Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler Hitlers Triumph

Triumph des Willens

Film af Leni Riefenstahl

Billede af Leni Riefenstahl
Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.
Mein Iieber Reichkanzler.
Jeg har behov for at skrive helt åbenhjertigt til Dem om et spørgsmål, der ligger mig varmt på hjerte og som har den største betydning for mig og mit land.
Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem og nationalsocialismen.
Man synes åbenbart, det kræver en forklaring, at føreren for en nation, der doserer ægteskab og rig børneavl som en patriotisk pligt, lever i cølibat, og de forklaringer, de nyfigne selv brygger sammen, går lige fra patologiske til det romantiske.
Det er et held for mig, at jeg ikke har giftet mig. Det ville være blevet en katastrofe!
Alt hvad du er er, er du ikke af egen fortjeneste, men gennem dit folk. Tænk altid på, om det du gør, er gavnligt for dit folk.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen.
Føreren er i den seneste tid flere gange blevet opmærksom på, at - også fra officielle kontorer - for længe siden optagede fremmedord i det tyske sprog erstattes af nye ord.
Føreren bekræfter derfor kategorisk sin befaling: Paris skal forsvares for enhver pris og indgå som led i en stærk stilling.
Hitler havde mistet sin proportionssans og, fordi han var ved at tabe krigen, gik lidt »grassat« i spørgsmålet om jøderne.
Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt! Vor Fører Adolf Hitler er faldet.
Filminstruktøren Leni Riefenstahl optog propagandafilmen ” Triumph des Willens” i 1934, ved nazisternes partikongresi Nürnberg, hvor mere end 700.000 partimedlemmer samledes.

Filmen indeholder uddrag fra taler, som forskellige ledere holdt på kongressen, blandt dem Adolf Hitler. Den røde tråd i filmen er Tysklands tilbagevenden som en stormagt.

Hitler bestilte filmen og fungerede som en uofficiel executive producer, og hans navn vises i de indledende titler.

Triumph af Will blev udgivet i 1935 og blev en af de kendteste propagandafilm. Riefenstahls filmteknikker, med bevægelige kameraer, brug af lange fokus linser til at skabe et forvrænget perspektiv samt luftfotografier og revolutionerende tilgang til brugen af musik og cinematografi , har tjent Triumph anerkendelse som en af de største film i historien.

På siden her gengives Lenis telegram afsendt den 14. Juni 1940 til Hitler, efter Paris var blevet erobret af tyske tropper.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.

Ud over den menneskelige fantasis grænser fuldbringer de disse bedrifter, der er uden sidestykke i menneskehedens historie, hvordan skal vi kunne takke dem? At ønske Dem tillykke er alt for ringe ord til at udtrykke de følelser, der gennemstrømmer mig.

Deres Leni Riefenstahl.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube