Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Joachim von Ribbentrop

Joachim von Ribbentrop

von Ribbentrop tidslinje med relevante taler, breve og beretninger

Ribbentrop før krigen
Rigsudenrigsminister von Ribbentrop, som efter udveksling af deres fuldmagt, der er fundet i god og behørig form, er blevet enige om følgende bestemmelse.
Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin
På den forreste Ministerhænk sidder Hess i S.A.-Uniform, von Ribbentrop i Feltgråt, den strenge Indenrigsminister Frick, Storadmiral Raeder og i sin Føreruniform Dr. Goebbels, i dybe Tanker og med bøjet Hovede.

Tysk Udenrigsminister.
Minister for nedrustning: 18. april 1934 -.

Generelt:

Født: 30. 04. 1893.
Død: 16. oktober 1946.
Dødsårsag: Henrettet ved hængning.
Ligene af de henrettede fra Nürnberg domstolen blev brændt ved Dachau, og asken blev smidt i Isor floden.

Hustru:

Navn: Emma.

Medaljer (ca.):
Jernkorset: 1.Verdenskrig.

Civilstand: Champagne handler.

Bolig:
Villa ved Oderbruch, hvor Ribbentrop anlagde sin egen golfbane.
Siden fik Ribbentrop øje på et slottet Fusch i Østrig, da ejeren ikke ville sælge blev han sendt i koncentrationslejr, og enken modtog hans urne.

Før 1.Verdenskrig var Ribbentrop i USA, og der opstod i USA rygter om, at han var spion.

Under 1.Verdenskrig ankom Ribbentrop til Tyrkiet, og der opstod endnu engang rygter om at han var spion.

I 1932 meldte Ribbentrop sig ind i det nazistiske parti.

Den 08. januar 1933 arrangerede Ribbentrop et møde imellem Franz Papen og Adolf Hitler i Bankier Schröders hus i Køln. Ved dette møde blev det besluttet at Franz Papen ville anbefale Adolf Hitler til Rigskansler, mod at Adolf Hitler lovede han ikke ville bryde forfatningen.

I 1934 blev Ribbentrop medlem af den tyske rigsdag.

Ribbentrop blev i 1935 tysk ambassadør i England, og han var i starten engelsk venlig, men udviklede næsten et had til englænderne, der tilsyneladende morede sig over Ribbentrop, især da han hilste den engelske konge med nazi hilsnen.

Ved partidagen i Nürnberg i september 1938 bar Ribbentrop for første gang den sorte diplomatuniform der netop var indført.

Den 06. december 1938 blev ikke angrebstraktaten (Ribbentrop – Bonnet Pagten) mellem Frankrig og Tyskland indgået.

Den dansk - tyske ikke angrebspagt blev underskrevet i Berlin den 31. maj 1939 af Herluf Zahle og Ribbentrop.

Den 23. august 1939 underskrev Ribbentrop en ikke angrebs pagt mellem Tyskland og Sovjetunionen.

Den 27. september 1939 rejste den Ribbentrop til Moskva for at dele Polen.

Under krigen tjente Ribbentrop mange penge på hans champagne virksomhed.

I maj 1945 blev Ribbentrop fanget af englænderne i Hamburg, Ribbentrop nægtede at tilstå, hvorefter han blev lokket i en fælde, hvor et kvindeligt familiemedlem udviste glæde over at se Ribbentrop, hvorefter han blev arresteret.

Ribbentrop var ved Nürnberg domstolen den tredje højeste anklagede.
Ribbentrops fangevogter gav Ribbentrop stuearrest 2 til 3 gange om ugen, for forseelser som dårligt pudsede sko og uredt seng.

Ribbentrop blev dømt til døden ved Nürnberg domstolen den 01. oktober 1946.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube