Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Kluges selvmordsbrev

Von Kluges selvmordsbrev

døde ss soldater
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden?
Jeg er ikke verdig til at tale høirøstet om Adolf Hitler.
For første gang i mit liv må jeg kategorisk nægte at adlyde en Førerbefaling.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Den 18. august 1944 tog Günther von Kluge sit liv, efter han var blevet kaldt væk fra Vestfronten, der var ved at bryde sammen efter landgangen på D-day. Hitler frygtede, at der ville blive forhandlet om kapitulation, da en stor tysk styrke var ved at blive indesluttet i "kedlen" ved Falais.

Min Fører


Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem og nationalsocialismen.

Hitler bøger
Hvis skæbnen er stærkere end Deres vilje og Deres geni, skyldes det forsynets vilje. De har kæmpet en ærefuld og stor kamp. Dette vidneudsagn vil historien give Dem. Vis Dem nu også stor nok til at afslutte denne håbløse kamp, såfremt det er nødvendigt.

Jeg forlader Dem nu min Fører som en, deri bevidstheden om at have gjort sin pligt til det sidste, har stået Dem nærmere, end De måske har været klar over.

Heil, mein Führer!
von Kluge, generalfeltmarskalPropaganda og NSDAP Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Hitlers horoskop Født under Vægtens Tegn og derfor en Fredens Mand a Temperament kan Hitler derfor blive en Fare for Freden.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube