Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Frikorps Danmark

Frikorps Danmark

Tysk hvervebrochure

soldat fra Frikorps Danmark med en pakke fra hjemmefronten
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Kvinder som Røde-Kors Søstre og Mænd fra alle Kredse og Samfundslag staar i Dag i Kampen.
Nazi-Pressen har med illustrerede Beretninger paa dennes særegne Vis skildret Ankomsten af de socialdemokratiske Førere Eberts og Heilmanns Ankomst til Lejren.
Andre siger om det uden agtelse, at det ikke føler sig kaldet til noget martyrium. Men for et folk, der engang har opgivet sin frihed, er underkastelse ikke alene nok.
Mange iagttagere af udviklingen var forud overbevist om, at på et eller andet tidspunkt måtte de store idelogier mødes - enten til en drønende og dødelig afgørelse, hvor den ene blev på pladsen, eller de vilde "finde hinanden" på fælles områder.
Min forestilling om at lede ungdommen kan aflæses på to punkter. Folk kan sige, hvis de har lyst, at Hitler Jugend blot var en form for nazistisk ideologi i en form, som ungdommen kunne forstå.
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS.
Da der begyndte at komme Efterretninger om, hvor skrækkeligt Politifolkene havde det, syntes jeg, vi maatte gøre noget for at hjælpe dem.
Den nazistiske ideologi havde i mange facetter de store linjer trukket tilbage til en arisk storhedstid. I denne tidlige hvervebrochure er dette olie (muligheden for land i Øst), som skal få budskabet om at gå i en fremmed magts tjeneste, til at virke mere tiltalende.

I brochuren Danmarks Fremtid er temaet skiftet til Danmarks overlevelse i dets eksistenskamp mod Bolsjevismen.

Danske mænd!


De skandinaviske folk har altid haft trangen i sig til at lære andre lande at kende. Går vi tilbage i historien, opdager vi, at vore forfædre, vikingerne, drog ud til fjerne lande. Som erobrere eller krigere, drog de afsted. For dem var våbenæren den højeste. Vi ved, at de trængte frem til Sortehavet, ja, endog erobrede Konstantinopel. Historien fortæller os endvidere, at de russiske-nordiske fyrstehuse blev grundlagt af vikingerne.


Vore unge frivillige, der i dag kæmper i Rusland, fortæller, at de der har fundet gravhøje i stort antal. Naturligvis har vore unge soldater spekuleret over den tanke, at de her står på en jord, hvor vore forfædre har kæmpet og blødt. "Da jeg så gravhøjene" fortæller en ung frivillig "forstod jeg, at jeg befandt mig på hellig jord."


Efter hårde krigsår oprinder fredens dag igen. Opbygningsarbejdet begynder. Det udstrakte, russiske land skal bidrage til at mætte Europa med korn og dermed med brød. Vor landungdom får her en stor chance. Efter krigens afslutning kan de her nedsætte sig som bønder, den sorte, den frugtbare russiske jord venter kun på at blive dyrket. Enhver frivillig, der har deltaget i kampen mod bolsjevismen, kan, hvis han ønsker det, få gratis jord til rådighed i østområderne. Han bliver på enhver måde hjulpet med opbygningsarbejdet. De danske frivillige har ligeledes mulighed for at nedsætte sig som frie bønder med egen jord, efter at de har ydet deres indsats i kampen mod bolsjevismen.


Tænk derfor på, Kammerat, at du ved din indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark yder din del i kampen mod bolsjevismen - for Danmark og det germanske fællesskab. Derfor, meld dig frivillig til kampen mod bolsjevismen, som truer med at ødelægge Jeres gamle danske kultur. I Waffen-SS og Frikorps Danmarks rækker kæmper frivillige fra alle germanske lande. De kommer fra Norge, Holland, Flandern, Finland, Estland, og Schweiz. Kæmp også du med for en bedre fremtid.Antagelses - betingelser

Hvem kan melde sig?
Enhver dansker af arisk afstamning i alderen fra 17-40 år kan melde sig til indtræden i Waffen-SS eller Frikorps Danmark.

Mindste højde

For indtræden i Waffen-SS andrager 1,70 meter, i undtagelsestilfælde 1,68 meter.

Mindste højde

For indtrædelsen i Frikorps Danmark andrager 1,65 meter.
Der bliver ikke indstillet straffede mænd.


Tjenestetid

Indstillingen sker for krigstid, 4 ÅR ELLER 12 ÅR. Den frivillige afgør selv for hvilken tjenestetid han vil forpligte sig.


Indmeldelse kan til enhver tid ske hos SS-Ersatzkommando Dänemark
Jernbanegade 7 København V.Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube