Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile England & USA

Politisk forhold mellem England & USA

Engelsk og amerikansk flaf dækkende jordgloden
Operationerne i det europæiske område vil blive foretaget med det Mål for øje i 1943 at tilføje Tyskland et nederlag og med den størst mulige styrke, som de forenede Nationer er i stand til at indsætte imod det.
Soldiers of the United States, the people of the British Isles welcome you on your way to take your stand beside the Armies of many Nations now fighting in the Old World the great battle for human freedom.
Er vore Chancer for at klare os som Helhed bedre eller værre end i August 1941? Vigtigst og betydningsfuldest af alt er det, at de Forenede Stater nu enige og med Liv og Sjæl er med i Krigen på vor Side.
Med Nationens og Imperiets fulde Billigelse gav jeg for en Månedstid siden Storbritanniens Ord på, at hvis de Forenede Stater skulde komme i Krig med Japan; vilde en engelsk Krigserklæring straks følge efter. Jeg talte derfor i Går Aftes med Præsident Roosevelt i Telefon over Atlanten for at fastlægge Tidspunkterne for vore to Landes Erklæringer.
Flådens troppetransportskibe var intakte, simpelthen fordi de ikke havde været ved Pearl Harbor, da angrebet fandt sted.
Ingen sundt tænkende Englænder nogensinde vilde komme på den Ide, at de Forenede Stater er indtrådt i Krigen for at beskytte engelske interesser.
Vi forpassede også en glimrende chance i Italien i 1917. Italienerne havde ligesom russerne – om end ikke så grelt – et betydeligt overskud af veluddannet mandskab til fronten, men et samtidigt underskud af materiel og ammunition.
Tyskerne påstod de ville sænke alle allierede skibe på Atlanten (portugisisk satire)

Offentliggørelse af alle aftaler om fred, hvorefter der ikke skal forekomme private underhåndsaftaler af nogen art. Derimod skal diplomatiet altid forhandle åbent og offentligt.
Vi fortsatte til kl. 14.15 med en repræsentant fra Udenrigsministeriet, diskuterede alle de mulige scenarier der kunne føre til krig og forsøgte at sikre at USA under alle omstændigheder ikke forblev ude af krigen.
I et andet, om Polens kommende Grænse, konstrueres der store Modsætninger mellem Sovjetunionen på den ene Side og England og USA på den anden Side.
USA kæmpede en uafhængigheds krig mod England. Mødet mellem den nye og gamle verden, hvor USA kom til at føle at de reddede Europa i to krige.
Den 10. februar 1915 bebrejdede Woodrow Wilson engelske handelsskibe for at sejle med et amerikansk flag.

Det engelske passagerskib Lusitania blev sænket af den tyske undervandsbåd U. 20 ved Irland og mange amerikanere blev dræbt.

Den 05. oktober 1915 gav Tyskland en officiel undskyldning for sænkningen af det engelske passagerskib Lusitania, og lovede at de vil betale erstatning til de 128 dræbte amerikanere.

Englænderne fik den 14. januar 1916 bevis for den tyske ambassadør i USA Franz von Papens spionage aktivitet i USA.

Den tyske ubåd U. 20 sænkede det engelske passagerskib Lusitania.

England fordømte den 23. marts 1920 USA, fordi landet sinkede oprettelsen af Folkeforbundet.

Washington flådeaftalen blev underskrevet den 06. februar 1922 af England, Frankrig, Italien, Japan Og USA.

Japan, England og USA underskrev den 22. april 1930 Flådeaftalen fra London.

Japan opsagde den 29. december 1934 Washington flådeaftalen (1922) og Flådeaftalen fra London (1930).

Den engelske konge George VI ankom den 07. juni 1939 til USA.

Den 18. oktober 1939 forbød USA krigsubåde i dets havne og farvande.

Den 25. marts 1940 tillod USA, at England og Frankrig købte amerikanske krigsfly.

USA overdrog den 03. september 1940 50 destroyere til England, med den modydelse at USA skulle leje en base på Newfoundland.

Den 27. januar 1941 startede England og USA med militære samtaler på højt niveau.

Franklin Delano Roosevelt underskrev den 11. marts 1941 Lend-lease aftalen.

Den 09. august 1941 mødtes Winston Churchill og Franklin Delano Roosevelt ved Placentia Bay ved Newfoundland.

Den 10. august 1941 havde Winston Churchill og Franklin Delano Roosevelt det andet møde ved Placentia Bay.

Den 11. august 1941 underskrev Winston Churchill og Franklin Delano Roosevelt Atlanterhavs Chartret.

Den 22. december 1941 ankom Winston Churchill til Washington for at holde et topmøde. Mødet havde kodeordet Arcadia.

Den 26. december 1941 talte Winston Churchill til den amerikanske kongres.

Den 14. januar 1942 enedes USA og England om at skabe Anglo-American Combined Chiefs of Staff.

Den 26. januar 1942 gik amerikanske soldater for første gang i 2.verdenskrig i land i Europa (Nordirland).

Den 19. juni 1942 ankom Winston Churchill til Washington for diskutere invasionen af Nordafrika.

Den 07. oktober 1942 meddelte England og USA at UN vil blive dannet.

Udenrigsministrene fra England, Kina, USSR og USA mødtes til konference i Moskva den 19. oktober 1943.

Den 08. juni 1944 mødtes amerikanske soldater fra Omaha Beach med engelske fra Gold Beach ved Colleville-sur-Mer i Normandiet.


Winston Churchill og Franklin Delano Roosevelt mødtes den 11. september 1944 i Quebec i Canada.

Delegerede fra Kina, England, Sovjetunionen og USA mødtes den 21. august 1944 i Dumbarton Oaks Estate i Georgetown (Washington DC) for at formulere principperne for UN.

Den 17. september 1944 rejste Winston Churchill til USA.

Den 04. februar 1945 mødtes Winston Churchill, Josef Stalin og Franklin Delano Roosevelt til Jalta Konferencen.

Den 11. februar 1945 blev Jalta aftalen underskrevet af Winston Churchill, Josef Stalin og Franklin Delano Roosevelt.

Den 04. juni 1945 blev England, USA, Frankrig og Sovjetuniopnen enige om at opdele Tyskland i fire zoner.

Franklin Delano Roosevelt, Josef Stalin og Winston Churchill havde den 17. juli 1945 deres første møde ved Potsdam Konferencen.

Harry Truman meddelte den 08. 10. 1945 at den Allierede viden om konstruktionen af atomvåben kun vil blive delt med Canada og England.


I krig med Japan Hele Planen om det engelsk-amerikanske Forsvar og Angreb må nu udarbejdes i Belysning af Realiteterne.
Zimmermann Telegrammet Ikke desto mindre håber vi alligevel, at de Forenede Stater vil forblive neutrale.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube