Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Benito Mussolini

Benito Mussolini

Mussolini tidslinje med relevante taler, breve og beretninger

Benito Mussolini
Da jeg kom på Kontoret, opdagede jeg, der havde været et morderisk Anslag mod Mussolinis Liv.
Soldatermoral". Jeg kan vel skrive om det efter så mange måneders intimt samliv med soldater. Hvad forstår man med soldatermoral? At definere dette nøjagtigt i knappe sætninger som en dagsbefaling er umulig. Soldaterånden hører til den uvejelige kategori; man kan ikke måle den, man føler, man mærker, man gætter sig til den.
Men når han blev bragt ind i Operationsstuen, blev han besynderligt livlig og fuld af "Verve".
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time. Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører. Vi tager kampen op mod vestens plutokratiske og reaktionærer demokrater, som ustandseligt har stillet sig i vejen for det italienske folks fremmarch og fejt truet selve dets eksistens. Det sidste årtis historie kan udtrykkes i disse ord: Løfter, trusler og afpresningsforsøg samt endelig som kronen på værket den skændige blokade, de 52 stater gennemførte i Folkeforbundet.
Først en Bekendelse. Jeg hader dem, der vælger mig til Genstand for deres Skriverier og Taler. Enten de saa behandler mig godt eller daarligt; det er ligegyldigt.
Mange engelske Venner af Tyrefægtninger støttede i Begyndelsen for Alvor den italienske Fascisme og dens Ret til at byde dem et smukt Skuespil.
De eneste uoverensstemmelser, der nu og da er opstået - eller il duce og mig, er kommet som følge af de forsigtighedsforanstaltninger, jeg ind imellem er blevet tvunget til at træffe.
A rose in your teeth, uniform so neat, Fatty fascist, hanging from your fat feet.
Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.
Jeg synes, at vi burde have taget Føringen på så eftertrykkelig Vis. Hvis Sagen gik os så nær til Hjerte, burde vi have advaret Mussolini to Måneder før.
Jeg kunne ikke retfærdiggøre disse sidste to måneder i Middelhavet over for Underhuset. Lige siden Salerno har der hersket splittelse, og felttoget i Italien er blevet bragt i fare ved, at landgangsfartøjer er blevet sendt hjem (til England). Tyskerne har fået lov til at trække vejret efter Mussolinis fald.
Agreement concluded at Munich, September 29, 1938, between Germany, Great Britain, France and Italy.
Mussolini er en fremtrædende italiensk personlighed i perioden som strækker sig over 1. Verdenskrig og til hans henrettelse i 1945.

Italien blev under 1. Verdenskrig allieret med de Allierede, hvilket var en sag Mussolini sloges for.

Mussolini troede også det kæmpende Italien og faldt i unåde, da han sendte tropper ind i Abessinien, hvilket førte til, at Tyskland og Italien indgik en alliance, hvor italienerne nok tænkte. At hvis vi ikke kan få den vi elsker, så kan vi få den stærkeste militærmagt på det tidspunkt.
Italiensk leder
Første gang: 28. oktober 1922 - 25. juli 1943 (afsat og tilfangetaget).
Anden gang: 13. september 1943 - 27. april 1945.

Fulde navn: Benito Amilcare Andrea Mussolini.
Tilnavn: Il Duce.
Født: 29. 07. 1883.
Fødested: Predappio, ved Foli.
Død: 28. april 1945.
Dødsårsag: Blev skudt af den kommunistiske modstandsbevægelse.
Dødssted: Mezzegra.
Den 29. april 1945 blev ligene af Mussolini og Claretta Petacci klynget op i en lygtepæl i Milano til offentlig beskuelse.
Begravet: 30. august 1957.
Gravsted: Predappio, S. Cassiano.

Den 06. september 1924 blev et attentat på Mussolini forhindret.
I november 1925 forsøgte Tito Zaniboni at dræbe Mussolini.
Den 03. februar 1921 forsøgte Michele Schirru forgæves at myrde Mussolini.

Faderens navn: Alessandro.
Erhverv: Grovsmed.
Overvevisning: Overbevist socialist.
Efter hans hustrus død, indledte Alessandro i 1906 et forhold til Anna Guidi, moderen til Mussolinis kommende hustru Rachele.

Moderens navn: Rosa Maltoni.
Død: Februar 1905.
Erhverv: Skolelærer.

1 barn: Edda (datter):
Født: 01. oktober 1910.
Gift med den italienske udenrigsminister Galeazzo Ciano.
Viet: 23. april 1930.

2 barn: Vittorio (søn).
Født: 27. september 1916.
Både Bruno og Vittorio var begge med den italienske hær i Abessinien.

3 barn: Bruno (søn).
Født: April 1918.
Dødsårsag: trafikuheld.
Både Bruno og Vittorio var begge med den italienske hær i Abessinien.

4 barn: Romano (søn).
Født: April 1927.

5 barn: Anna Maria (datter).
Født: 1929.

Elskerindesns navn: Claretta Petacci.
Død: 28. april 1944.
Dødssted: Mezzegra.
Dødsårsag: Blev skudt af den kommunistiske modstandsbevægelse.
Den 29. april 1945 blev ligene af Mussolini og Claretta Petacci klynget op i en lygtepæl i Milano til offentlig beskuelse.
De mødtes den 30. november 1933, - ved et bryllup for 2.600 par.
Parret indledte en affære i 1936. I 1901 blev Mussolini uddannet til skolelære. Den 19. juni 1903 begyndte politiet i Bern (Schweiz) at efterforske Mussolini.

Den 15. november 1914 oprettede Mussolini avisen Il popolo d'italia, - en avis der gik ind for italiensk deltagelse i 1.verdenskrig.

Mussolini brød med det italienske socialist parti den 24. november 1914. Den 23. februar 1917 blev Mussolini såret ved fronten i Italien. Mussolini dannede den 23. februar 1919 Fasci di Combattimento ("Kampforbundet"), opkaldt efter revolutionstidens revolutionære bønder. Mussolini udråbte sig den 07. november 1921 sig som leder af Partito Nazionalista Fascista.

Den 28. september 1922 ledede Mussolini marchen til Rom, hvorefter Kong Victor Emmanuel III bad Mussolini danne regering.

Luigi Facta’s regering trådte tilbage den 27. oktober 1922 efter pres fra Mussolini.

Mussolini blev regeringschef den 28. oktober 1922.

Mussolini fik den 24. november 1922 for et år diktatoriske beføjelser af det italienske parlament.

Mussolini sendte den 30. oktober 1923 sine Sort Skjorter løs i Rom.

Det italienske parlament gav den 23. november 1922 Mussolini diktatoriske beføjelser i et år.

Efter en uoverensstemmelse med Jugoslavien mobiliserede Mussolini den italienske hær.

Mussolini blev udråbt til Il Duce den 03. januar 1925 (leder af den fascistiske stat).

Den 06. februar 1926 advarede Mussolini Tyskland mod at agitere i Tyrol.

Den 15. september 1926 var der et mislykket attentat på Mussolini.

Oswald Mosley besøgte i 1932 Mussolini i Italien.

Den 17. marts 1934 underskrev Engelbert Dollfuss og Mussolini Rom Protokollen.

Mussolini sendte den 02. oktober 1935 italienske tropper ind i Etiopien.

Mussolini beskrev den 01. november 1936 alliancen mellem Italien og Tyskland som en akse.

Den 25. september 1937 mødtes Adolf Hitler og Mussolini for første gang, dette skete i München.

Mussolini og Adolf Hitler underskrev den 22. maj 1939 Stålpagten.

Den 04. oktober 1940 mødtes Mussolini med Adolf Hitler i Brenner passet.

Den 28. oktober 1940 mødtes Mussolini med Adolf Hitler i Florence.

Den 20. januar 1941 mødtes Mussolini med Adolf Hitler og Mussolini blev tilbudt hjælp med dets krig i Albanien og Grækenland.

Den 28. august 1942 blev Mussolini flyttet fra La Maddalena, Sardinien til Gran Sasso.

Adolf Hitler mødes med Mussolini og Pierre Laval den 18. december 1942.

Den 07. april 1943 mødtes Mussolini og Adolf Hitler til en konference i Salzburg.

Mussolini blev befriet fra sit fængsel i Abruzzi bjergene den 13. september 1943, under Otto Skorzeny’s ledelse.

Den 15. september 1943 dannede Mussolini et fascistisk styre i Norditalien.

Mussolinis svigersøn og italienske udenrigsminister Galeazzo Ciano blev henrettet den 11. januar 1944.

Den 22. april 1944 mødtes Adolf Hitler med Mussolini i Salzburg. Mussolini prøvede på at undgå de allierede, ved at flygte i en Fiat 2800 sammen med hans elskerinde Clara Petacci, med en eskorte på 16 mand, for at nå frem til en flyvemaskine i Chiavenna, for at flyve til Schweiz.

Den 27. april 1945 blev Mussolini taget til fange af italienske partisaner og indsat i fængslet Giulino di Messegra.

Mussolini og hans elskerinde Clara Petacci blev den 28. april 1945 hentet ud af fængslet af lokale kommunister og derefter henrettet.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube