Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Churchill Abessinien trues

Abessinien trues af Italien

Brev fra: Winston Churchill

Et foto af Winston Churchill
Det sidste årtis historie kan udtrykkes i disse ord: Løfter, trusler og afpresningsforsøg samt endelig som kronen på værket den skændige blokade, de 52 stater gennemførte i Folkeforbundet.
Men naar det gælder Uddannelse og Føring af Tropper under Hensyn til den moderne Krigs Krav, mangler det abessinske Befalingsmandskorps de nødvendige militære og tekniske Forudsætninger.
Holland, hvis vældige tropiske Besiddelser er prisgivet rovgriske Angriberes Barmhjertighed, har taget Initiativet og faaet de skandinaviske Magter til at anerkende Italiens Erobring af Abessinien.
Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil.
Churchill skrev til Austen Chamberlain i forlængelse af en tale som Churchill holdt i Carlton-Klubben, hvor han blandt andet kom ind på Abessinien (et uddrag kan læses efter brevet nederst på denne side).

Den politiske situation mellem Frankrig, England og Italien blev, som Churchill frygtede. Kort tid efter Abessinien og de internationale sanktioner, som pålagt Italien grundet det militære angreb, knyttede Italien tætte politisk bånd til Tyskland.
1. Oktober 1935

Det glæder mig, at de godkender den linie, Jeg anlagde med hensyn til Abessinien.

Men jeg føler mig meget utryg. Det vilde være frygteligt at skulle knuse Italien, Og det vilde blive dyrt for os.

Hvor er det dog mærkeligt, at vi nu, efter at vi i alle de År har tigget Frankrig om at udsone sig med Italien, skal til at tvinge det til at vælge mellem Italien og os! Et postkort fra 1935

Jeg synes, at vi burde have taget Føringen på så eftertrykkelig Vis. Hvis Sagen gik os så nær til Hjerte, burde vi have advaret Mussolini to Måneder før.

Den eneste rigtige Fremgangsmåde havde været, at vi gradvis havde forøget Middelhavsflåden Forsommeren igennem og således ladet ham forstå, hvor alvorlig Sagen var for os.

Hvad kan han gøre nu? Jeg forudser en højst alvorlig Temperaturstigning, når Kampene begynder.

At sætte en hær på næsten en kvart million mand, omfattende blomsten af Italiens unge manddom, i land på en øde kyst 2000 sømil fra hjemmet - at gøre det på tværs af verdens opposition og uden at kunne beherske søvejene, og derefter fra denne udgangsstilling kaste sig ud i, hvad der meget vel kan udvikle sig til en hel række felttog mod et folk og et land, som ingen erobrer i de sidste fire tusinde år har fundet det umagen værd at undertvinge: Dette er at udfordre skæbnen på en måde, som søger sin lige i historien.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube