Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Aksemagterne

Alliancen Aksemagterne

Amerikansk jeep med de vigtigtigste ledere fra Aksemagterne påmalet
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Disse latinske lande har aldrig bragt os held. Deres anmassende indbildskhed står i omvendt forhold til deres svaghed, og det skaber altid forvirring.
Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Jeg har den Ære at underrette Deres Excellence om, at der er indtrådt Krigstilstand mellem Deres Excellences Land og Japan fra idag.
Hans Majestæt Kejseren har udstedt et Reskript vedrørende Japans Antagelse af Potsdam deklarationens Bestemmelser.
For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Vor socialistiske Republik har gjort og vil fortsat gøre, hvad den kan for at virkeliggøre Finlands, Ukraines om Nationers Selvbestemmelsesret.
Kongeriget Danmark og det tyske rige vil i intet tilfælde skride til krig eller til nogen art af magtanvendelse mod hinanden. I tilfælde af, at det fra en tredje magts side skulde komme til en aktion af den i stk. 1 betegnede Art. mod en af de kontraherende Parter, vil den anden kontraherende Part ikke på nogen Måde yde en sådan aktion sin støtte.
Derpå ankom Rommel med sit Afrikakorps, og vægten vippede ned til fordel for aksemagterne. I 1941 og indtil efteråret 1942 havde tyskerne bedre udrustning.
I en tale til det amerikanske folk den 29. december 1940 sagde Præsidenten: "Vi må være demokratiernes arsenal ... Vi må hellige os vort arbejde med samme beslutsomhed, samme patriotiske ånd og offervilje, som hvis vi selv var i krig".
En Omvej på adskillige Hundrede Kilometer, fordi Frankrig forbød Luftskibet at lægge Ruten over fransk territorium. Stewarder bragte Radiotelegrammer til Passagererne og fordelte en Passagerliste, ganske som på en Oceandamper.
Skæbnetimen har slået for vort fædreland. De uigenkaldelige beslutningers time. Krigserklæringen er allerede blevet overrakt Englands og Frankrigs ambassadører. Vi tager kampen op mod vestens plutokratiske og reaktionærer demokrater, som ustandseligt har stillet sig i vejen for det italienske folks fremmarch og fejt truet selve dets eksistens. Det sidste årtis historie kan udtrykkes i disse ord: Løfter, trusler og afpresningsforsøg samt endelig som kronen på værket den skændige blokade, de 52 stater gennemførte i Folkeforbundet.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.
Ingen sundt tænkende Englænder nogensinde vilde komme på den Ide, at de Forenede Stater er indtrådt i Krigen for at beskytte engelske interesser.
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
En tidslinje over en anderledes alliance, som i fællesskab fik startet en Verdenskrigkrig, som de tabte i 1945.
01. november 1936: Benito Mussolini beskrev alliancen mellem Italien og Tyskland som en akse.

31. august 1939: Adolf Hitler underskrev den AngrebsordrenPolen.

27. september 1939: Warszawa i Polen overgav sig til Tyskerne.

29. september 1939: Tyskland og Sovjetunionen blev enige om delingen af Polen.

08. oktober 1939: Tyskland annekterede det vestlige Polen.

16. januar 1940: Adolf Hitler aflyste angrebet i vest, grundet dårligt vejr, hvor tyskerne mistede et fly, der nødlandede i Belgien, hvor angrebsplanen var ombord.

20. januar 1940: Ion Antonescu undertrykte et oprør.

09. april 1940: Tyskland angreb Danmark og Norge. Danmark overgav sig.

08. maj 1940: Tyske soldater i hollandske uniformer krydsede den hollandske grænse, for at tage nogle broer, som den tyske hær kunne bruge i det kommende felttog.

09. maj 1940: Rumænien stillede sig under tysk beskyttelse.

10. maj 1940: Tyske tropper indledte en offensiv mod Belgien, Frankrig, Holland og Luxembourg.

11. maj 1940: Luxembourg blev besat.

14. maj 1940: Holland overgav sig til Tyskland.

17. maj 1940: Tyske tropper erobrede Bruxelles i Belgien.

18. maj 1940: Tyse tropper besatte Antwerpen i Belgien.

28. maj 1940: Den Belgiske Konge Leopold III overgav sig til tyskerne.

09. juni 1940: Norge kapitulerede til Tyskland.

10. juni 1940: Italien erklærede Frankrig og de allierede krig.

12. juni 1940: 54.000 engelske og franske tropper overgav sig til Erwin Rommel ved St. Valery-en-Caux i Frankrig.

13. juni 1940: Den franske hovedstad Paris blev gjort til en åben by.

14. juni 1940: Tyske tropper erobrede Paris.

17. juni 1940: Frankrig spurgte om Tysklands betingelser for en våbenhvile.

18. juni 1940: Benito Mussolini mødtes med Adolf Hitler i München. Benito Mussolini insisterede overfor Adolf Hitler på, at Frankrig skulle kapitulere betingelsesløst, hvor Adolf Hitler fik sin vilje og gav Frankrig lempeligere betingelser, for at sikre at Frankrig ikke kæmpede videre fra Nordafrika, og at den franske flåde forblev neutral.

22. juni 1940: Frankrig og Tyskland underskrev en våbenhvile. Adolf Hitler skrev også under.

23. juni 1940: Adolf Hitler ankom til Paris 24. juni 1940: Frankrig indgik våbenhvile med Italien.

26. juni 1940: Tyrkiet erklærede sig neutral.

01. juli 1940: Tyskerne besatte Guernsey.

02. juli 1940: I Frankrig blev Vichy regeringen blev dannet.

13. juli 1940: Adolf Hitler udsendte direktiv nr. 15 der beordrede en luftoffensiv indledt mod England.

19. juli 1940: Adolf Hitler tilbød England fred.

Tyskerne indespærrede 231 prominente hollændere i Buchenwald.

06. september 1940: Den rumænske konge Karol II abdicerede til fordel for hans søn Michael.

11. september 1940: Tyskland sendte troppeforstærkninger til Rumænien.

27. september 1940: Italien, Japan og Tyskland indgik en 10-årig militær og økonomisk alliance.

08. oktober 1940: Tyske tropper besatte Rumænien.

28. oktober 1940: 6 italienske divisioner gik ind i Grækenland.

11. november 1940: Et engelsk luftangreb sænkede halvdelen af den italienske flåde.

18. november 1940: Italiens Udenrigsminister Galeazzo Ciano mødtes med Adolf Hitler i Obersalzberg, og Adolf Hitler var rasende over den italienske invasion af Grækenland, og de muligheder dette gav englænderne for at oprette lufthavne og angribe de rumænske oliefelter.

20. november 1940: Ungarn sluttede sig til Aksemagterne.

19. december 1940: Benito Mussolini bad Tyskland om hjælp til dets krig i Cyrenaica.

10. januar 1941: Tyskland og Sovjetunionen blev enige om en fælles grænse og enedes om at udveksle industri udstyr.

11. januar 1941: Adolf Hitler beordrede tyske tropper til at være klar til at blive sendt til Nordafrika.

06. februar 1941: 8. Armé erobrede Benghazi.

01. marts 1941: Tyskland invaderede Bulgarien.

Bulgarien sluttede sig til Aksemagterne.

25. marts 1941: Jugoslavien sluttede sig til Aksemagterne.

06. april 1941: Tyske, italienske, bulgarske og rumænske tropper gik ind i Jugoslavien og Grækenland.

10. april 1941: Ante Pavelic vendte tilbage til Jugoslavien fra hans eksil i Italien, og ved hjemkomsten erklærede han Kroatien som en uafhængig stat.

14. april 1941: Peter II forlod Jugoslavien.

15. april 1941 Tyske tropper erobrede Sarajevo i Jugoslavien.

19. april 1941: Bulgarske tropper invaderede Makedonien.

21. april 1941: Grækenland kapitulerede til Aksemagterne.

25. april 1941: Adolf Hitler beordrede at Kreta skulle erobrers i Operation Merkur.

27. april 1941: Tyske tropper gik ind i Grækenland's hovedstad Athen.

02. maj 1941: Engelske styrker i Irak kom i kamp med tysk venlige irakiske soldater.

20. maj 1941: Tyskland invaderede Kreta.

20. maj 1941: Det første amerikanske skib (SS Robin Moore) blev sænket af en ubåd.

30. maj 1941: Tyske tropper erobrede Kreta.

31. maj 1941: Irak og England indgik en våbenhvile.

22. juni 1941: Tyske, italienske og rumænske tropper angreb Sovjetunionen i Operation Barbarossa.

29. juni 1941: Ungarn erklærede Sovjetunionen krig.

14. juli 1941: Adolf Hitler beordrede en omstilling af den tyske krigsproduktion, så landet producerede flere ubåde på bekostning af fly, tanks og armerede køretøjer. Dette skete fordi Adolf Hitler mente krigen i Øst var vundet.

23. juli 1941: Tyske tropper erobrede Brest-Litovsk efter en måneds belejring.

27. august 1941: Japans førsteminister Fumimaro Konoye sendte en opfordring til Franklin Delano Roosevelt om at de skulle mødes, så der kunne komme en afgørelse uden krig.

10. september 1941: Den tyske rigskommissær Josef Terboven indførte undtagelsestilstand i Norge.

29. september 1941: Tyskerne skød 34.000 russiske jøder i Kiev.

25. november 1941: Den danske statsminister Erik Scavenius underskrev Antikomminternpagten.

01. december 1941: Kejser Hirohito underskrev krigserklæringen til krigen mod USA.

07. december 1941: Japanske fly angreb den amerikanske flådebase Pearl Harbor.

USA indtrådte efter angrebet som Allieret.

05. januar 1942: De første 55 tyske tanks til ankom Nordafrika (Tripoli).

25. januar 1942: Thailand erklærede USA og England krig.

20. maj 1942: Japan havde erobrede Burma.

22. maj 1942: Mexico erklærede Aksemagterne krig.

05. juni 1942: USA erklærede Bulgarien, Ungarn og Rumænien krig.

06. juni 1942: Japanske tropper gik i land på Guadalcanal og begyndte konstruktionen af en lufthavn.

10. juni 1942: Som hævn for attentatet på Reinhard Heydrich jævnede tyskerne den tjekkiske by Lidice med jorden.

12. juni 1942: Adolf Hitler beordrede de slaviske folk gjort til slaver.

21. juni 1942: Tyske tropper ledet af Erwin Rommel erobrede Tobruk.

01. juli 1942: De tyske tropper indledte angrebet mod El Alamein.

Tyske tropper erobrede Sevastopol i Sovjetunionen.

07. august 1942: Amerikanske tropper gik i land på Guadalcanal.

22. august 1942: Brasilien erklærede Italien, Japan og Tyskland krig. Brasilien blev det eneste Sydamerikanske land der sendte tropper til krigen i Europa.

21. september 1942: Tyske afskar tropper de sovjetiske tropper på Krim halvøen fra Sovjetunionen.

10. november 1942: Tyske tropper invaderede Vichy Frankrig.

11. november 1942: Tyske tropper besatte det sidste af Frankrig. 14. november 1942: De sidste franske tropper i Algeriet overgav sig til de Allierede.

21. november 1942: Friedrich Paulus foreslog at tyskerne kæmpende trak sig ud af Stalingrad imod floden Don. Adolf Hitler beordrede Friedrich Paulus til at holde stillingen, mens undsætnings styrker skulle bryde belejringen.

22. november 1942: Adolf Hitler beordrede Afrika Korpset og Erwin Rommel til at sejre eller dø.

27. november 1942: Den franske flåde i Toulon sænkede dets skibe, så tyskerne ikke fik kontrol med dem.

31. januar 1943: Den tyske leder i den omringede sovjetiske by Stalingrad Friedrich Paulus overgav sig.

Chile brød de diplomatiske forbindelser med Japan og Tyskland.

01. februar 1943: Japan påbegyndte evakueringen af Guadalcanal.

07. maj 1943: Tyskerne evakuerede Tunis og Bizerta.

13. maj 1943: De italienske og tyske tropper i Afrika kapitulerede.

18. maj 1943: Adolf Hitler godkendte, at tyske tropper skulle tage magten i Italien i Operation Alaric. 24. maj 1943: Karl Dönitz kaldte ubådene tilbage fra Atlanterhavet.

11. juni 1943: Heinrich Himmler beordrede de polske ghettoer afviklet.

05. juli 1943: Slaget om Kursk startede.

25. juli 1943: Benito Mussolini blev afsat som leder i Italien.

06. november 1943: Tyskland bestilte 118 nye ubåde.

26. december 1943: Scarnhorst blev sænket af det engelske slagskib Duke of York og to krydsere.

11. januar 1944: Benito Mussolini's svigersøn og italienske udenrigsminister Galeazzo Ciano blev henrettet.

18. januar 1944: Tyskerne opgav belejringen af Leningrad.

16. februar 1944: De tyske og italienske tropper opgav deres angreb mod brohovedet ved Anzio.

18. marts 1944: Tyske tropper besatte Ungarn.

06. juni 1944: Allierede tropper blev landsat i Normandiet.

19. juni 1944: Der blæste op til storm, og de Allierede mistede 140.000 tons forsyninger, der var tiltænkt Normandiet.

I søslaget ved Filippinske Hav sejrede amerikanerne i krigens største hangarskibsslag.

20. juni 1944: Sovjetiske tropper erobrede Wiborg i Finland.

17. juli 1944: Sovjetiske tropper krydsede floden Bug og kom derved ind i Polen.

22. august 1944: Afgik den sidste transport med Franske jøder til Tyskland.

Rumænien indgik en våbenhvile med Sovjetunionen og de Allierede.

25. august 1944: Paris blev befriet fra tysk besættelse.

28. august 1944: De tyske tropper i de franske byer Toulon og Marseilles overgav sig.

30. august 1944: Den røde hær erobrede den vigtige olieindustri for tyskerne i Ploesti i Rumænien.

Sovjetiske tropper gik ind i Bukarest.

09. september 1944: Bulgarien blev befriet for tysk kontrol.

01. oktober 1944: U.S. First Army begyndte en belejring af Aachen.

12. november 1944: Amerikanske jagerfly sænkede en japansk konvoj bestående af 6 destroyere samt 4 fire transportskibe med 8.000 mand ombord ved Leyte.

18. januar 1945: De tyske tropper begyndte at evakuere Krakow.

Tyskerne indledte en offensiv for at løfte den sovjetiske belejring af Budapest.

27. januar 1945: Den tyske hær evakuerede de vigtige kulminer i Øvre Slesien og områdets vigtige industri.

10. februar 1945: Budapest blev den erobret af sovjetiske tropper efter 49 dages kamp.

07. marts 1945: US. 9. Armé erobrede Ludendorff jernbanebroen ved Remargen, der førte over Rhinen.

28. marts 1945: Argentina erklærede Tyskland krig.

06. april 1945: Joseph Titos styrker erobrede Bosniens hovedstad Sarajevo.

18. april 1945: Amerikanske tropper erobrede Nürnberg.

01. maj 1945: Radio Hamburg meddelte at Adolf Hitler var faldet i kamp mod bolsjevismen, og at Karl Dönitz var blevet leder i stedet.

04. maj 1945: Det blev meddelt at de tyske tropper i Holland, Norge og Danmark kapitulerede den følgende dag klokken 8.

05. maj 1945: De tyske tropper i Holland, Norge og Danmark kapitulerede.

06. maj 1945: General J. Blaskowitz overgav de tyske tropper i Holland.

Breslau overgav sig til de sovjetiske angribere, efter en 82 dages belejring.

07. maj 1945: Tyskland kapitulerede betingelsesløst.

18. maj 1945: Et japansk fredstilbud blev afvist.

09. juni 1945: Den japanske førsteminister Kantaro Sauzuki meddelte, at Japan hellere ville kæmpe til sidste mand, end acceptere en betingelsesløs kapitulation.

26. juli 1945: Deklarationen fra Potsdam Konferencen, underskrevet af England, Kina og USA, krævede Japans overgivelse.

07. august 1945: Den organiserede japanske modstand på Mindanao endte.

08. august 1945: Sovjetunionen erklærede Japan krig.

10. august 1945: Japan meddelte de allierede at de var villige til at acceptere kravene fra Potsdam Konferencen.

14. august 1945: Japan kapitulerede betingelsesløst.

02. september 1945: Papirerne der officielt endte 2. Verdenskrig blev underskrevet den klokken 10:30 am, Tokyo time på Slagskibet USS Missouri i Tokyo Bay.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube