Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark SchalburgKorpset

Hipo-korpset Dannes

Emblem fra Schalburgkorpset - med teksten Troskab vor Ære
Vor Fane blafrer i Vinden
i Dagens brændende Sol.
Vore Hære gaar nu mod Fjenden
under Fædrelandets Symbol!
Vi er danske Legionærer!
Von Schalburgs sorte Bataillon!
Lettelse over, at jeg er kommet gennem de sidste måneders umenneskelige kvaler med min forstand i behold.
Du vil lade andre dømme, straffe mig for det, som hændte
i de andre år, som svandt.
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Nu har Klokken slaget 11 og snart 12, og vi skal væk herfra, Vorherre kalder os hjem til sig, og vi får det godt alle hjemme hos ham, så godt, som et Menneske kan få det, vi er ved godt Mod allesammen.
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Rådet har optaget en Repræsentant for de frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Arbejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender.
Dr. Best har i sin for Tiden fremherskende Kattevenlighed nådigst givet Danmark Tilladelse til at afholde Folketingsvalg den 23. Marts.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne.
Dette er den officielel Ritzau-Meddelelse fra Schalburg-Korpset, fra den 29. September 1943, som starter hvervningen til Hipo-korset.

Adreesen Blegdamsvej 23, som er nævnt som stedet hvor interesserede kan melde sig, er Frimurerordens stamhus som det tyske politi besatte den 21. september 1943. Otte dage efter er huset overtaget af Schalburgkorpset.

Den 16. september 1943 blev Danmarks Frihedsråd dannet.
Den alvorlige Situation, i hvilken Danmark i Dag befinder sig, tvinger alle danske Statsborgere til den højeste Grad af Ansvarsbevidsthed.

Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.

Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksomt betragte den af fremmede Agenter provokerede Udvikling, der nødvendigvis må føre vort Land ud i bolsjevikisk Kaos.

For at bryde den fjendtlige Terror har vi fra i Dag besluttet at rejse en ny Kamporganisation indenfor Rammerne af Schalburg-Korpset.

Vi opfordrer alle Danske, som i denne alvorlige Tid er beredt til at yde en positiv Indsats for Danmark, til at slutte sig til den nye Organisation.

Anmeldelse kan finde Sted til: Schalburg-Korpset, Blegdamsvej 23, København Ø.

København, den 29. September 1943
Underskrevet Poul Sommer, Kaptajn.


Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Svend Eduard Rasmussen Dette er min sidste hilsen, Jeg må sende dig, i dag til morgen skal jeg dø.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube