Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Danmark Politiet tages

Tysk Opråb om Politiet er fjernet

Underskrevet Günther Pancke

Maleriet Nye Guder af Harald Englund fra 1940
Da der begyndte at komme Efterretninger om, hvor skrækkeligt Politifolkene havde det, syntes jeg, vi maatte gøre noget for at hjælpe dem.
Udenrigsministeriet har modtaget Meddelelse om, at Vicepræsidenten for det svenske Røde Kors, Grev Folke Bernadotte, har ført Forhandlinger med Rigsfører-SS.
De sidste Begivenheder har vist, at den danske Regering ikke mere er i Stand til at opretholde Ro og Orden i Danmark.
Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Venskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen.
Den alvorlige Situation, i hvilken Danmark i Dag befinder sig, tvinger alle danske Statsborgere til den højeste Grad af Ansvarsbevidsthed.
I Deres Henvendelse til den danske Befolkning den 25. April 1944 har De proklameret en skærpet tysk Undertrykkelse af vort Land.
Rådet har optaget en Repræsentant for de frie Danske i Udlandet, hvis betydningsfulde Arbejde for Danmarks Sag vi i høj Grad anerkender.
Tyske Tropper har i Nat overskredet den danske Grænse og har gjort Landgang forskellige Steder.
Jeg ønsker at fremhæve, at ingen indenfor Hærens Rækker har svigtet sin Pligt mod Konge og Fædreland.
Den 19. september 1944 tager tyskerne det danske politi, som et modtræk fra besættelsesmagtens side ”Mord, Sabotage og Forbrydelser har i mere end et År været Kendetegnet for det offentlige Liv i Danmark.”

Lige pludselig mangler det danske politi, den udøvende del af det danske retssamfund. Tyskerne lavede dette Opråb, som skulle informere befolkningen.

Radioavisens Medarbejdere nægtede at oplæse Opråbet og forlod Radiohuset.

Opråb til den, danske Befolkning

Pressekontoret for den højere SS- og Politifører i Danmark meddeler:

Mord, Sabotage og Forbrydelser har i mere end et År været Kendetegnet for det offentlige Liv i Danmark. Det danske Politi ønskede ikke at træde kraftigt op imod denne anarkistiske Udvikling. Ved Hjælp af tvetydige Opråb, som blev forstået på den rigtige Måde af den politiske Underverden, troede man at kunne tilfredsstille, den i Opretholdelse, af Ro og Orden interesserede Besættelsesmagt. Endvidere er det blevet fastslået, at Sabotage og Mord blev understøttet aktivt af det danske Politi.

Alt tydede på en Opløsning af Retstilstanden, og man drev Danmark frem mod Bolsheviseringen. Det lykkedes en forbryderisk Underverden at vinde så megen Indflydelse i det offentlige Liv, at den med Resultat kunde proklamere Generalstrejke og andre alvorlige Forstyrrelser af den, offentlige Orden.

En Besættelsesmagt fra et Land, som i den alvorligste Time kæmper for sit Liv, kan ikke længere tillade en sådan Udvikling. Dens Interesse ligger i Opretholdelsen af Ro og Orden.

Besættelsesmagten ser sig derfor nødsaget til at foretage en Omorganisering af det danske Politi.

Indtil denne Omorganisering er bragt til Ende, indføres der derfor fra i Dag den 19. September 1944, Kl. 12, politimæssig Undtagelsestilstand over hele Danmark. Hele det danske Politi sættes indtil videre ud af Funktion.

I Overgangstiden garanterer den tyske Besættelsesmagt for Ro og Orden.

Vi ønsker at yde den velvilligt indstillede Del af Befolkningen enhver tænkelig Beskyttelse mod Forbrydelser. De af Besættelsesmagten gennemførte Forholdsregler er udelukkende af. politimæssig Art. Der er derfor ikke forudset noget Indgreb i den statslige og kommunale Forvaltning.

Alle Handlinger, som tager Sigte på at forstyrre Genindførelse af Ro og Orden, vil blive hensynsløst bekæmpet.

Den 19. September 1944.


Pancke

SS-Obergruppenführer und General der Polizei


Kære Fader Jeg er blevet sendt til København, og når du læser dette brev, er jeg ikke mere.
Svend Eduard Rasmussen Dette er min sidste hilsen, Jeg må sende dig, i dag til morgen skal jeg dø.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube