Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Operation Overlord

Operation Overlord (D-Day)

Tropper går i land på D-day
Vesteuropas Folk! Troppestyrker af de allierede Styrkers Ekspeditionshær gik i Morges i Land paa den franske Kyst. Denne Landgang er et Led i de Forenede Nationers fælles Plan, som er lagt sammen med vor store russiske Allierede, og som tager Sigte paa at befri Europa.
Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months.
Betonen væltede ned. Bjerge af jord flyttedes. Klitter blev gravet væk, andre bygget op ved særlige stillinger, adgangsveje blev anlagt og alle tildækket med sand og beplantet med marehalm, men længe lå de store udgravninger som åbne vindbrud i klitterne, og sandet føg indover landet.
Men, this stuff that some sources sling around about America wanting out of this war, not wanting to fight, is a crock of bullshit. Americans love to fight, traditionally.
Kort over kampområdet.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig.
We go out in the woods and mountains, and camp for weeks at a time, in small tents and we sure have fun.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Forsvaret af brohovedet Paris er af allerstørste betydning, såvel fra et militært som et politisk synspunkt. Går byen tabt, vil det føre til tabet af hele kystsletten nord for Seine og berøve os vore raketstandpladser for den langtrækkende beskydning af England.
Grafisk fremstilling af Frankrigs befrielse

Den Kendsgerning, at en stort anlagt Invasion af denne Ø er blevet en stadig vanskeligere Operation for hver Uge, der er gaaet, siden vi frelste vor Hær ved Dunkerque, og vor store, sømilitære Overlegenhed, gør del muligt for os i stedse højere Grad at rette vort Blik og vore Kræfter imod Middelhavet.
En tidslinje over anden Ardenner Offensiv.
Film om slaget Bulge.
En spændende udsendelse om Market Garden.
Flyverne havde været der om Eftermiddagen og smidt et Par Bomber hist og her. Der opstod Brande, og dem havde de saa at flyve efter om Natten, da de kom for at ordne det rigtigt.
Han er derved i Harmoni med sit Folks Stolthed og nationale Selvhævdelse, men er agressivt paa sin Post overfor de dels utopiske, dels krigerske Impulser, der udstraaler fra de tre Planeter i Frankrigs 12. Hus - og fra Tysklands 11. (Rigsdagen, som han konsekvent afskaffede!).
Historiens største amfibie operation, som De Allierede gennemførte i Normandiet fik Kodenavnet "Operation Overlord".
Ordet D-day er en militær terminologi, der bruges for at hemmeligholde et militært tidspunkt, men terminologien bliver også brugt i planlægningsfasen før en dato er fastsat.
D-day er tidspunktet hvor en operation indledes. D-3 betyder 3 dage før D-day, mens D+3 betyder tredje operationsdag. Der er endnu en term, og det H-hour (time).
Denne term form blev brugt for første gang indenfor den amerikanske hær den 07. september 1918 ved St. Mihiel.
D-Day bliver nogle steder angivet som "demolition day", dagen hvor den tyske kontrol med Europa ødelægges. Denne version kunne stamme fra allieret propaganda.
På dansk er D-day blevet til D-Dag.

De allieredes efterretningsvæsen vurderede, at tyskerne regnede med at fandt sted i Pas de Calais, og de Allierede sørgede for, at tyskerne blev i den tro, da de fløj to gange over Pas de Calais hver gang de overfløj Normandiet.

Tyskerne forsøgte at beskytte deres kystlinje med en forsvarslinje kaldet Atlanterhavsvolden.

Den 11. maj 1944 blev der indledt en storoffensiv mod Gustav linien, hvor 2 polske divisioner angreb Monte Cassino. Den strategiske plan i angrebet var, at tyskerne skulle overføre tropper fra Vestfronten, således at operation Overlord skulle have større chance for lykkes.

Den 15. maj 1944 diskuterede Dwight D. Eisenhower, Bernard Montgomery, Winston Churchill og den engelske konge George VI D-day.

Invasionsstranden skulle kunne modtage jagerbeskyttelse fra England.
Den 06. juni 1944 fløj de Allierede over 14.000 togter mod 700 tyske.

De første planer over en invasion i Frankrig blev udtænkt i december 1941.

Den 01. december 1943 besluttede Josef Stalin, Winston Churchill og Franklin Roosevelt sig for Operation Overlord ved Teheran Konferencen.

Den 23. december 1943 fik Bernard Montgomery at vide, han var valgt til kommandant under D-Day.

Den 27. december 1943 diskuterede Bernard Montgomery D-day med Dwight D. Eisenhower og Bedel Smith.

Den 31. januar 1944 blev invasionens datoen sat til juni 1944.

Den 07. april 1944 havde Bernard Montgomery et møde med nogle generaler om D-day.

Den allierede forprøve på D-day kaldet Tiger endte den 28. april 1945 med 750 dræbte amerikanske soldater, da tyske torpedobåde angreb en konvoj skibe.

Den 17. maj 1944 satte Dwight D. Eisenhower invasionsdatoen til den 05. juni 1944.

Øverstkommanderende for de Allierede: Dwight D. Eisenhower.
Allieret næstkommanderende: Arthur Tedder.
Øverstkommanderende for de Allierede på jorden: Bernard Montgomery.
Admiral Bertram Ramsay havde ved D-day ansvaret for de to flåder Western – og Eastern Task Force, og ansvaret for selve landsætningen.

Sir Miles Dempsey ledede ved D-day 2. Armé, bestående af canadiske og engelske styrker.
Omar Bradley ledede ved D-day 1. Armé, bestående af amerikanske tropper.

Tysk Øverstkommanderende for Vestfronten: Gerd von Rundstedt.
Rundstedt tvivlede på værdien af Atlanterhavsvolden, da erfaringerne fra 1943 i Italien havde vist ham, at flådens kanoner ville skyde befæstningen i stykker.
Derimod foretrak han et dybtgående forsvar med en stor reserve.
Chef for Armégruppe B: Erwin Rommel.
Erwin Rommel var ikke underlagt Gerd von Rundstedt, og Erwin Rommel havde særdeles gode kontakter til Adolf Hitler, hvilket resulterede i en uhensigtsmæssig og snørklet kommandovej.
Erwin Rommel mente, at tyskerne skulle forhindre de allierede i at åbne en vestfront, og det skulle fæstningsanlægget atlanterhavsvolden forhindre dem i.

Den 22. maj 1944 indledte amerikanske og engelske fly Operation Chattanooga Choo-Choo, et systematisk angreb mod det tyske rige og besatte områder mod vest, for at lamme Tyskland.

Bernard Montgomery, George S. Patton, Miles Dempsey, Omar Bradley og Henry Crerar mødtes i Portsmouth den 01. juni 1944.

Bernard Montgomery og Dwight D. Eisenhower spiste den 02. juni 1944 middag i Portsmouth.

Indskibningen af invasionssoldaterne indledtes den 03. juni 1944, med en forventet D-day sat til den 05. juni 1944.

Flåden havde ansvaret for en sikker overfart af invasionshæren uden risiko for miner, landsætningen og derefter ansvaret for at sørummet mellem Normandiet og invasionskysten var sikker.

Charles de Gaulle ankom den 04. juni 1944 til London.

Den 04. juni 1944 blæste der op til storm, og invasionen blev udsat i 24 timer, for der blev forventet en aftagning den 06. juni 1944 i 24 timer, hvorefter stormen ville tiltage.
Yderligere udsættelse, - ville resultere i en udskydning på mindst 14 dage, da invasionsflåden skulle genoptankes, og de Allierede skulle derefter vente på en gunstig måne og tidevand, og den første nye chance kom 14 dage senere.
Ved en aflysning ville soldaternes moral blive svækket, og der ville opstå en betydelig sikkerhedsrisiko.
Risikoen ved at indlede operationen i dårligt vejr var, at luftvåbnet ikke kunne støtte tropperne på jorden, og hvis det blev nødvendigt at afblæse operationen lige efter landgang, så var de luftbårne tropper afskåret og fortabte.

Dwight D. Eisenhower satte den 05. juni 1944 D-day til den 06. juni 1944.

1.000 allierede bombefly smed 5.000 tons bomber over de tyske kanonbatterier i Normandiet.

Invasions dato den 06. juni 1944.
Område: Normandiet.

Ved angrebet den 06. juni 1944 var Erwin Rommel ikke i hans hovedkvarter, da han var til sin kones fødselsdag.

Den 06. juni 1944 klokken 00:15 landede de første 23.000 soldater med faldskærm og glider i Normandiet. Soldaterne var engelske, amerikanske og canadiske.

De Allierede havde regnet med, at tyskerne havde kendskab til invasionen til invasionen 12 timer før den skete, da tyske fly og ubåde måtte se invasionsflåden.
Tyskerne evnede ikke at få denne oplysning, og blev først alarmeret da de første faldskærmssoldater landede.

Inden landgangen blev forsvarsværkerne beskudt af de allierede krigsskibe, men forsvarsstillingerne forblev i høj grad funktions duelige.
Beskydningen havde den effekt, at tyskerne kun vanskeligt kunne omgruppere deres styrker.

De Allierede benyttede sig af 5.300 skibe til operationen, hvor hver fjerde var et krigsskib.
De Allierede benyttede sig af 300 landgangsskibe.

De Allierede landsatte tropper 5 steder på Calvados kysten i Seine bugten (stedet havde en velegnet strand og roligt vand).
Engelske lieutenant Danny Brotheridge blev antageligt den første dræbte soldat ved D-day.
Amerikanske stande (fra venstre mod højre): Utah og Omaha.
Omaha blev mødt af den hårdeste tyske modstand, idet der var artilleri inde i land der kunne beskyde denne strand.
Utah: Blev den strand der mødte mindst modstand.
Engelske og canadiske landingspladser (fra venstre mod højre): Gold, Juno og Sword.
Der blev nedkastet faldskærmssoldater på flankerne.

Den første dag landsatte de Allierede 155.000 mand, og mistede 10.000 hvoraf de 2.500 blev dræbt.

Plan:
Første skulle de fem brohoveder forene sig, og komme 8 – 16 km ind i landet, broer og veje erobrers og Caen omringes.
Den anden dag skulle brohovedet forsynes med forsyninger.
Derefter skulle de amerikanske tropper erobre havnen i Cherbourg.

Den 06. juni 1944 klokken 09:35 udsendte BBC følgende meddelelse: "Under the command of General Dwight Eisenhower, Allied naval forces, supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the Northern Coast of France."

Den 08. juni 1944 mødtes amerikanske soldater fra Omaha Beach med engelske fra Gold Beach ved Colleville-sur-Mer.
Josef Stalin sendte Winston Churchill et lykønskningstelegram, og han lovede at indlede en offensiv på østfronten, som var blevet aftalt på Teheran Konferencen for at tyskerne ikke skulle kunne overføre tropper fra østfronten til vestfronten.

Den 08. juni 1944 gik Bernard Montgomery i land i Normandiet, og han opsatte sit hovedkvarter i Chateau de Creully.

Den 08. juni 1944 gik 1st SS Panser korps til modangreb i Normandiet.

Den 10. juni 1944 blev ca. 650 mennesker (mænd, kvinder og børn) spærret inde i en kirke i Oradour-sur-Glane, - hvorefter der blev antænd ild. Dette skete som en repressalie imod den franske modstandsbevægelse.

Den 11. juni 1944 opnåede de allierede soldater fra de 5 strande en samlet front.

Den 12. juni 1944 besøgte Winston Churchill, og de amerikanske generaler George Marshall og Henry Arnold, Bernard Montgomery i hans hovedkvarter i Chateau de Creully.
En uge senere besøgte George VI også Chateau de Creully, men den engelske presse beskrev stedet så indgående at tyskerne begyndte at beskyde stedet, hvorefter Bernard Montgomery måtte flytte sit hovedkvarter til Blay ved Bayeux.

Den 16. juni 1944 besøgte George VI Bernard Montgomery i hans hovedkvareter i Chateau de Creully i Normandiet.

Den 19. juni 1944 blæste der op til storm, og de Allierede mistede 140.000 tons forsyninger.

De Allierede ville bygge to kunstige Mulberry havne på invasionsstrandene.
En ved de amerikanske strande og 1 ved de tre andre strande.
Mulberry havnen i den amerikanske sektor blev færdig den 17. juni 1944, som den første, men 19. juni 1944 blæste der op til storm og denne havn blev ødelagt.

Amerikanske tropper fra 7. armé erobrede den 27. juni 1944 havnebyen Cherbourg i Normandiet.

Dwight D. Eisenhower besøgte den 01. juli 1944 fronten.

George S. Patton ankom den 06. juli 1944 til Normandiet.

Dwight D. Eisenhower besøgte den 20. juli 1944 Bernard Montgomery hovedkvarter.

Den 21. juli 1944 forberedte Günther von Kluge Adolf Hitler på at Vestfronten ville bryde sammen.

Fra Juni til august holdt tyskerne sammen på deres vestfront.

Efter den 06. juni 1944 mistede Spitfire piloterne flere piloter ved flyveuheld end i kamp.

Den tyske kampvogn Kongetigeren kom for første gang i kamp i Normandiet. Hvor 15 kongetigere kom i kamp.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube