Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Ordre om minerydning

Den tyske ordre om minerydning

Ordre udstedt af general lindeman den 9. maj 1945

Tyske soldater marcherer mod Tyskland fra Odense
Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt! Vor Fører Adolf Hitler er faldet.
I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.
Jeg udtaler herved overfor Hærens Afdelinger min dybeste Tak og uforbeholdne Anerkendelse af deres Holdning og hele Forhold under de sidste Dages Begivenheder.
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
En lærke letted', og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
1. Danmarks Frihedsråd er dannet af Repræsentanter fra de danske Bevægelser der i Fællesskab, og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land.
Den 9 maj 1945 var 2. Verdenskrig forbi og de tyske soldater i Danmark var på vej hjem den. På Silkeborg Bad indledtes et møde mellem en englænder, nogle danske officerer og den tyske Øverstkommanderende i Danmark General Lindemann.

Efter mødet udstedte Lindemann en ny rømningsordre, som betød at pionererne fra de 6 marchkolonner skulle tages ud og sendes tilbage til de områder de kom fra. Ordren lød således:
Den engelske overkommando har beordret, at minefelterne skal ryddes først i Jylland og på Fyn, og det samme kommer til at gælde senere for Sjællands vedkommende. Jeg skal derfor beordre følgende: Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer. Opsamlingsstederne, og hvor store styrker det drejer sig om - officerer, underofficerer og mandskab - skal meddeles til mig personligt af kommandanterne af de seks marchkolonner, således at arbejdet med at rydde minerne kan påbegyndes hurtigst muligt.

For at fremskynde det mest muligt skal de motorkøretøjer, som er stillet til rådighed ved de enkelte kolonner, bruges til transporten af pionererne. Hvis dette ikke er muligt, kan der tages, kontakt med den danske modstandsbevægelse, som på nærmere angivne steder vil stille transportmuligheder til rådighed. Modstandsbevægelsen vil også sørge for forplejning af pionertropperne.

Det overordnede ansvar for minerydningen og gennemførelsen af denne overdrager jeg til chefen for pionerskolen i Horsens Hauptmann Geuer, som igen bliver direkte ansvarlig over for undertegnede. Meldinger om arbejdet og situationen i forbindelse med minerydningen skal gives til mig via pionerskolen i Horsens.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube