Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Angrebet på Polen

Angrebet på Polen 1939

Danzig er tysk
Angrebet mod Polen skal udføres efter de i "Fall Weiss" trufne forberedelser med de ændringer, som giver sig af hærens næsten fuldførte opmarch.
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
Et af de første politiske Spørgsmål, som jeg blev stillet overfor kort efter, at jeg havde overtaget den øverste Hærledelse, gjaldt Polens Fremtid.
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
For at kunne føre en blitzkrieg, skulle officererne være ved frontlinjen, så de hurtigt kunne træffe selvstændige beslutninger.
Ved min indtræden mødte jeg folk, der kom bærende med en kiste; i denne lå en premierløjtnant, der netop var død af det sjette sår, han havde fået i denne krig. Allerede i Polen mistede han et øje.
Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben. Hvad er Sandheden?
I et andet, om Polens kommende Grænse, konstrueres der store Modsætninger mellem Sovjetunionen på den ene Side og England og USA på den anden Side.
Russiske og tyske filmoptagelse fra katyn kort efter massakren.
Først gik han til Polen, slog dem ned med Magt
Så gik han til Norge og til Dannemark.
Nu er han i Rusland og faar bank
Nu er han ikke mere saa rank
/:det har vi spaaet saa tit:/
Polen dannes efter 1. Verdenskrig i Centraleuropa. Polens landområde blev taget fra andre lande og Tyskland indledte i 1939 en krig for at få dets afgivne landområder tilbage.
Den 15. maj 1922 afstod Tyskland Øvre Schlesien til Polen.

Folkeforbundet påtalte den 24. januar 1931 at Polen forfulgte det tyske mindretal i Øvre Schlesien.

Den 06. marts 1933 besatte Polen Danzig.

Polen Og Tyskland underskrev den 26. juni 1934 en ikke angrebstraktat der skulle gælde for 10 år.

Tyskland gjorde den 21. marts 1939 krav på Danzig.

Den 31. marts 1939 blev Frankrig og England enige om at støtte Polen hvis det blev invaderet af Tyskland.

Den 28. april 1939 sagde Adolf Hitler, at den polsk – tyske ikke angrebstraktat stadig galdt.

Den 23. maj 1939 proklamerede Adolf Hitler sit ønske om at gå ind i Polen.

Tyskland og Sovjetunionen indgik den 23. august 1939 en ikke angrebstraktat, som indeholdt en hemmelig aftale om deling af Polen og de baltiske lande.

Tyskland gjorde krav på den polske korridor og Danzig den 27. august 1939.

Kort før den tyske invasionen af Polen var grænsen mellem de to lande kun åben for diplomater.

Polen mobiliserede den 30. august 1939.

Adolf Hitler underskrev den 31. august 1939 angrebsordren på Polen.

Om aftenen den 31. august 1939 udførte tyske SS-soldater i polske uniformer et fingeret angreb på en radiostation i Gleiwitz i Tyskland. Ved radiostationen blev der anbragt døde tyske fanger i polske uniformer, for gøre historie mere troværdig. Tyskerne kaldte angrebet en utilgivelig polsk aggression.

Den tyske hær angreb den 01. september 1939 klokken 07:45 Polen over en 1.750 miles bred front med 58 tyske divisioner. Angrebsstyrken var på 1,5 mill. mand, hvilket udgjorde en stor del af den tyske hær.
De allierede havde det problem, at ingen af dem delte grænse med Polen, og kunne derfor ikke øjeblikkeligt sende tropper til Polen. Frankrig havde til gengæld en grænse med Tyskland, og der var en mulighed for, at et angreb på det militært svækkede vestlige Tyskland, kunne få tyskerne til at sende tropper fra øst mod vest.

England sendte den 01. september 1939 Tyskland et ultimatum, at Tyskland skulle forlade Polen eller komme i krig med England.

Det første billede af polske fanger

Den 03. september 1939 klokken 11:15 erklærede den Engelske Premierminister Neville Chamberlain i radiotale Tyskland krig.

Klokken 17:00 den 03. september 1939 udløb det franske ultimatum hvorefter der var krig imellem Frankrig og Tyskland.

Da de tyske soldater blev fragtet til fronten, skete det på tog, hvor der blandt andet stod: "Vi er på vej til Polen for at knuse jøderne."

Den 17. september 1939 klokken 04:00 invaderede Rusland Polen og tog 217.000 fanger.

Den polske præsident Ignacy Moscicki & Premierminister Slawoj-Skladkowski flygtede den 17. september 1939 til Rumænien.

Den 27. september 1939 overgav Warszawa sig efter 19 dages modstand.

Den 04. oktober 1939 overgav de sidste polske tropper sig.

Tyskland annekterede det vestlige Polen den 08. oktober 1939.

Under felttoget i Polen i 1939 led tyske SS store tab.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube