Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Radiotale af Dönitz

Radiotale af Dönitz

Dato: 01. maj 1945

Karl Dönitz
Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler.
Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen. Jeg regnede dette Fag for i Øjeblikket at være langt det vigtigste.
Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem.
Født under Vægtens Tegn og derfor en Fredens Mand a Temperament kan Hitler derfor blive en Fare for Freden.
Alle pionertropper skal øjeblikkeligt tages ud af marchkolonnerne. De skal vende tilbage til de områder, de kommer fra, og dette skal ske under anførsel af vore energiske officerer.
Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Den 2.8. kl. 9 dør Hindenburg, en time senere kommer en "lov" af l.8. fra rigsregeringen: Præsidentens og kanslerens embede forenes i Hitlers person, værnemagten aflægger straks ed til ham.
Doenitz fortællerne tyskererne, at Hitler er død og beder om, at de viser ham "tillid".
Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt!

Vor Fører Adolf Hitler er faldet. Det tyske folk modtager dette budskab med den dybeste sorg og ærbødighed.

Adolf Hitler indså allerede i forvejen bolsjevismens forfærdelige fare og viede sit liv til at bekæmpe den. Som afslutning på hans kamp og hans urokkelige lige livsvalg står hans heltedød i rigets hovedstad. Hele hans liv stod i det tyske folks tjeneste. Hans kamp mod den bolsjevikiske flodbølge var ikke alene til gavn for Europa.

Føreren har udnævnt mig til hans efterfølger. I fuld bevidsthed om mit ansvar overtager jeg ledelsen af det tyske folk i denne skæbnesvangre stund.

Hitler bøger
Det er min første opgave at redde det tyske folk fra at blive tilintet gjort af bolsjevismen, og det er kun for at opfylde denne opgave at kampen fortsætters. Så længe englænderne og amerikanerne forhindre os i at nå dette mål, vil vi også kæmpe og forsvare os mod dem. Englænderne og amerikanerne kæmper ikke for deres egne folks interesser, men for at udbredde bolsjevismen.

Under de kommende tiders hjemsøgelse for vort folk vil jeg gøre mit yderste for at gøre livet udholdeligt for vore tapre mænd, kvinder og børn.

Vis mig tillid! Oprethold orden og disciplin i by og på land. Måtte hver enkel gøre sin pligt. Kun på denne måde bliver vi i stand til at mildne de lidelser, som fremtiden vil medføre for os alle, og undgå sammenbrud.

Hvis vi alle gør, hvad vore evner tillader os, vil herren ikke svigte os.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube