Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Operation Barbarossa

Operation Barbarossa

Fuhrer's danke - for indsamling af beklædning til fronten
Om slaget og brugen af tanks i det.
Det var i marts måned for et år siden, Finland sluttede sin smertelige fred med Sovjetrusland efter mere end tre måneders hård og tapper modstand mod den både tal og materiel mange gange overlegne fjende. Det er ikke længer siden dette skete, end at vi endnu levende kan huske den dybe medfølelse, med hvilken vi fulgte finnernes kamp i den hårdeste vinter, man kan mindes, og kampens afslutning i det første forår. Ikke heller har vi glemt den stærke vrede, hvormed man fra disse kyster fordømte Sovjetunionens uprovokerede overfald på den lille nordiske stat.
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
Naturligvis er det beklageligt, at japanerne ikke gik med i krigen mod Rusland på samme tid som vi. Havde de gjort det, ville Stalins hære aldrig have kunnet belejre Breslau eller slå sig ned i Budapest.
En dokumentarfilm som fortæller historien som førte til det tyske nederlag ved Stalingrad.
Vore unge frivillige, der i dag kæmper i Rusland, fortæller, at de der har fundet gravhøje i stort antal. Naturligvis har vore unge soldater spekuleret over den tanke, at de her står på en jord, hvor vore forfædre har kæmpet og blødt. "Da jeg så gravhøjene" fortæller en ung frivillig "forstod jeg, at jeg befandt mig på hellig jord."
Nu har Ruslands Landeveje altid været af den Beskaffenhed, at der selv ved Hestevogne uden Fjedre maatte regnes med uhyre stor Slitage - Slitagen paa de hundred Gange mere ømtaalelige Motorkøretøjer vilde være saa voldsom, at Motortransport ikke vil kunne betale sig i de første tredive Aar!
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen.
Den sandsynlige konsekvens af en Kaukasus-offensiv. Han mente, at den ville føre til opspænding af en paraply, det vil sige opbygning af store fronter med smalle adgangsveje.
De russiske Hære er ikke blevet slået; de er ikke blevet revet op og knust. Det russiske Folk er ikke blevet besejret eller tilintetgjort, Leningrad og Moskva er ikke blevet taget.
I Slaget om Moskva, fra den 16. November til den 10. December anslog, Sovjets Overkommando, at Den røde Hær dræbte over 85.000 Tyskere og erobrede eller tilintetgjorde 1434, Tanks, 5416 Køretøjer, 575 Feltkanoner, 339 Morterer og ,87.0 Maskingeværer.
I er gode soldater,
forbandet gode soldater !
Æble-og pæretræerne blomstrede.
Tågen svævede over floden.
På den stejle bank gik Katyusha,
På den høje bank hun vandrede.
Berømt russisk tank.
Den sidste store tyske offensiv på Østfronten.
Dokumentarfilm om belejringen.
Da Tyskland angreb Sovjetunionen ændrede 2. Verdenskrig pludselig karakter. England havde havde fået en kæmpende forbundsfælle og lige pludselig var det ikke længere overlevelses krig som Great Britain udkæmpede, men en kamp for at dets Allierede ville overleve.
Efter at Tyskland havde besejret Frankrig, begyndte Adolf Hitler at blive nervøs for Sovjetunionen. Der var især to ting, der bekymrede ham, det var Sovjetunionens oprustning og om Sovjetunionen ville indgå en alliance med USA og England.
Adolf Hitler var endvidere nervøs for at Sovjetunionen var så nær den rumænske olie, som Tyskland var afhængig af.

Sovjetunionen havde sejret i vinterkrigen, dog viste kampene at den Røde Hær havde svagheder.
Sovjetunionen begyndte efter denne krig at forbedre hæren.
Da Adolf Hitler traf sin beslutning angående angrebet på Sovjetunionen, indgik Sovjetunionens indsats i krigen i Finland i 1939, som en indikator på at de tyske soldater burde vinde. Især hvis krigen kom inden den sovjetiske hær var blevet effektiv.
Den 31. juli 1940 meddelte Adolf Hitler sine øverste militære chefer at han ville angribe Sovjetunionen næste sommer.

Det var Tysklands plan, at krigen mod Sovjetunionen skulle vindes på 17 uger. Dette var nødvendigt da de tyske lagre af ammunition og brændstof svarede til 17 uger.

Efter at Sovjetunionen havde besat de baltiske lande (Estland, Letland og Litauen), flyttede Josef Stalin forsvaret af vestgrænsen frem til de baltiske lande. Georgi Zhukov mente, at det var vigtigt at have et stærkt bagland, og at hæren skulle blive ved Stalin Linien og dets forråd.

Den første angrebsplan til krigen mod Sovjetunionen hed Operation Otto.
I denne plan indgik tre armégrupper (Nord, Centre og Syd). Nord og Centre var placeret Nord for Pripet Mosen. Pripet Mosen er 250 km bred mose, med en dybde på 550 km, bestående af moser og skov.
Armégruppe Centre skulle gå mod Moskva.
Armégruppe Nord skulle erobre Leningrad, og byens våbenproduktion.
Armégruppe Syd skulle angribe fra Polen og Rumænien og erobre Kiev.
Derefter skulle alle tre Armégrupper gå mod Moskva, som den sovjetiske hær ville forsvare, og de sovjetiske reserver ville komme byen til undsætning, og det ville være muligt at udslette den sovjetiske hær.

Den 05. december 1940 besluttede Adolf Hitler sig for at angribe Sovjetunionen, og direktiv nr. 21 blev udstedt den 18. 12 1940, så Tyskland kunne være klar til angribe den 15. maj 1941.

Da det var blevet besluttet at Tyskland skulle gå i krig med Sovjetunionen, byggede tyskerne i hemmelig nye lufthavne i området, der kunne bruges under angrebet.
Der blev opbygget strategiske lagre der kunne bruges under offensiven.

Vinteren 1940 til 1941 blev lang, og operation Barbarossa skulle sikkert have været udsat på grund af mudder, også selvom Italien ikke havde angrebet Grækenland, og englænderne efterfølgende havde overført tropper fra Afrika til Grækenland, og derved opstod der en trussel imod den rumænske olie.

Spionen Richard Sorge kunne informere Sovjetunionen om Operation Barbarossa to måneder før angrebet. Josef Stalin ignorerede disse oplysninger.

Josef Stalin mente at den tyske troppeopbygning var et forhandlingstræk for at opnå sovjetiske indrømmelser, idet Stalin ikke mente Tyskland ville gå ind i en tofronts krig.

Dortmund var kodeordet for det tyske angreb på Sovjetunionen der blev indledt den 22. juni 1941 klokken 04:00 (129 år og dag efter at Napoleon I invaderede Rusland).
Tyskerne angreb med over 3 mill. mand, 3.000 tanks, 2.500 fly og 7.000 stk. artilleri.
Kernen i det sovjetiske tankvåben bestod af den lette tank BT-7, der bevægede sig med en stor hastighed, men var beskyttet af et utilstrækkeligt panser.

Den første dag ødelagde det tyske luftvåben 1.400 sovjetiske fly.
Ved krigens start havde Sovjetunionen 458 stk. af det lette bombefly Pe-2.

Da Josef Stalin hørte om det tyske angreb på Sovjetunionen, beordrede han en modoffensiv, som totalt mislykkedes. Josef Stalin trak sig derefter chokeret tilbage til hans bolig for en længere periode.

Tyskerne erobrede den 29. juni 1941 Lvov i Ukraine.

Den 05. juli 1941 krydsede de tyske tropper floden Don.

Den 11. juli 1941 blev lederne af de sovjetiske frontafsnit udskiftet. Semjon Timoshenko blev leder af den centrale front, mens Semjon Budjonny blev leder af sydfronten og Klim Vorosjilov blev leder af nordfronten.

Den 14. juli 1941 beordrede Adolf Hitler en omstilling af den tyske krigsproduktion, så landet producerede flere ubåde på bekostning af fly, tanks og armerede køretøjer. Dette skete fordi Adolf Hitler mente krigen i øst var vundet.

Den 15. juli 1941 omringede Heeresgruppe Mitte (under Fedor von Bock) 300.000 sovjetiske soldater i Smolensk-Orsha lommen.

Den 23. juli 1941 erobrede tyske tropper Brest-Lotovsk efter en måneds belejring.

Den 05. august 1941 tog den tyske hær 410.000 fanger ved Smolensk og Uman.

Den 06. november 1941 talte Josef Stalin for anden gang i radioen, og mange sovjetter blev overrasket over Stalins georgiske accent.

Heinz Guderian ledede det tyske panservåben under Felttoget mod Sovjetunionen, Heinz Guderian var ikke enig i den anvendte strategi, da han mente at princippet i blitzkrieg var, at tropperne koncentreret skulle kæmpe sig frem mod et mål, mens tyskerne i Rusland gik efter både Moskva, Leningrad og olien i Kaukasus (3 angrebsmål).
Da tyskerne ikke kunne vinde en hurtig sejr, blev det en udmattelseskrig i stedet for det tyskerne ønskede en blitzkrieg, hvor Tyskland kom til at kæmpe mod en større modstander.

Under operation Barbarossa udgjorde de lette tanks Chzek 38 og Mark I ca. halvdelen af de tyske tanks.
Tyskerne anvendte til transport 625.000 heste og lastbiler, som for stor del var blevet beslaglagt i de besatte områder (især Frankrig), og de var ikke lige så driftsikre som de tyske.

Ved angrebet på Rusland flyttede Adolf Hitler sit hovedkvarter til Ulvehulen i Øst Preussen.

Den tyske hær var delt i 3 arme korps (Nord, Centre og syd).
Nord gik mod Leningrad.

Den russiske vestfront blev ved indledningen af Operation Barbarossa ledet af V. Pavlov.

Vejret:
Efterårs regn: Efterårsregnen satte ind den 27. september 1941.
De mudrede veje resulterede i et øget benzinforbrug og slidtage på motorerne.
Nattefrosten satte ind den 04. december 1941. I starten hjalp frosten de tyske angribere, da mudderet forsvandt.

Adolf Hitler var utilfreds med resultatet af Barbarosa og fyrede 2 marskaler og 35 generaler.

Da Tyskland angreb Sovjetunionen, der opstod en ny situation for kommunisterne i de tysk besatte lande. Derefter kunne de gå til modstand mod den tyske besættelsesmagt.Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube