Skip Navigation Links Historie Mellemkrigstiden Civile Folkeforbundet

Folkeforbundet

Talerstolen i Folkeforbundet
Forsøget paa i Genéve at fremkalde en for Folkeforbundet skæbnesvanger Krise - hvorom der er fremsat saa mange svage, taabelige eller giftige Ønsker - er slaaet fejl.
Han sagde, »jeg ved, at De ikke bryder Dem om at høre om Versailles-traktaten, men De ved lige så vel som alle andre, at den traktat var en stor uretfærdighed.
Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører. Vi tager kampen op mod vestens plutokratiske og reaktionærer demokrater, som ustandseligt har stillet sig i vejen for det italienske folks fremmarch og fejt truet selve dets eksistens. Det sidste årtis historie kan udtrykkes i disse ord: Løfter, trusler og afpresningsforsøg samt endelig som kronen på værket den skændige blokade, de 52 stater gennemførte i Folkeforbundet."
At sætte en hær på næsten en kvart million mand, omfattende blomsten af Italiens unge manddom, i land på en øde kyst 2000 sømil fra hjemmet - at gøre det på tværs af verdens opposition og uden at kunne beherske søvejene.
Man er ikke kommet langt hen i debatten, før den tyske delegerede meddeler, at hans regering ikke havde haft tid til at sende ham nærmere instruktioner, men enhver tvivl om Tysklands gode hensigter vilde være en fornærmelse mod hele nationen.
Man er blevet en ,kultiveret' Stat, har længe spekuleret på at blive Medlem af Folkeforbundet, de mange I henrettelser ved Skydning gør Vesteuropa nervøst - derfor har man hittet på denne Metode, der ikke alene tillader at spare de kostbare Patroner, men også skaber Produkter lige til det sidste Øjeblik og desuden ender så tyst og stille i Skovenes Sne...«
Forløberen for UN (FN).
På engelsk: League of Nations.
På fransk: Société des Nations.

Den 08. januar 1918 fremlagde den amerikanske præsident Woodrow Wilson en fredsplan bestående af De 14 punkter, og det det ene punkt var oprettelsen af en organisation som Folkeforbundet, bestående af flere stater.
Ideen var at der skulle opstå en kollektiv sikkerhed imod aggression staterne imellem.
Folkeforbundet oprettelse blev en del af fredsslutningen i Versailles og blev skrevet ind i traktaten.

Den 25. januar 1919 blev Folkeforbundet grundlagt.

Folkeforbundet holdt dets første møde i Geneve den 10. januar 1920, samme dag som Versailles-Traktaten blev underskrevet.
- 26 år senere havde FN dets første møde i UN General Assembly.

Folkeforbundet afholdt det første møde i Paris den 16. januar 1920.

Den 13. februar 1920 erklærede Folkeforbundet Schweiz som evig neutral, hvorefter Schweiz indtrådte i Folkeforbundet.

Fra 1919 til 1935 havde Folkeforbundet mandat over SAAR. Befolkningen stemte ved en folkeafstemning den 13. januar 1935 for tilbagevenden til Tyskland. Hvilket skete den 07. marts 1935.

Den 08. marts 1920 blev Cuba og Danmark medlemmer af Folkeforbundet.

Den 16. juli 1920 tilsluttede Kina sig Folkeforbundet.

Den 27. oktober 1920 flytter Folkeforbundet dets hovedkvarter til Geneve.

Folkeforbundet holdt den 15. november 1920 dets første møde i Geneve, og 42 nationer var tilstede.

Folkeforbundet stod den 15. november 1920 bag oprettelsen af Fristaden Danzig, der kom under folkeforbundets beskyttelse.

Den 08. december 1920 afslog Woodrow Wilson at sende amerikanske repræsentanter til Folkeforbundet.

Den 17. december 1920 fik England mandat over Nauru af Folkeforbundet.
- Den 17. december 1920 fik Japan mandat over Stillehavs øerne af Folkeforbundet.
- Den 17. december 1920 fik Sydafrika mandat over Sydvestafrika af Folkeforbundet.

Estland og Litauen blev den 22. september 1921 medlem af Folkeforbundet.

Den 04. oktober 1921 afslog Folkeforbundet at hjælpe de sultende russere.

Den 18. september 1922 fik Ungarn lov til at blive i Folkeforbundet.

Den 28. september 1922 forlod Etiopien Folkeforbundet.

Den 29. september 1923 startede det engelske mandat givet af Folkeforbundet over Palæstina.

Den 03. december 1925 beordre Folkeforbundet Grækenland til, at betale skadeserstatning til Bulgarien på grund af Grækenlands invasion i oktober.

Den 08. februar 1926 besluttede den Tyske Rigsdag at søge om optagelse i Folkeforbundet.

Den 17. juni 1926 truede Spanien med at forlade Folkeforbundet hvis Tyskland blev optaget.

Tyskland optages som medlem den 08. september 1925.

Den 11. september 1926 forlod Spanien Folkeforbundet på grund af Tysklands indmelding.

Brasilien forlod folkeforbundet i 1928.

Den 24. januar 1931 i rette satte Folkeforbundet Polen for at forfølge det tyske mindretal i Øvre Schlesien.

Japan og Kina forkastede den 20. november 1931 forslaget fra Folkeforbundet angående en løsning på stridighederne angående Manchuriet.

Den 03. oktober 1932 blev Irak medlem af Folkeforbundet.

Mexico meldte sig ud af Folkeforbundet i 1932.

Den 21. januar 1933 afviste Folkeforbundet Japans forslag til bilæggelse af striden med Kina.

Den 24. februar 1933 meddelte Folkeforbundet Japan at det skulle trække sig ud af Manchuriet.

Tyskland meddelte den 14. oktober 1933 dets brud på Versaillestraktaten og udmelding af Folkeforbundet.
Med effekt fra den 23. oktober 1933.

Japan forlod Folkeforbundet den 27. marts 1933.

USSR fik den 18. september 1934 lov til at blive medlem af Folkeforbundet.

Ved en folkeafstemning den 13. januar 1935 i SAAR, stemte befolkningen for tilbagevenden til Tyskland.

SAAR blev tysk den 07. marts 1935 hvor Folkeforbundets mandat endte.

Den 19. oktober 1935 pålagde Folkeforbundet Italien økonomiske sanktioner for dets invasion af Etiopien.

Den 02. januar 1936 meddelte tyske udsendinge at jødeforfølgelserne i Tyskland ikke angik Folkeforbundet.

Den 30. juni 1936 bad Halie Selassie Folkeforbundet om at indføre sanktioner imod Italien.

Den 19. oktober 1937 indførte Folkeforbundet sanktioner imod Italien.

Italien trak sig ud af Folkeforbundet den 11. december 1937.

Den 27. september 1938 erklærer Folkeforbundet Japan for Aggressoren i den japansk – kinesiske krig.

Ungarn forlod den 11. april 1939 Folkeforbundet.

Midt i december 1939 fordømte Folkeforbundet USSR’s angreb på Finland, og kaldte det for en ulovlig aggression.

Den 14. december 1939 blev USSR smidt ud af Folkeforbundet, efter landets angreb på Finland.

I 1940 blev dele Folkeforbundet flyttet fra Geneve til USA og Canada.

Folkeforbundet samledes den 08. april 1946 for sidste gang, hvor de resterende lande stemte for Folkeforbundets nedlæggelse.

Lande der aldrig blev medlem af Folkeforbundet: USA, Egypten, Costa Rica, Afghanistan.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube