Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Frihedsbudskabet

Frihedsbudskabet

glade danskere foran skib
En lærke letted', og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit!
I løbet af timer eller dage vil det blive afgjort, om de tyske styrker i Danmark erkender nazismens endelige nederlag eller vælger at gå ud i en sidste desperat og nytteløs kamp.
1. Danmarks Frihedsråd er dannet af Repræsentanter fra de danske Bevægelser der i Fællesskab, og i Overensstemmelse med Folkets Ønsker aktivt vil bekæmpe den tyske Besættelsesmagt, indtil Danmark igen er et frit og uafhængigt Land.
Han har været med, hvor det gik til
en tre, fire, otte Gange.
Han bider Munden sammen, for han vil!
Men han er bange
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.
Ingen ansvarsbevidst Dansker kan nu længere uvirksom betragte de meningsløse Ødelæggelser af danske Virksomheder.
Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Jeg har ikke gjort noget ondt, Marie, så jeg kan dø med Ære ..
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben.
Hele Danmark jublede d. 4. maj 1945, da de over radioen fik at vide, at tyskerne havde overgivet sig.

Den heldige journalist, som fik mulighed for til at sprede det glade budskab, var Johannes G. Sørensen.

Radioudsendelsen begyndte 4. maj kl. 20.30 på helt sædvanlig vis ved, at Johannes G. Sørensen læste nyhederne op fra sit studie hos britisk BBC. På dette tidspunkt vidste han intet om, at tyskerne havde overgivet sig.

Seks minutter efter udsendelsens begyndelse gav en kollega ham et praj om den fantastiske nyhed, men da var Johannes G. Sørensen færdig med oplæsningen og havde slukket for mikrofonen.

Journalisten forstod, at det her var tale om ’breaking news’. Så han tændte mikrofonen igen og sagde: "Her er London, her er London."

Hans meddelelse og hele radioudsendelsen kan læses og høres nedenfor.

Johs. G. Sørensen blev kendt under navnet »manden med guldstemmen«, og han så selv meddelelsen 4. maj som hø jdepunktet i sit radioliv.

Teksten i det telegram, som blev udsendt fra Eisenhowers hovedkvarter den 4. maj 1945:
Feltmarskall Montgomery har meddelt den allierede Øverstkommanderende, at alle fjendens styrker i Holland, Nordvesttyskland og Danmark, heri indbefattet Helgoland og de Frisiske Øer, har overgivet sig til den 21. Armégruppe med Virkning fra kl. 8 i morgen tidlig.Frihedsbudskabet blev videregivet til det danske folk via BBC's danske nyhedsudsendelse:I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.


Kongens Opråb Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Nordens Neutralitet Englands og Frankrigs Indbrud på nordisk Højhedsområde kom ikke overraskende for Tyskland.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube