Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Rent til grin

Rent til grin

Af: Blandet oprindelse (illegalt dokument)

Nederlagets skygge - tegning fra modstandskampen
Vor der Kaserme vor dem großen Tor
stand eine Lanterne
und steht sie nach davor
so wollen wir da uns wieder sehen
bei der Lanterne wollen wir stehen
wie einst Lili Marlen
Auch haben wir Schleswig besigen,
Die Inseln und Jylland geglemt.
Wir trampen die ruhmvollen Stiegen,
Und nehmen ganz Danmark bestemt.
In a quaint Italian garden
While the stars were all aglow
Once I heard a lover singing
Up to mighty London came an Irish-
man one day,
as the street are paved with gold
sure ev’ryone was gay;
I give you a toast, ladies and gentlemen.
I give you a toast, ladies and gentlemen.
May this fair dear land we love so well
In dignity and freedom dwell.
Møde hvad der venter os,
og ingen véd hvordan det går.
Bære skæbnen uden trods,
hvad der så forestår.
There'll be bluebirds over
The white cliffs of Dover,
Tomorrow
Just you wait and see.
To be or not to be
that's the question
but not to me,
For første gang i mit liv må jeg kategorisk nægte at adlyde en Førerbefaling.

Udenfor kasernen staar en Tyskertøs
hun er baade grim og har en skrue løs.
Hun står der og venter kun på en
Med en grøn kasket og skæve Ben
/:det er en tysk soldat:/


Først gik han til Polen, slog dem ned med Magt
Så gik han til Norge og til Dannemark.
Nu er han i Rusland og faar bank
Nu er han ikke mere saa rank
/:det har vi spaaet saa tit:/


Tyskerne må sulte, lide megen nød
Kartofler faar de aldrig og endnu mindre kød
Nu skal alle Tøse have smaa
Med dem, der maa til fronten gaa
/:Det er en køn butik:/


General von Brauchitz han er ikke glad
Han sku' tage Moskva og så Leningrad.
Han ku' ikke naa at faa dem fat
Saa kom den kolde Vinternat
/:Saa nu er han kaput:/


Nazi-psykopater, Hitlers hele stab
Som bliver regeret af en rædsom flab.
De skulde ha' nogen på deres tud
Og smides af Europa ud
/:Saa først ka´ vi få Fred:/


Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin


Ogsaa her i Danmark skal der renses ud
Først til Fører Clausen bliver der sendt Bud
Saa napper vi Hr. Scavenius
Han skal ha' høvl det lille Nus
Det er da soleklart
At han var lidt for smart


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube