lidelser? Næppe!
Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk !
Ingensinde påkaldtes stærkere end nu Ansvarsfølelsen både hos den enkelte og hos Nationen i dens Helhed.
Kommandoets Befalingsmænd og menige bør sætte en Ære i, at de er de første til at føre den danske Hærs Fane ind i det gamle danske Land.
Løfter brødes.
Grænser brast,
Én dansk
Mand stod fast.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Mange tror, især i udlandet, at Christian X red rundt i Københavns gader med en Jødestjerne på tøjet. Oprindelsen til den historie er sikkert den her nævnte.

Beretningen er fra bogen "Kongen morer sig".
Nogle Dage efter den 9. April 1940 indfandt den jødiske Overrabbiner Friediger sig i Audiens hos Kongen. Overrabbineren var meget urolig over det, der var sket, og spurgte nu Majestæten, hvordan han vilde stille sig, dersom tyskerne skulde kræve Forholdsregler overfor de danske Jøder. Der gik nemlig allerede Rygter om, at det vilde blive forlangt, at alle danske jøder skulde bære Davidsstjernen.

Kongen svarede, at det ikke lige i Øjeblikket saa ud til, at Tyskerne vilde stille saadanne Krav.

"Men dersom det alligevel skulde ske . . , senere?"

Kong Christian tænkte sig lidt om - så sagde han:

"Dersom der skulde blive Jødeforfølgelser, saa vil jeg selv erklære mig for Jøde og forlange at være den første, der får Stjernen syet på mit tøj."


Kirken & De Danske Jøder Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere.
Hjælpearbejde til dansk politi Jeg er sku ikke nogen særlig modig Mand, det kan jeg forsikre Dem, og alligevel….
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube