Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Il Duce abdicere

Il Duce abdicere

Humoristisk tegning af Mussolini, der får klø
Vi tager kampen op mod vestens plutokratiske og reaktionærer demokrater, som ustandseligt har stillet sig i vejen for det italienske folks fremmarch og fejt truet selve dets eksistens.
Men når han blev bragt ind i Operationsstuen, blev han besynderligt livlig og fuld af "Verve".
Først en Bekendelse. Jeg hader dem, der vælger mig til Genstand for deres Skriverier og Taler. Enten de saa behandler mig godt eller daarligt; det er ligegyldigt.
Soldatermoral". Jeg kan vel skrive om det efter så mange måneders intimt samliv med soldater.
Da jeg kom på Kontoret, opdagede jeg, der havde været et morderisk Anslag mod Mussolinis Liv.
A rose in your teeth, uniform so neat, Fatty fascist, hanging from your fat feet.
Mussolini blev afsat i 1943 af blandt andet Italiens konge. Det her er Mussolinis tak for den behandling han får.

Siden befrier tyske tropper Mussolini og genindsætter ham.
26. 07. 1943, klokken 01

For det første: Jeg takker Marskal Badoglio for hans omsorg for min personlige sikkerhed.

For det andet: Den eneste bolig, jeg kan disponere over, er Rocca delle i Caminate, hvortil jeg er parat at tage hen når som helst.

For det i tredje: Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.

For det fjerde: Jeg er glad over den trufne beslutning om som tribut til landets ære og sande interesser at fortsætte krigen sammen med vore allierede og udtrykker mit dybtfølte ønske om alt held for den vanskelige opgave, Marskal Badoglio har påtaget sig i kongens navn og efter hans ordre, - den konge, hvis trofaste tjener jeg har været i tyve år og stadig er.

Længe leve Italien,
Mussolini


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube