Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Churchill

Winston Churchill

Churchill tidslinje med relevante taler, breve og beretninger

Deserve Victory plakat med Churchill afbildet
Da jeg blev Kornet, opnåede jeg samtidig, at min fader i højere grad anerkendte mig som voksen. Når jeg havde ferie, fik jeg lov til at følge ham i byen, hvis han ikke ved særlige lejligheder fandt min nærværelse upåkrævet.
Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Men jeg føler stadig, at Japans Holdning til den øvrige Verden fortjener vor fortsatte Opmærksomhed. Der er indtruffet adskillige ubehagelige Begivenheder. Britiske Politibetjente i Shanghais Internationale Settlement er af japanske Soldater blevet slået og mishandlet på en Måde, der viser et dybt, rodfæstet Had til hvide Mennesker.
Men jeg føler mig meget utryg. Det vilde være frygteligt at skulle knuse Italien, Og det vilde blive dyrt for os.
Det er derfor af største Vigtighed så vidt muligt at bedømme den Rolle, Luftvåbnet vil spille i en moderne Krig.
Quebec konferencen 1943 omtaler Churchill den rosende til Præsident Franklin D. Roosevelt og da Churchill opdager at præsidenten ikke har set den, får han filmen hentet i et fly og viser den til Roosevelt.
Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben, og vi indførte fra starten - der blev ikke talt ret meget om juleforberedelser den dag - den optagelsesbetingelse, at ethvert medlem skulle have taget et tysk våben fra en tysker, således at alle var lige interesserede i at holde kæft, og det blev den første tids mest aktive indsats.
Jeg har en Hilsen til Danmark fra Winston Churchill, Englands Førsteminister. Jeg kan fortælle jer derhjemme, at det nu ikke længere kun er rundt omkring i Mødelokaler og i Hjemmene, at Tyskerne finder Fjender - nu er vi Danske med i Luften i vore egne Flyvemaskiner.
Forsøget paa i Genéve at fremkalde en for Folkeforbundet skæbnesvanger Krise - hvorom der er fremsat saa mange svage, taabelige eller giftige Ønsker - er slaaet fejl.
Nem adgang til en række plakater med relation til Churchill.
Jeg takker Dem, fordi De er villig til at true Tyskland og Finland med gasangreb imod dem, hvis Tyskland og Finland anvender dette våben i krigen mod U.S.S.R.
Da jeg talte med P.M. i morges, var han tydeligt deprimeret. Han havde sendt et brev til præsidenten med forslag om, at de skulle spise frokost sammen, men præsidentens svar var et høfligt „nej". „Det ligner ham ikke," mumlede P.M. Harry forklarede, at han ikke ønskede, at der skulle brede sig et indtryk af, at han og Winston stikker hovederne sammen for at lægge råd op om noget, der vil være ubehageligt for Stalin.
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.
Fra ethvert Hjem paa denne Ø, i vort Imperium, ja i hele Verden, dog ikke fra de skyldiges Tilholdssteder, gaar der en Tak til de britiske Flyvere, som, frygtløse trods de ulige Vilkaar, utrættelige i deres dristige Angreb under stadig Dødsfare, ved deres Tapperhed og Selvopofrelse er i Færd med at vende Strømmen i denne Verdenskrig. Aldrig før i en Strid mellem Mennesker har saa mange skyldt saa faa saa meget.
De nægtede at samarbejde for at få præsident Roosevelt og hans tænketank fra at yde England bistand. Lend-Iease fortsatte, og hele den amerikanske indstilling over for Tyskland var fjendtlig.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Ingen sundt tænkende Englænder nogensinde vilde komme på den Ide, at de Forenede Stater er indtrådt i Krigen for at beskytte engelske interesser.
Om en guidet tur i Aalborg med fokus på Churchill gruppen.
Dokumentarfilm om Slaget om England.
Your prompt and patriotic response to the NAVY'S call for binoculars is most appreciated. The glasses will be very useful in the prosecution of Naval Operations until victory is won.
Winston Churchill hilser på engelske soldater

Jeg vil gerne over for Dem personligt og over for hver eneste officer og menig i Deres division give udtryk for anerkendelse af, hvad De ved Arnhem gjorde for de Allieredes sag.
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
78 måneder efter indvielsen, den 16. juli 1945, lod Winston Churchill sig føre gennem bygningen. »Foran Rigskancelliet havde der samlet sig en stor menneskemængde. Med undtagelse af en gammel mand, der rystede misbilligende på hovedet, råbte de hurra for mig. Denne demonstration bevægede mig lige så meget som menneskenes hærgede træk og luvslidte klæder. Derpå vandrede vi en god stund gennem Rigskancelliets ødelagte korridorer og sale«.
Aarhundredes største Krigsdriver, den allerede i den første Verdenskrig til Ulykke for hele Menneskeheden arbeidende Churchill, uttalte det aapent, at han ikke var villig til at la sig holde tilbake af "legale Afgjørelser eller nøitrale Rettigheder som staar paa Papirlapper".
I de sidste to år læste jeg en del bøger af Churchill. Jeg læste også engelske og tyske klassikere.
I sent him 'cross that ocean to Yalta and to Tehran;
He didn't like Churchill very much and told him man to man;
This world was lucky to see him born.
Tidslinje over slaget om Dunkirk.
En spændende dokumentarudsendelse i farver fra evakueringen af Dunkirk og om slaget, som blev udkæmpet imens.
Winston Churchill blev den engelske person, som fik størst betydning for England i det forrige århundrede.

Churchill blev Handelsminister i 1908 og gik af som Premierminister under den kolde krig i 1955. Churchill var Marineminister under starten af begge verdenskrige.

I 1940 blev Winston Churchill Englands Premierminister. Situationen var den i Frankrig, at Englands hær på fastlandet var ved at blive nedkæmpet og landets eneste allierede udenfor Commonwelt, Frankrig var ved blive tvunget til at overgive sig.

Churchill havde efter Den store krig sat disse ord på et gravmonument, for nogle faldne soldater: ”I krig beslutsomhed - I nederlaget trods - I sejren storsind - I freden god vilje”. England kæmpede herefter med beslutsomhed, hærens mandskab blev reddet hjem fra Dunkirk og Churchill afslog Tysklands fredsforslag.
Engelsk Premierminister første gang: 10. maj 1940 – 23. maj 1945.
Fra den 23. maj 1945 frem til den 27. juli 1945 var han fungerende Premierminister.
Engelsk Premierminister anden gang: 26. oktober 1951 - 07. april 1955 (trådte tilbage den 05. april 1955).


Født: 30. 11. 1874.
Fødested: The Dean Jones Room på Blenheim Palace i Oxfordshire, - nordvest for Oxford.
Død: 24. januar 1965 (70 år efter faderen).
Dødssted: 28 Hyde Park Gate, London, - England.
Dødsårsag: Hjerneblødning.
Gravsted: St. Martin's Churchyard, Bladon, Oxfordshire.

Churchills ministerposter

Handelsminister: 1908 - 1910.
Indenrigsminister: 1910 - 1911.
1. Lord (marineminister): 1911 - ??. maj 1915 (leder af admiralitetet).
Ammunitionsminister: 1917 – 1919.
Krigsminister: 1919 – 1921.
Koloniminister: 12. februar 1921 (udnævnt) – 1922.
Finansminister: 1924 – 1929. Marineminister: 1939 - .

Den 10. december 1953 modtog Clementine Spencer Churchill Nobels Litteraturpris på vegne af Winston S. Churchill (måden han skrev sit navn som forfatter).

Kørt ned af en taxi New York i 13. december 1931 og blev derefter behandlet på Lenox Hill Hospital. Churchill fik lungebetændelse den 16. februar 1943.
I 1953 fik Churchill et slagtilfæde, men det blev hemmelig holdt.
Den 15. januar 1965 fik Churchill endnu et slagtilfælde.
Da Churchill blev gammel, blev han næsten døv.


Churchills far

Navn: Lord Randolph Churchill.
Født: 13. 02. 1849.
Fødested: Blenheim Palace i Oxfordshire.
Død: 24. 01. 1895 (70 år senere døde Winston Churchill).
Dødssted: 50 Grosvenor Square, London.
Friede: Til hans kone efter de havde kendt hinanden i 3 dage.
Koloniminister.
Finansminister: 3 måneder hvorefter han nedlagde hvervet efter en uenighed.
Sygdom: syfilis.
Winston Churchill om hans forhold til sin far.


Churchills Mor

Navn: Jennie Jerome (fødenavn).
Kaldte sig for Janette.
Født: 09. 01. 1854.
Fødested: 8 Amity Street i Brooklyn, - New York.
Død: 29. juni 1921.
Dødssted: 8 Westbourne Street i London.
Millionær datter.
Havde flere affærer og blandt dem Prinsen af Wales.
Under Boer krigen fik hun sendt et hospitalsskib til Sydafrika.
Gift 3 gange. Farfaderens navn: Hertugen af Marlborough.
Vicekonge af Irland (Lord Lieutenant of Ireland) frem til 1880. Winston Churchills fader blev Marlboroughs sekretær, og bosatte sig i et hus kaldet "The little lodge." Broderens navn: John Strange Spencer Churchill.
Kaldt: Jack.
Født: 1880.
Død: 1947.
Hustru: Lady Gwendeline Teresa Mary Bertie.
Kaldt: Goonie.
Børn i kronologisk rækkefølge:
1: John George.
- Født: 1909.
2: Henry Winston.
- Født: 1913.
3: Ann Clarissa.
- Født: 1920.
Husbond: Anthony Eden.

Churchills hustru

Navn: Clementine Spencer Churchill.
Fødenavn: Clementine Olgilvy Hozier.
Viet: 12. september 1908 i St. Margaret's Church i Westminster, - London.
Parret mødte hinanden første gang i 1904.
Født: 01. 04. 1885.
Fødested: 75 Grosvenor Street, - London.

Clementine's Fader: Henry Montagu Hozier.
Født: 1838.
Død: 1907.
Moder: Henrietta Blanche Ogilvy.
Født: 1852.
Død: 12. december 1977.
Dødssted: 7 Princess Gate, Hyde Park, - London.

Churchills Børn i kronologisk rækkefølge

1 barn: Diana.

- Født: 11. juli 1909.
- Død: 1963.
- Dødsårsag: Selvmord.

2 barn: Randolph Frederick Edward Spencer-Churchill.

- Født: 28. maj 1911.
- Fødested: East Bergholt, - Suffolk.
- Død: 1968.
Erhverv: Journalist og politiker.
Medlem af det engelske parlament mellem 1940 – 1945.
Børn (ca.): Winston og Arabellle.

3 barn: Sarah Milicent Hermione Churchill.

Født: 07. oktober 1914.
Død: 1982.
Erhverv: Skuespiller.
Sarah blev som voksen alkoholiker.

4 barn: Marigold Frances Churchill.

- Født: 15. november 1918.
- Død: 1921.

5 barn: Mary Churchill.

Lady Soames.
- Født: 15. september 1922.
Winston Churchill tilbød samme dag at købe Chartwell.

Tapperhedsmedaljen (Distinct Conduct Medal/DSO) under 1. Verdenskrig.

Chartwell

- Churchill tilbød den 15. september 1922 at købe Chartwell, - samme dag som hans datter Mary blev født.
- Churchill købte Chartwell for £5000 i 1922.
- Churchill fik arkitekten Philip Tilden til at ombygge Chartwell.
- Chartwell blev mens Churchill havde huset berømt for dets sorte svaner.

Bolig i London fra 1945: 28 Hyde Park Gate.

Churchill signerede hans malerier med WSC.

Efter at have søgt ind på militærskolen Sandhurst flere gange, lykkedes det at blive optaget tredje gang.

Churchill blev marts 1895 officer ved fjerde husarregiment. I 1897 blev regimentet forflyttet til Indien.

Churchill deltog I 1898 i slaget ved Ondurman

Churchill rejste den 14. 10. 1899 til Sydafrika for at dække Boer krigen for avisen Morning Post.

Den 30. 10. 1899 nåede Winston Churchill, udsendt som reporter af Morning Post frem til Capetown.

Den 15. 11. 1899 blev Churchill taget til fange i Natal i Sydafrika.

I perioden 1922 til 1924 var Churchill ikke medlem af det engelske parlament.

2. Verdenskrig starter

Den 14. marts 1933 krævede Churchill offentligt et øget luftforsvar.

Churchill besøgte den 14. september 1939 Scapa Flow.

Efter den engelske flådesejr ved La Plata den 17. december 1939 over det tyske lommeslagskib Graf Spee steg Churchills popularitet.

Churchill blev valgt til Premierminister som en kompromis kandidat. Stemmerne i Underhuset var 477 – 3.

Den 13. maj 1940 holdt Churchill en tale hvor han lovede "blod, sved og tårer."

Den 15. maj 1940 fløj Churchill til Paris (slaget om Frankrig).

Den 09. juni 1940 havde Churchill og Charles de Gaulle deres første møde.

Den 07. august 1940 anerkendte Churchill Charles de Gaulle eksil regering.

Den 20. august 1940 sagde Churchill de berømte ord om RAF og Slaget om England: "Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few".
Læs hele talen her

Churchill besøgte 11. Fighter Group den 15. september 1940.

Den 19. juli 1941 startede Churchill sin V for Victory kampagne.

Den 04. august 1941 sejlede Churchill til USA ombord på slagskibet Prince of Wales.

Den 09. august 1941 mødtes Winston Churchill og Franklin Delano Roosevelt ved Placentia Bay, Newfoundland.

Den 10. august 1941 havde Churchill og Franklin Roosevelt det andet møde ved Placentia Bay, Newfoundland.

Den 11. august 1941 underskrev Churchill og Franklin Roosevelt Atlanterhavs-Deklarationen.

Den 10. november 1941 lovede Churchill at England ville gå i krig med Japan det øjeblik sejren over Tyskland var vundet.

Churchill rejste den 14. december 1941 til USA ombord på HMS Duke of York.

Den 22. december 1941 ankom Churchill til Washington.

Den 26. december 1941 talte Churchill til den amerikanske kongres.

Den 30. december 1941 talte Churchill til det Canadiske Parlament.

Den 19. juni 1942 ankom Winston Churchill til Washington for diskutere invasionen af Nordafrika.

Den 04. august 1942 ankom Churchill til Kairo.

Den 06. august 1942 fyrede Winston Churchill Claude Auchinleck som engelsk øverstbefalende i Mellemøsten.

Den 12. august 1942 mødtes den engelske Premierminister Winston Churchill med Josef Stalin i Moskva.

Den 19. august 1942 besøgte Churchill Bernard Law Montgomery i hans hovedkvarter i Burg-al-Arab.

Churchill fløj den 23. august 1942 tilbage til London fra Kairo.

Den 17. september 1942 mødte Churchill, Josef Stalin i Moskva.

Den 13. januar 1943 ankom Churchill til Casablanca.

Den 14. januar 1943 Churchill og Franklin Roosevelt en konference i Casablanca.

Den 04. august 1943 rejste Churchill til Canada ombord på Queen Mary.

Den engelske efterretningstjeneste blev opmærksom på de anlæg tyskerne havde bygget, for at udvikle V2 raketten. De vidste ikke hvad det var, men de mente, det fornuftigste var at bombe dem, da tyskerne brugte store ressourcer på at bygge dem.
Den 26. september 1943 blev et luftangreb drøftet med Churchill og vedtaget.

Franklin Roosevelt, Churchill og Chiang Kai-Shek mødes den 22. november 1943 i Kairo for at diskutere måder hvorpå Japan kunne besejrers.

Churchill, Franklin Roosevelt, og Josef Stalin mødes den 28. november 1943 ved Teheran Konferencen, og de besluttede sig for Operaion Overlord.

Den 01. december 1943 besluttede Josef Stalin, Churchill og Franklin Rooseveltsig for Operation Overlord.

Den 12. januar 1944 indledte Churchill og Charles de Gaulle et todages topmøde i Marrakesh.

Den 20. juli 1944 fløj Churchill til Frankrig for at mødes med Bernard Law Montgomery.

Den 11. august 1944 ankom Churchill til Italien.

Churchill mødtes med den jugoslaviske leder Josip Tito den 12. august 1944 i Naples.

Churchill og Franklin Delano Roosevelt mødtes den 11. september 1944 i Quebec, Canada.

Churchill rejste den 17. september 1944 til USA.

Churchill ankom til Moskva den 09. oktober 1944 for at tale med Josef Stalin.

Churchill fløj den 19. oktober 1944 tilbage til London fra Moskva.

Churchill fløj den 27. december 1944 tilbage til London fra Grækenland.

Den 04. februar 1945 mødtes Churchill, Josef Stalin og Franklin Delano Roosevelt til Jalta Konferencen.

Den 11. februar 1945 blev Jalta Konferencen underskrevet af Churchill, Josef Stalin og Franklin Delano Roosevelt.

Churchill kiggede den 26. marts 1945 over på den anden side af Rhinen.

Den 23. maj 1945 fik Churchill et valgnederlag.

Harry Truman, Josef Stalin og Winston Churchill havde den 17. juli 1945 deres første møde ved Potsdam Konferencen.

Churchill var ikke den store strateg, idet han foretrak de politiske resultater frem for de militære, og her tænkes især på Balkan, hvor Churchill ville have at de Allierede skulle kæmpe sig op igennem Italien, for at mindske det forestående russiske imperiums størrelse.

Der blev under 2.Verdenskrig opkaldt en tank efter Churchill.

Den 05. marts 1946 holdt Churchill sin kendteste tale (ved Fulton universitet), hvori han nævnte ordet jerntæppe (iron curtain).

Den 20. september 1946 argumenterede Churchill for et forenet Europa.

Den 31. januar 1949 sagde Churchill, at Atombomben var det eneste der afholdte Sovjetunionen fra, at indtage Europa.

Den 25. oktober 1951 besejrede de konservative Labour ved valget den 25. oktober 1951 og Churchill blev den 26. oktober 1951 Premierminister.

Den 05. januar 1952 ankom Churchill til Washington, for at have et møde med den amerikanske prædient Harry Truman.

Den 26. februar 1952 fortalte Winston Churchill, at England havde dets egen Atombombe.

Den 24. april 1953 blev Churchill slået til Ridder af Elizabeth II.

I 1963 blev Churchill æresborger i USA.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube