Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Erwin Rommel

Erwin Rommel

Erwin Rommel
I tilslutning til en forenet operation i nord, undersøger vi, hvordan vi kan hjælpe dem på deres sydlige flanke. Hvis vi kan slå Rommel tilbage, kunne vi i efteråret sende stærke luftstyrker, der kunne operere på venstrefløj af deres linje.
Fra serien Hitler's Warriors.
Min beslutning om én gang for alle at tage håndfast fat på Rommel og hans hær blev klart udtrykt over for den Ottende Armé: at slå aksemagternes styrker lige lukt ud af Afrika.
Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?
En tidslinje over slaget.
Jeg opdagede pludselig, at jeg stadig bar på min stok. Det havde været min mening at efterlade den på kommandostationen og tage et gevær med i stedet.
Da det nu altid havde sådan en hast med at få støbt, skulde man tro, at det også hastede med at få bunkerne indrettet og beboet. Men det var pudsigt nok ikke tilfældet.
Erwin Rommel foran en 88mm

Vor der Kaserme vor dem großen Tor
stand eine Lanterne
und steht sie nach davor
so wollen wir da uns wieder sehen
bei der Lanterne wollen wir stehen
wie einst Lili Marlen
Vesteuropas Folk! Troppestyrker af de allierede Styrkers Ekspeditionshær gik i Morges i Land paa den franske Kyst. Denne Landgang er et Led i de Forenede Nationers fælles Plan, som er lagt sammen med vor store russiske Allierede, og som tager Sigte paa at befri Europa.
Er det fra Hitlers Tyskland, at en eventuel Katastrofe vil komme over Europa i 1934?
På det tidspunkt havde Rusland allerede forøget sit område med et stort stykke af det hidtidige Polen. Nogle få måneder senere, mens de tyske arméer var i færd med at afslutte sejren i Frankrig, aflivede Rusland de tre baltiske landes selvstændighed og indlemmede dem i Sovjet-Unionen, og på samme tid sikrede Stalin sig Bessarabien og Nordbukovina.
Når de praler dermed,
ser vi dem hårdt ind i øjnene
og siger skånseløst: Ja -
I er gode soldater,
forbandet gode soldater !
I eftermiddags julefest; vi tænkte på 6. armé. Hvis den går til grunde i omringningen, vil hele den sydlige front komme i skred, og det vil være præcis det, Speidel i foråret i en samtale med mig forudsagde som den sandsynlige konsekvens af en Kaukasus-offensiv.
Erwin Rommel er en af de mest kendte tyske generaler og feltmarskaller i historien.

Erwin Rommel blev i 1941 leder af Afrikakorpset, som opnåede en række bemærkelsesværdige sejre i Nordafrika, hvilket gav ham tilnavnet Ørkenræven.
Født: 15. 11. 1891.
Fødested: Heidenheim ved Ulm.
Død: 14. oktober 1944.
Dødsårsag: Selvmord ved indtagning af gift efter pres fra officiel tysk side, der gav Rommel valget imellem selvmord eller Folkedomstolen ledet af Roland Freisler. Valgte Rommel den sidste mulighed, kunne hans familie endvidere blive indblandet.
Offentlig dødsårsag: Død af sår fra et flyverangreb.
Ven med Adolf Hitlers adjudant Rudolf Schmundt, der blev dødeligt såret ved attentatet den 20. juli 1944 mod Hitler. Rommels selvmord kom efter Schmundts død.

Tilnavn: Ørkenræven.

Begravet: 18. oktober 1944 ved en statsbegravelse.
Gert von Rundstedt lagde Adolf Hitlers krans og oplæste følgende:
"Kære Rommel. Føreren vil gennem mig inderligt takke og tage afsked med dig.
Din sørgende familie har vores dybeste medfølelse.
Din heltedød minder os om valgsproget: At kæmpe til sejren."

Faderens navn: Erwin Rommel.
Død: 1913.
Dødsårsag: Efter en operation.
Erhverv: Skolelærer.

Moderens navn: Helena.
Død: 1940.
Moderens far: Karl von Luz, - der var Præsident for den Württembergske regering.

Hustruens navn: Lucie Maria Mollin.
Rommel mødte hans kommende hustru i Danzig, mens han var elev ved Danzigs Krigsschule, hvor Lucie læste til sproglærerinde. Forlovet efter 4 år som kærester.
Viet: 27. november 1916 i danzig.
Kaldt: Lu.
Fødselsdag: 06. juni 19?? (samme dag som D-day).
Fader: Godsejer.

Søskende i kronologisk rækkefølge:
1: Manfred.
2: Helena.
4: Karl.
5: Gerhardt.

I september 1942 forlod Rommel Afrika og El Alamein, og tog til Tyskland for at modtage lægehjælp.

Jernkorset af I. klasse: 29. januar 1915.
Jernkorset med Sværd og Diamanter.
Pour le Mérite: 1. Verdenskrig for tapperhed.

Korporal: ??. oktober 1910.
Sergent: ??. december 1910.
Sekondløjtnant: ??. januar 1912.
Oberst: 1937.
Generalmajor: 1939.
Generaloberst: ??. januar 1941.
Feltmarskal: 22. juni 1942 (som den yngste i den tyske hær).

Den 19. juni 1910 trådte Rommel ind i 124 infanteriregiment som aspirant.

I marts 1911 blev Rommel elev på Danzigs Krigsschule.

Bopæl: Fra 1942 boede Rommels familie i Herringen nær Ulm.

Rommel Var taktisk bedre funderet end strategisk.

Under Weimar republikken var Rommel professionel tysk soldat.
Rommel kunne ikke lide Weimar republikken.

som Oberleutnant Rommel udgav Rommel i 1937 bogen "Infanterie Greisst an".

Rommel blev chef for Adolf Hitlers eskorte.
Rommel sagde om Adolf Hitler:
"Han har fået til opgave af gud at føre folket til solen."
"Han udstråler en hypnotisk kraft."

Adolf Hitler spurgte Rommel om, der var noget han kunne give ham, og Rommel bad om en panserdivision. Rommel blev derefter leder 7. Panserdivision.

Den 21. maj 1940 angreb engelske styrker ved Arras Rommels 7. panserdivision.
Under slaget om Frankrig fik den 7. panserdivision som Rommel ledede tilnavnet spøgelses divisionen, da den tit var isoleret og angreb de allierede langt bag fronten.
Divisionen havde de højeste antal dræbte.

Den 12. juni 1940 overgav 54.000 engelske og franske tropper sig til Rommel ved St. Valery-en-Caux i Frankrig.

Den 19. juni 1940 erobrede Rommel og 7. panser regiment den franske havneby Cherbourg.

Den 11. februar 1941 ankom Rommel til Tripoli.

Den 15. februar 1941 afholdt Rommel en militærparade i Tripoli med Afrika korpset, og han lod sine tank køre forbi flere gange for at få de engelske agenter til at opgive en større styrke.

Da Afrika korpset angreb den 06. april 1941, medtog Rommel alle de køretøjer han kunne få fat i, for at lave større støvskyer for at give fjenden det indtryk at Afrika Korpset var større. RAF meldte en stor fjendtlig styrke.

Den 31. marts 1941 angreb de tysk – italienske styrker Mersa Brega, og englænderne trak sig tilbage mod Benghazi.
Efter at de engelske tropper efter planen havde rømmet Mersa Brega, delte Rommel sine tropper i tre dele, den ene fulgte efter englænderne der trak sig tilbage mod Benghazi, mens resten af de tyske tropper fortsatte mere østligt over Cyrenaica plateauet, for at afskære og omringe de engelske tropper i Benghazi.

Den 10. april 1941 nåede Rommels tropper til Tobruk, og påbegyndte en belejring af byen.

Rommel indledte den 21. januar 1942 et modangreb mod de engelske styrker i Libyen.

Den Italienske Overkommando forlangte den 26. januar 1942 at Rommel skulle afskediges.

Efter at tysker havde sejret i slaget om Gazala Linien, fortsatte tyskerne deres fremrykning frem til Tobruk, der den 21. juni 1942 tidligt om morgenen blev erobret af tyske tropper ledet af Rommel.

Efter at Bernard Montgomery ankom til El Alamein indså han, at punktet Alam al-Halfa var af strategisk vigtighed for Rommel, og derfor skulle der holdes.

I september 1942 forlod Rommel Afrika og El Alamein på grund af sygdom, og da englænderne angreb den 23. oktober 1942 var han i Østrig for at komme sig.

Den 25. oktober 1942 vendte Rommel tilbage til Nordafrika (mens englænder angreb El Alamein.

Den 04. november 1942 gav Rommel ordre til en tilbagetrækning fra El Alamein, således at det kunne ske i ly af mørket. De tyske tropper trak sig tilbage til Mersa Brega.

Rommel blev den 22. november 1942 beordret af Adolf Hitler til, at Afrika Korpset enten skulle sejre eller dø, men Rommel trak sine tropper tilbage.

Den 10. marts 1943 blev Rommel tvunget til at tage orlov og forlade Nordafrika.

Ved landgangen på D-day d. 06. 06 1944, var Erwin Rommel ikke i sit hovedkvarter, fordi han var til sin kones fødselsdag.

Rommel blev den 17. juli 1944 klokken 18:00 såret af et angribende allieret jagerfly (tre dage før attentatet på Adolf Hitler), da han kørte i en cabriolet. Rommel blev kastet ud af vognen da den forulykkede, og han blev ramt af granatsplinter.


Den 07. oktober 1944 fik Rommel ordre til at tage til Berlin.

I den sidste Rommel var en fri mand stod Gestapo vagt ved hans dør.

Den 14. oktober 1944 klokken 12:00 ankom der en sort mercedes til Rommels bopæl i Ulm. I bilen var to mænd der gav Rommel valget mellem offentlig retssag eller selvmord. Rommel valgte selvmord og kørte væk i den sort mercedes.

Adolf Hitler mente ikke at Rommel deltog aktivt i attentatet mod ham den 20. juli 1944, men han mente at Rommel vidste det ville finde sted.

I Afrika kørte Rommel i en erobret engelsk bil, som han kaldte mammut.

I Afrika fløj Rommel en Fieseler Storch.

Efter krigen blev det sagt om Rommel, at han var medlem af NSDAP. Det skulle dog ikke være tilfældet.

88 mm kanonen blev først brugt mod jordmål i den spanske borgerkrig, men det var under Rommel i Frankrig, at 88 mm først blev brugt offensivt, da kanonen fulgte med tanksene.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube