Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Civile Josef Stalin

Josef Stalin

Stalin tidslinje med relevante taler, breve og beretninger

Stalin på plakat
Når måneskinnet breder sig
ud over jorden tyst,
og bjergtinderne tegner sig
mod himlens dybblå lys,
når nattergalen triller slår
Selv om han foretrak en Alliance med de demokratiske Magter mod de fascistiske, vilde han først og fremmest forhindre et fælles Angreb fra dem på Sovjetunionen ved at holde Liv i Fjendernes indbyrdes Uenighed.
Da jeg talte med P.M. i morges, var han tydeligt deprimeret. Han havde sendt et brev til præsidenten med forslag om, at de skulle spise frokost sammen, men præsidentens svar var et høfligt „nej". „Det ligner ham ikke," mumlede P.M. Harry forklarede, at han ikke ønskede, at der skulle brede sig et indtryk af, at han og Winston stikker hovederne sammen for at lægge råd op om noget, der vil være ubehageligt for Stalin.
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Nogle få måneder senere, mens de tyske arméer var i færd med at afslutte sejren i Frankrig, aflivede Rusland de tre baltiske landes selvstændighed og indlemmede dem i Sovjet-Unionen, og på samme tid sikrede Stalin sig Bessarabien og Nordbukovina.
Jeg takker Dem, fordi De er villig til at true Tyskland og Finland med gasangreb imod dem, hvis Tyskland og Finland anvender dette våben i krigen mod U.S.S.R.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Naturligvis er det beklageligt, at japanerne ikke gik med i krigen mod Rusland på samme tid som vi. Havde de gjort det, ville Stalins hære aldrig have kunnet belejre Breslau eller slå sig ned i Budapest.
Nem adgang til en række plakater med relation til Stalin.
Udrensningens øjeblikkelige Følger var højst forskellige og somme Tider paradoksale.
I Slaget om Moskva, fra den 16. November til den 10. December anslog, Sovjets Overkommando, at Den røde Hær dræbte over 85.000 Tyskere og erobrede eller tilintetgjorde 1434, Tanks, 5416 Køretøjer, 575 Feltkanoner, 339 Morterer og ,87.0 Maskingeværer.
En tidslinje over slaget ved Stalingrad.
Dokumentarserie Slaget ved Stalingrad.
Jeg skal ikke lægge Skjul paa, at jeg aldrig har kunnet fordrage og altid har været mistænksom overfor enhver Handling fra Axel Larsens Side, da jeg fra Tusinder andre Eksempler véd, at en „Mand", der som Axel Larsen i 1927 stod sammen med Forræderen Trotsky, ja indkaldte alle Danske, som da opholdt sig i Moskva, for at faa dem til at stille sig paa Forrædernes Side.
Af dette smukke syn kan man aldrig få nok!
Trotskij sidder strunk på sin gamle krikke,
På hans hjelm og fjerbusk hviler alles blikke,
Han rider af sted som en rødfjeret Murat,
Med hele sit store »apparat«,
Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes - enten til en drønende og dødelig afgørelse, hvor den ene blev på pladsen, eller de vilde "finde hinanden" på fælles områder.
Til en alsidig Vurdering af Atombombernes Betydning for Militærvæsenet som Helhed og af deres, Virkning på Militærteknikkens Udvikling.
Hvor er mit Hjerte? Hos Kapitalisterne er det ikke. Bolschevikerne vil ikke have det!
Josef Stalin, efterfulgte Vladimir Lenin som Sovjetunionens leder. Han ledede landet i en turbulent periode, hvor kommunismen blev indført – som blandt gik udover dem som ejede land. Stalin sikrede sig magten i Sovjetunionen, hvilket førte til udrensninger i magtapparatet, hvilket kostede politiker og militærfolk livet.

Stalin fik etableret en overraskende pagt mellem det nazistiske Tyskland, som gjorde at Polen kunne angribes. Pagten varede indtil juni 1941, hvor Stalin lærte som mange andre, at en traktat indgået med Adolf Hitler ikke sikrede en imod at blive angrebet.

Sovjetunionen vandt anden verdenskrig sammen med de Allierede. Dets hære kontrollerede store dele af Østeuropa og Tyskland. Josef Stalin førte Sovjetunionen ind i den Kolde krig.
Fulde navn: Josef Vissarionovitsj Stalin.
Fødenavn: Josef Vissarionowitsch Dschugaschwili (på russisk: Ioseb Dzhugashvili).
Født: 21. 12. 1879.
Fødested: Gori, ved Tblisi i Georgien.
Død: 05. marts 1953.
Dødssted: Kreml i Moskva.
Dødsårsag: Hjerneblødning.

Folkekommissær i nationalitetsspørgsmål: 1917 - 1923.
Folkekommissær i arbejder- og bondeinspektionen: 1919 - 1922.

Faderens

Navn: Vissarion Dzhugashvili.
Død: 1890.
Dødssted: Tiblisi.
Dødsårsag: Han havde taget arbejde som maskinskomager, og han havde drukket inden han tog på arbejde, hvorefter han var kommet tilskade i en af maskinerne, hvorefter han døde af sine sår.
Faderen var bonde og maskinskomager.
Ingen af Stalins forældre talte russisk.

Moderen

Navn: Yekaterina.
Bondekone, - der efter hendes mand død, tog arbejde som vaskekone.
Stalins mor var religiøs.
Ingen af Stalins forældre talte russisk.

1. hustru

Navn: Yekaterina Svanidze.
Viet: 1904.
Død: 1910.

2. hustrus

Navn: Nadezhda Alliluyeva.
Død: 09. november 1932.
Dødsårsag: begik selvmord.
Modere til Stalins datter Svetlana.

Datter

Navn: Svetlana Allilujeva Stalin (2. ægteskab):
Født: 28. februar 1926.
Moder: Nadezhda Alliluyeva, - Stalins anden hustru.
Svetlana opsøgte den 06. marts 1967 den Amerikanske Ambassadør Chester Bowels i den Amerikanske Ambassade i New Delhi, og fortalte hun gerne ville hoppe af til USA.
Den 21. april 1967 ankom Svetlana til New York og fik politisk asyl.
Svetlana efterlod to børn, - en dreng og en pige fra ægteskaber i sit hjemland.
Svetlana blev gift med en amerikansk arkitekt.

I 1894 startede Stalin på et præsteseminarium, og det her Stalin i 1894 at først stiftede bekendtskab med den marxistiske tankegang.

I 1898 blev Stalin politisk bevidst, og meldte sig ind i det socialdemokratiske parti og fungerede som agitator i Kaukasus.

I 1899 blev Stalin smidt ud fra præsteseminariet på grund af hans politiske arbejde.

I 1902 blev Stalin blev arresteret for sin politiske virksomhed, og han blev forvist til Sibirien, men det lykkedes ham at flygte og vende tilbage til Kaukasus.

Da det socialdemokratiske parti blev sprængt i 1903, sluttede Stalin sig til bolsjevikkerne.

Stalin blev i 1913 atter arresteret og forvist til Sibirien, hvorfra han blev løsladt ved martsrevolutionen i 1917.

Stalin blev i 1922 det kommunistiske partis generalsekretær.

Den 04. januar 1923 skrev Vladimir Lenin sit politiske testamente, - hvori han advarede imod Stalin.

Den 18. november 1929 sendte Stalin tropper til Manchuriet.

Den 17. 11 1929 smed Stalin Nicolai Bucharin ud af Polit bureauet.

Stalin smed den 17. marts 1931 Vladimir Lenins hustru Krupskaya ud Central Komitéen.

Stalins brevhoved Den 27. december 1933 kaldte Stalin forholdet til Japan meget farligt.

Stalin indledte den 28. december 1934 udrensningen af politiske modstandere, da over politiske modstandere blev skudt.

Spionen Richard Sorge kunne informere Sovjetunionen om Barbarossa to måneder før kamp.
Stalin ignorerede disse oplysninger.

Den 02. juli 1941 talte Stalin for første gang til Sovjetunionen via radioen.

Den 26. november 1941 for årsdagen for Oktober Revolutionen, talte Stalin for anden gang til Sovjetunionen via radioen.

Den 12. august 1942 mødtes den engelske Premierminister Winston Churchill med Stalin i Moskva.

Den 17. september 1942 mødte Stalin, Winston Churchill i Moskva.

Franklin Roosevelt, Winston Churchill og Stalin mødes den 28. november 1943 ved Teheran Konferencen, og de besluttede sig for Operation Overlord.

Den 05. oktober 1942 sendte Josef Stalin et telegram til Stalingrad fronten, hvori han beordrede, at Stalingrad ikke måtte blive erobret af tyskerne, og de områder tyskerne havde erobret skulle generobres.

15. maj 1943:
Josef Stalin nedlagde Komintern for at beroligede hans allierede.

Den 01. december 1943 besluttede Stalin, Winston Churchill og Franklin Roosevelt sig for Operation Overlord.

Winston Churchill ankom til Moskva den 09. oktober 1944 for at tale med Stalin.

Den 04. februar 1945 mødtes Winston Churchill, Stalin og Franklin Roosevelt til Jalta Konferencen.

Den 11. februar 1945 blev Jalta Aftalen underskrevet af Winston Churchill, Stalin og Franklin Roosevelt.

Harry Truman, Stalin og Winston Churchill havde den 17. juli 1945 deres første møde ved Potsdam Konferencen.

Se Stalin og revolutionen og kold krig.

Den 06. oktober 1951 proklamerede Stalin at Sovjetunionen havde Atombomben.

Den 25. februar 1956 blev Stalin fordømt af Khrushchev.

Da Stalin blev begravet lå han i en kiste hvor der var en kuppel ved hovedet.

Det blev den 30. oktober 1961 besluttet at Stalins kiste den 31. oktober 1961 skulle fjernes fra Lenins mausoleum.

Stalingrad blev den 11. november 1961 omdøbt til Volgograd.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube