Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Afskedsbrev fra Gestapomand

Afskedsbrev Frantz Erik Toft

Gestapomands sidste hilsen før henrettelsen

Det nedkastede flybeblad Oprop!
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
Det er en herlig stille nat i Kongres-Polen. Min ven og jeg sidder i første hul i den yderste kamplinje og venter på fjenden.
Atter vil danske sønderjyder mindes deres Livs- håbs opfyldelse.
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Jo, I er gode soldater.
Det er jeres ære - Slaveære.
Nu er du noget, Tykke! Mand og partikammerat.
Og hvis vi en dag skal til muren, så er din hånd parat.
Parat til at smadre et knojern ind i min mund, når du slår,
for nu vil du dræbe, Tykke, alle de onde år.
Han har været med, hvor det gik til
en tre, fire, otte Gange.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Udenfor kasernen staar en Tyskertøs
hun er baade grim og har en skrue løs.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
I anledning af, at De i dag har henrettet otte danske mænd.
Ja, så går Far ud på den lange Rejse. Jeg sender hermed jer alle fire mine sidste kærlige Hilsener og håber, at I alle må leve længe og lykkeligt.
Børge blev fra første Færd din Undergruppefører og din Ven. Han fik sit sidste Hvilested ved din Side i Mindelunden.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Den 8. oktober 1946 kl. 1. blev Frantz Erik Toft henrettet, som den tredje dødsdømte dansker, som et følge af "Retsopgøret" efter besættelsen. Frantz blev henrettet i Undalslund Plantage ved Viborg, hvor der i alt blev henrettet 16.

Frantz blev født den 18. maj 1926 i Hals og var ved henrettelsen 20 år gammel og blev den yngste af de 46 henrettede i opgøret efter Danmarks besættelse.

Frantz blev medlem af NSU (Nationalsocialistisk Ungdom) og kort før han fyldte 16 år, startede han på ungdomsførerskole i Berlin. Han blev den 12. april 1943 medlem af DNSAP og brandværnsmedhjælper ved Flyvestation Aalborg og Flyvestation Karup. Endvidere havde han i 1943 et seks ugers kursus på Schalburgkorpsets skole på Høvelte Kaserne.

Midt i maj måned 1944 blev han overført til udlandstjeneste som vagt for Organisation Todt, hvor han gjorde tjeneste i Frankrig og Italien. I november 1944 blev Frantz hjemsendt grundet sygdom og i januar blev han tolk hos Gestapo i Aalborg.

Den 7. maj 1945 blev han anholdt af medlemmer af Modstandsbevægelsen og den 12. maj blev han fremstillet i Kriminalretten.

Før henrettelsen var Frantz sammen med sin familie, han skulle have fundet trøst i en tegnet livsforsikring og han ønskede på sin vis, at attentatet på ham under krigen var lykkedes.

Kære alle sammen!

Jeg har lige fået besked om, at benådningen er afslået. Hvad jeg føler og tænker i dette øjeblik, er mig umuligt at forklare jer, men det er både lettelse, sorg, glæde og forventning.

Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold. Glæde over, at jeg har fundet vejen til min Gud. Han vil tilgive mig det, menneskene ikke vil tilgive mig. Han vil også tilgive de mennesker, der nu tager mig bort fra jer, mine kære! Jeg har tilgivet dem, og jeg håber inderligt, at I også vil gøre det! Jeg er så bedrøvet over, at jeg skal bort fra jer! Jeg holder så usigeligt af jer alle.

Selv nu i mine sidste timer føler jeg ikke en anelse af had eller bitterhed mod det samfund, der har berøvet mig livet og revet mig bort fra mine kære! Nej, men jeg har medlidenhed med dem, for jeg ved jo, at mennesker, der lever med had og bitterhed i sindet, aldrig er lykkelige. I må ikke tro, at jeg føler mig som nogen martyr! Nej, men jeg kan dø med hævet pande, fordi jeg aldrig nogensinde har fornægtet mine idealer! Jeg er dømt som forbryder, men jeg dør som soldat, og det er jeg stolt over. Utallige mennesker, gamle og unge, kvinder og børn, har ofret deres liv for det samme, som jeg nu skal dø for: Og tro mig, mine kære - de døde i den faste overbevisning, at de ikke ofrede deres liv forgæves. - og derfor er også jeg villig til at ofre mit liv for det, de døde for.

Når jeg er borte, må I gøre alt, hvad der står i jeres magt for at holde sammen - være gode og kærlige mod hverandre og jeres medmennesker... Hvis der er nogen, der ønsker en lille ting, der har tilhørt mig, så kan I vel nok finde et eller andet til dem. Hvad I ellers har af mine sager derhjemme, må I dele, som I bedst kan... Nu vil jeg til slut takke jer af hele mit hjerte for alt, hvad I har været for mig. Jeres kærlighed, jeres forståelse og den tapperhed, I alle har vist mig i den tid, jeg har siddet herinde. Tak, kære elskede forældre og søskende, Gud i vold.

Jeres hengivne søn og broder,
Frantz.Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Tyskland - England? Tror nogen, at vi kan indbilde Tyskerne, at vi er glade for Besættelsen.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube