Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Slaget ved Bulge

Slaget ved Bulge

Byskilt fra slaget om Bulge
Film om slaget Bulge.
Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden.
Flyverne havde været der om Eftermiddagen og smidt et Par Bomber hist og her. Der opstod Brande, og dem havde de saa at flyve efter om Natten, da de kom for at ordne det rigtigt.
Tysk antitak eller en Tiger II uden drejeligt tårn.
Tidslinje for landgangen i Normandiet.
Forsvaret af brohovedet Paris er af allerstørste betydning, såvel fra et militært som et politisk synspunkt.
En spændende udsendelse om Market Garden.
Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months.
Betonen væltede ned. Bjerge af jord flyttedes. Klitter blev gravet væk, andre bygget op ved særlige stillinger, adgangsveje blev anlagt og alle tildækket med sand og beplantet med marehalm, men længe lå de store udgravninger som åbne vindbrud i klitterne, og sandet føg indover landet.
Den Kendsgerning, at en stort anlagt Invasion af denne Ø er blevet en stadig vanskeligere Operation for hver Uge, der er gaaet, siden vi frelste vor Hær ved Dunkerque, og vor store, sømilitære Overlegenhed, gør del muligt for os i stedse højere Grad at rette vort Blik og vore Kræfter imod Middelhavet.
Offensiven har mange navne, den er også kendt som Ardennerne Offensive og tyskerne kalder den Von Rundstedt offensiven. Den benævnelse som Bulge er journalistiske beskrivelse af måden, de allierede front-line buler indad på krigstidens nyheder kort, hvor Slaget ved Ardennerne blev nævnt.
Tysk overraskende offensiv i Ardennerne (Bulge), der blev indledt den 16. 12. 1944 klokken 05:30 med en tysk spærreild affyret fra 900 tyske kanoner.

Tyskerne gav angrebet navnet "Wacht am Rhein" og tyskerne håbede på at gentage deres succesrige fra 1940.

Tyskernes plan var at krydse floden Meuse, for at forsætte frem til Antwerpen, hvilket ville resultere i en deling af den allierede front.

Angrebsstyrke: 240.000 tyske soldater.
I angrebet deltog de to tyske panser arméer (5 og den nyoprettede 6).

Tysk leder for hele Heeresgruppe B: Walther Model.

Tyske styrker:

6. SS-Panzerarmee: Sepp Dietrich.
5. Panzerarmee: von Manteuffel.
7.Armee: Brandenberger.

Forsvarere ved slagets start: 80.000 amerikanere.

De allierede kunne i de første ikke indsætte deres fly pga. dårligt flyvevejr.

Under slaget overtog Bernard Montgomery I og IX amerikanske armé.

George Patton forsøgte, at komme de indespærrede amerikanere i Bastogne til undsætning.

Tyskerne omringede den 20. 12. 1944 Bastogne, hvor den amerikanske 101st Airborne deling og 28th Infantry forsvarede byen.

Den tyske 5. Panzerarmee erobrede St. Vith den 21. 12. 1944.

Den 22. 12. 1944 opfordrede tyskerne de amerikanske forsvarer I Bastogne til at overgive sig.

Den 26. 12. 1944 nåede 3. Armé ledet af George Patton frem til den omringede by Bastogne.

Slaget endte den 06. 01. 1945.

Den 07. 01. 1945 fortalte reporteren ”Lord Haw-Haw”, at tyskerne havde vundet en total sejr.

Fra den 16. 12. 1944 til den 23. 12. 1944 var der skyet, således at de Allierede ikke kunne udnytte deres luftherredømme.

Da skyerne forsvandt den 23. 12. 1944, kunne De Allierede fly deltage i slaget.

Den 21. 01. 1945 havde Allieret genvundet det tabte terræn.

Tab:

Tyske: 120.000.
Allierede: 81.000 (deraf amerikanere: 77.000). Dræbte: 20.000.
Sårede: 20.000.
Krigsfanger: 40.000.

Ved Schnee Eifel overgav det næststørste antal amerikanske soldater sig i 2.Verdenskrig sig (7.500 fra 106th Infantry Division).

Den 07. 01. 1945 samlede Bernard Montgomery pressen i sit hovedkvarter, hvor han sagde at amerikanerne ikke var kommet godt fra Bulge, hvis ikke han havde overtaget de amerikanske tropper. Denne påstand resulterede i uro blandt de allierede, og til sidst sagde Bernard Montgomery undskyld.

Omar Bradley klagede til Dwight Eisenhower, der lod klagen gå videre til Winston Churchill.

Den 18. 01. 1945 sagde Winston Churchill i det engelske parlament, at Bulge var et amerikansk slag og en amerikansk sejr.

Bernard Montgomery var tæt på at miste sin kommando.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube