Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Legionærsangen

Legionærsangen

Tekstforfatter Hans Teichmann

Kirkegården Biakowo for Frikorps Danmark
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
Nu som tidligere deltager Danmark ikke i dette krigeriske Opgør, men ud fra denne fælles europæiske Interesse kan Udviklingen ikke være ligegyldig for Danmark.
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Den bærer en ørn med vingefang,
Vore fædre hørte hans røst engang:
Værg, værg vor Fane!
Die Fahne hoch die Reihen fest geschlossen
S. A. marschiert mit ruhig festem Schritt
Kam'raden die Rotfront und Reaktion erschossen
Marschier'n im Geist in unsern Reihen mit
Ob's stürmt oder schneit,
Ob die Sonne uns lacht,
Der Tag glühend heiß
Oder eiskalt die Nacht.
Inderligt synger mændene, hver for sig:
Gud, bevar mig for ulykke,
Far, Søn og Helligånd
At jeg ikke bliver ramt af granater,
At bæsterne, vores fjender,
Ikke fanger mig, ikke skyder mig,
At jeg ikke går til som en hund
For vores dyrebare fædreland.
Up to mighty London came an Irish-
man one day,
as the street are paved with gold
sure ev’ryone was gay;
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Udenfor kasernen staar en Tyskertøs
hun er baade grim og har en skrue løs.
Hun står der og venter kun på en
Med en grøn kasket og skæve Ben
/:det er en tysk soldat:/
Farvel liv, farvel kærlighed, Farvel alle kvinder
Det er for alvor forbi, da denne infame krig aldrig ender
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
Møde hvad der venter os,
og ingen véd hvordan det går.
Bære skæbnen uden trods,
hvad der så forestår.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne.
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
Legionærsangen er den sang som Schalburgs sorte Bataillon (korpset) sang. Sangen er skrevet af Hans Teichmann på tysk og oversat til dansk.

Hans Teichmann blev født i 1888 i Chemnitz og blev dirigent og komponist. Han var kapelmester for infanteriregiment 91 (indtil 1918), Stabsmusikkorps beim Luftkreiskommando II, Berlin-Gatow (1936), Musikkorps der Legion Condor (1939), Stabsmusikkorps des Wachbataillons der Luftwaffe, Berlin (1936-1944). Han var aldrig medlem af NSDAP.

Først den danske version af sangen, dernæst den originale tyske, for at slutte en YouTube video med den danske version.

Hvis nogen har yderligere information om sangen - så vil jeg gerne vide mere.
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Til Kamp for Frihed og for Ære
Vi værner vor Nation!
Danske Legionærer!
Danebrog er vor Kamp-Standart!
For vort Folk staar vor Hær nu till Kamp parat!
Danske Legionærer!

De røde skal smides paa Porten!
Nu skal vi ha´ Farven lagt om.
Till Bøssepibernes Torden!
- skal Stalin nu hente sin Dom!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Til Kamp for Frihed og for Ære
Vi værner vor Nation!
Danske Legionærer!
Danebrog er vor Kamp-Standart!
For vort Folk staar vor Hær nu till Kamp parat!
Danske Legionærer!

Unsere Fahne flattert irn Wind
in der brennenden Tagessonne.
Unsere Heere ziehen gegen den Feind unter dem Syrnbol des Vaterlandes.
Wir sind dänische Legionäre . Fritz Clausen´s schwarze Bataillon
im Karnpf für Freiheit und Ehre
Wir schützen unsere Nation.
Danebrog ist unsere Standarte
vor unserem Volk steht unser Heer
zum Kampf bereit

Dänische Legionäre
Die Roten schmeißen wir hinaus
jetzt wird die Farbe gewechselt
Zu dem donnern unsere Waffen
soll Stalin seine Strafe bekomrnen
Wir sind dänische L ....

Zurn Kampf bereit stehen wir alle
den Kampfgeist haben wir alle
Die Roten sollen unten bleiben
im Korpus stehen vvir alle klar
Wir sind dänische L ...Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Krigsstart i Berlin Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst?
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube