Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Danmarks Frihedsråd dannes

Danmarks Frihedsråd dannes

Frihedskæmper foran et Danmarks kort
Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark.
I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.
En lærke letted', og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
Han har været med, hvor det gik til
en tre, fire, otte Gange.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Danmarks Frihedsråd blev stiftet den 16 september 1943. Her gengives de 6 programpunkter som rådet arbejdede for.
1. Danmarks Frihedsråd er dannet af Repræsentanter fra de danske Bevægelser der i Fællesskab, og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land.

2. Rådet har optaget en Repræsentant for de frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Arbejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender.

3. Rådets Medlemmer afgiver højtideligt Løfte om i Arbejdet for Danmarks Frihed at sætte dette Mål over ethvert Partihensyn og enhver Særinteresse.

4. Rådet vil henvende sig til Folket gennem den frie Presse, hvis Opgave det er at vise de Veje, der fører til Friheden og - trods vanskelige Arbejdsvilkår - at bringe Befolkningen den ærlige Oplysning, som Tyskerne hindrer Presse og Radio i at udbrede.

5. Rådet arbejder for de demokratiske Idealer og vil bekæmpe ikke alene de ydre Fjender, men også de danske Nazister, Overløbere og Kapitulanter.

6. Rådets Opgave er at organisere Modstanden mod Tyskerne på alle Områder og med alle Midler, der står til Folkets Rådighed.


Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Svend Eduard Rasmussen Dette er min sidste hilsen, Jeg må sende dig, i dag til morgen skal jeg dø.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube