Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Pearl Harbor radiotale

Krigen mod Japan

Radiotale af: Winston Churchill den 8. December 1941

et uddrag fra et patriotisk brev fra 1943 med teksten - husk Pearl Harbor
Politiske datoer mellem England og USA.
Disse Motiver blev enstemmigt tiltrådt af mine Kolleger i Kabinettet i Dag, og jeg anmoder derfor om Deres Majestæts Tilladelse til at forlade Landet.
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
En dokumentar som giver ny viden om hvad som skete under angrebet.
At et overraskelses-masseangreb på Pearl Harbor planlægges af den japanske krigsmagt i tilfælde af ”vanskeligheder”.
Om morgenen den 11. december erklærede Tysklands regering, som dermed fortsætter ad vejen mod verdensherredømmet, De Forenede Stater krig.
Politiske datoer mellem Japan og USA.
I denne korte radiotale fortæller Churchill det engelske folk, at England og USA nu er i krig med Japan, efter det japanshe angreb på Pearl Harbor.

Tidligere på dagen havde han holdt sen samme tale til det engelske parlament. Talen til sit folk er lidt længere, end den han holdt for Parlamentet.
Så snart jeg i Går Aftes hørte, at Japan havde angrebet de Forenede Stater, følte jeg, at det var nødvendigt, at Parlamentet øjeblikkeligt blev sammenkaldt. Vort Regeringssystem gør det uomgængelig nødvendigt, at Parlamentet fuldt ud tager Del i alle vigtige Statshandlinger og også er med i alle Krigens afgørende Øjeblikke. Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer. Præsidenten sagde mig, at han nu til Formiddag vilde sende et Budskab til Kongressen, der jo som bekendt alene kan fremsætte en Krigserklæring på de Forenede Staters Vegne, og jeg forsikrede ham om, at vi øjeblikkeligt vilde følge efter.

Det viste sig imidlertid snart, at engelsk Territorium i Malaya også havde været Genstand for japansk Angreb, og senere meldtes det fra Tokio, at den japanske Overkommando - en ejendommelig Form, ikke den kejserlige japanske Regering - havde erklæret, at der herskede Krigstilstand med Storbritannien og de Forenede Stater. Da det var Tilfældet, var det unødvendigt at vente på Kongressens Erklæring. Amerikansk Tid er næsten' seks Timer efter vor Tid. Kabinettet, som mødtes Klokken 12.30 i Dag, bemyndigede en øjeblikkelig Krigserklæring til Japan.

Det er nok Umagen værd for et Øjeblik at se på, hvorledes Japanerne har påbegyndt deres Angreb på den engelsktalende Verden. Ned til den mindste Detalje var det et gennemberegnet karakteristisk japansk Forræderi mod de Forenede Stater. De japanske Udsendinge, Nomura og Kurusu, fik Ordre til at forlænge deres Ophold i de Forenede Stater for at holde Samtalerne i Gang under Forberedelserne til Overrumplingsangrebet, som skulde foretages, inden Krigserklæringen kunde afleveres. Præsidentens' Budskab til Kejseren, der mindede ham om Vigtigheden af at bevare Freden i Stillehavet, har blot fået dette nedrige og brutale Svar.

Nu da Sagen er afgjort på den mest direkte Måde, står det kun tilbage for de to store Demokratier at gå til deres Opgave med al den Styrke, som Gud vil give dem.

Det er af allerstørste Betydning, at man hverken her eller i de Forenede Stater undervurderer Alvoren af de nye Farer, som vi nu står overfor. Fjenden har angrebet med en Dristighed, der kan udspringe af Ligegyldighed og Hensynsløshed, men som også kan have sin Grund i en Overbevisning om egen Styrke. De Prøvelser, som den engelsktalende Verden og vor heltemodige russiske Forbundsfælle nu må gennemgå, bliver sikkert hårde, især i Begyndelsen og vil sandsynligvis blive lange; dog har vi, når vi kaster et Blik ud over det dystre Panorama, som Verden frembyder, ingen Grund til at tvivle på Retfærdigheden af vor Sag eller på, at vor Styrke og vor Viljekraft vil være tilstrækkelig til at stå Tiden ud. Vi har i det mindste fire Femtedele af Jordens Befolkning på vor Side.

Vi er ansvarlige for deres Sikkerhed og for deres Fremtid. I Fortiden havde vi et Lys, der blafrede, nu har vi et Lys, der flammer, og i Fremtiden vil det blive et Lys, som skinner vidt over Land og Hav.


Japan - Hvide race De europæiske Lande ingen Planer fostrer mod Japans Sikkerhed og Velstand.
Pearl Harbor En tidslinje over angrebet på Pearl Harbor.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube