Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Politik Adolf Hitler

Adolf Hitler

Hitler tidslinje med relevante taler, breve og beretninger

Adolf Hitler
Den, der ikke er Statsborger, skal kun kunne leve som Gæst i Tyskland og må være underkastet Fremmedlovgivningen.
I begyndelsen så det faktisk også ud, som om revolutionen ville blive en af de sædvanlige »historiske begivenheder«: et anliggende for aviserne og, hvis det gik højt, den offentlige sfære.
Tyske mænd og kvinder! Soldater i den tyske krigsmagt! Vor Fører Adolf Hitler er faldet.
Den 2.8. kl. 9 dør Hindenburg, en time senere kommer en "lov" af l.8. fra rigsregeringen: Præsidentens og kanslerens embede forenes i Hitlers person, værnemagten aflægger straks ed til ham.
Tydningen af Hitlers Horoskop vil sikkert give Læserne et helt andet Billede af Nazismens Fører, end de hidtil har haft.
»Det er et tegn fra Gud! Hvis denne brand viser sig at være kommunisternes værk - og det er jeg overbevist om, den er - så skal intet længere forhindre os i at knuse denne morderiske pest med en jernnæve.«
Efter hint berømte Møde i Berchtesgaden, hvor Schuschnigg bøjede sig for Hitlers Krav, skrev jeg: »Dette betyder Finis Ausiriee«, - og det bebrejdede man mig bittert.
Efter min Indtrædelse i det Tyske Arbejderparti overtog jeg straks Ledelsen af Propagandaen. Jeg regnede dette Fag for i Øjeblikket at være langt det vigtigste.
En kortfilm, der blev lavet som propaganda film fra Disneystudierne. Filmen havde premiere 1. januar 1943 og er bidende satire over Hitler Tyskland.
Nem adgang til en række plakater og billeder med relation til Hitler.
Det er blevet påstået, at hvis Hans Majestæts Regering havde gjort sin Stilling mere klar i 1914, så kunde den store Katastrofe have været undgået
Jeres Regering fortæller Jer, at I nu kæmper fordi Polen forkastede Eders førers Tilbud og greb til Våben. Hvad er Sandheden?
Hvad vil Hitlers Budskab blive? Vil han alligevel bygge Bro til Freden? Hvordan er Situationen mod øst? Er det den store Indmarch eller ikke?
Man synes åbenbart, det kræver en forklaring, at føreren for en nation, der doserer ægteskab og rig børneavl som en patriotisk pligt, lever i cølibat, og de forklaringer, de nyfigne selv brygger sammen, går lige fra patologiske til det romantiske.
Det er et held for mig, at jeg ikke har giftet mig. Det ville være blevet en katastrofe!
Alt hvad du er er, er du ikke af egen fortjeneste, men gennem dit folk. Tænk altid på, om det du gør, er gavnligt for dit folk.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.
Kærlighed synes i øjeblikket at være strøget af hans program. Nu, da han atter er i Berlin, liver jeg lidt op igen. Men der var dage i forrige uge, da jeg græd nætterne igennem. Eftersom jeg var nødt til at blive alene hjemme hele påsken.
En film om en kærligshedshistorie.
Hitler havde mistet sin proportionssans og, fordi han var ved at tabe krigen, gik lidt »grassat« i spørgsmålet om jøderne. Men det store historiske tema var ikke, at jøderne var blevet udryddet, men derimod at Tyskland havde været undertrykt og aldrig havde fået en chance.
Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?
Japans indtræden i krigen skabte ingen bekymringer for os, skønt det var ganske klart, at japanerne dermed gav Roosevelt en førsteklasses undskyldning for at sætte amerikanerne ind mod os.
Disse latinske lande har aldrig bragt os held. Deres anmassende indbildskhed står i omvendt forhold til deres svaghed, og det skaber altid forvirring.
Den vane at udveksle rædselsfulde erindringer om deres bedrifter i krigen var fremherskende blandt nazilederne. Det nazistiske blad "Angriff" fortalte en dag, at Hitler under krigen havde vundet sit Jernkors ved egenhændigt at tage 14 englændere til fange.
For første gang i mit liv må jeg kategorisk nægte at adlyde en Førerbefaling.
Jeg har altid beundret Deres storhed, Deres holdning i denne gigantiske kamp og Deres jernvilje til at hævde Dem og nationalsocialismen.
Youtube videoer som fortæller historien som fører til det tyske nederlag ved Stalingrad.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
For at kunne føre en blitzkrieg, skulle officererne være ved frontlinjen, så de hurtigt kunne træffe selvstændige beslutninger.
Göring tabte ansigt hos Hitler og hos den tyske befolkning efter hans famøse ”I må kalde mig Meyer” erklæring om, at ikke en eneste britisk bombe ville falde på tysk territorium.
Det ville værre unyttigt at søge at følge en fast kurs over for Stalin. Denne vil være i stand til at gøre, hvad der passer ham. Vil han blive en trussel mod den frie verden, en ny Hitler? P.M. er forfærdet over sin afmagt.
Først saa ta'r vi Göring ved hans Vingeben
Og så ta'r vi Goebbels og slaar ham ned med sten
Saa hænger Hitler i en strop
Ved Siden af von Ribbentrop
Saa er de rent til Grin
De fire Nazi-Svin
Efter at alle politiske muligheder for på fredelig vis at få afhjulpet en for Tyskland utålelig situation ved dets østgrænse er udtømt, har jeg besluttet mig for en voldelig løsning.
Føreren er i den seneste tid flere gange blevet opmærksom på, at - også fra officielle kontorer - for længe siden optagede fremmedord i det tyske sprog erstattes af nye ord der er fundet ved oversættelsen af det oprindelige ord, og som oftest fører til uskønne udtryk.
Føreren bekræfter derfor kategorisk sin befaling: Paris skal forsvares for enhver pris og indgå som led i en stærk stilling. Han erindrer den øverstbefalende i Vest om, at forstærkninger til dette formål er udpeget.
Hitler i et togvindue
Spillebrikkerne er personer fra 2. Verdenskrig.
»Føreren har befalet, at Danmark skal besættes. Ifølge Divisionens Befaling skal Afdeling Major Glein føres til København, der tiltvinge sig Landgang og besætte Kastellet, for at den tyske Gesandts Krav kan få særligt Eftertryk.«
Youtube videoer om Slaget om England.
Et øjeblik syntes jeg, at det var en skam, at jeg aldrig havde været i London og nu aldrig vil kunne komme dertil, for i dag, da jeg fløj over denne den største by i verden, vidste jeg med absolut sikkerhed, som om jeg kunne se ind i fremtiden: Alt dette vil blive ødelagt. Det vil kun blive stående få dage endnu. Indtil det øjeblik, da Føreren udtaler dets dødsdom. Så vil der ikke være andet tilbage end en ruinhob.
Mein Iieber Reichkanzler.
Jeg har behov for at skrive helt åbenhjertigt til Dem om et spørgsmål, der ligger mig varmt på hjerte og som har den største betydning for mig og mit land.
Min forestilling om at lede ungdommen kan aflæses på to punkter. Folk kan sige, hvis de har lyst, at Hitler Jugend blot var en form for nazistisk ideologi i en form, som ungdommen kunne forstå. Men jeg udviklede en særlig form for uddannelse, som andre før mig havde arbejdet med i årevis.
"Nå, de vil være Hitler her!
De skulde hellere la' vær',
for hvis de den slags griller får,
vi æder dem med hud og hår."
Hitler, Menneskedyret,
den fraadende Galskabs Profet -
saa hæsligt og blodigt et Vanvid
har Verden aldrig set.
Det staar ganske klart, at Herr Hitler ikke kan tillade sig at lide et Nederlag i sin Luftkrig mod Storbritannien, uden at det vilde blive til stor Skade for ham. Hvis eller alle disse Pralerier og tænderskærende Trusler og uhyggelige Beretninger, som udbasuneres over hele Verden, om alle de Tab, han har paaført os.

Tysk Kansler fra den 30. januar 1933.
Den øverste tyske leder fra den 02. august 1934 hvor Paul von Hindenburg døde.
Führer: 19. august 1934 (folkevalgt) – 30. april 1945.

Født: 20. 04. 1889.
Fødested: Braunau, Linz, Østrig.
Død: 30. april 1945.
Dødssted: Førerbunkeren i Berlin.
Dødsårsag: Hitler begik selvmord sammen med Eva Braun. Parret var alene og ligene blev efter selvmordet overhældt med benzin og brændt. Tilsyneladende har Hitler bidt en cyanid-kapsel over, og samtidigt skudt sig i hovedet med en 7.65 mm Walther pistol.
Officiel tysk forklaring: Faldet i kamp mod russerne.

Helbred: I 1945 havde Adolf Hitler tilsyneladende fået parkinsons syge.

Hitler bøger
Faderens navn: Alois Adolf Hitler.
Født: 07. 07. 1837.
Faderens erhverv: Toldembedsmand.

Moderens navn: Klara Adolf Hitler.
Fødenavn: Klara Pölzl.
Født: 12. 08. 1860.
Ægteskabet var faderens tredje.
Parret fik 6 børn, hvor kun Adolf og søsteren Paula overlevede.

Hustruens navn: Eva Braun.
Viet i Førerbunkeren i Berlin da de russiske tropper stod ca. 200 meter derfra.

Der var andre kvinder i Adolf Hitlers liv, men de kendteste er Unity Valkyrie Mitford, Diana Mitford, Angela Maria og Geli Raubal.
Læs også Adolf Hitler og kvinderne.

Halvsøster: Angela Raubal.

Medalje: Jernkors.
Givet for god opførsel.

Såret: 05. oktober 1916.

Adolf Hitler blev den 12. september 1919 medlem af NSDAP.

Den 29. juli 1921 blev Hitler præsident for NSDAP.

Den 30. november 1922 talte Hitler til 50.000 i München.

Den 08. november 1923 mislykkedes Hitlers kup, der blev kendt som "Beer Hall Putsch". Det lykkedes Hitler at flygte den 09. november 1923.

Den 12. november 1923 blev Hitler arresteret for hans medvirken i "Beer Hall Putsch".

Retssagen mod Adolf Hitler efter kuppet startede den 26. februar 1924 i München.

Hitler blev for hans medvirken i "Beer Hall Putsch" idømt 5 års fængsel den 01. april 1924, hvoraf han afsonede de 9 måneder. I fængselet begyndte Adolf Hitler på hans bog "Mein Kampf" (på dansk: Min kamp).

Adolf Hitler blev den 20. december 1924 løsladt fra Landsberg Fængsel.

Den 10. marts 1927 ophævede Bayern forbudet imod at Adolf Hitler holdt offentlige taler.

Den 01. maj 1927 holdt Adolf Hitler hans første møde i Berlin.

Den 28. september 1928 forbød Preussen Adolf Hitler at tale.

Hitler blev tysk statsborger den 24. februar 1932.

Den 17. marts 1932 undersøgte tysk politi hovedkvarteret for NSDAP.

Paul von Hindenburg sejrede i præsidentvalget den 10. april 1932 over blandt Adolf Hitler der blev nr. 2 og kommunisten Ernst Thälmann.

Hans Baur lev under valget i 1932, for frste gang brugt som Hitlers pilot. Baur blev Den 13. 08 1932 afslog Adolf Hitler et forslag fra Paul von Hindenburgs om, at han skulle være Vicekansler.

Den 19. november 1932 krævede Shaft og Thyssen at Adolf Hitler blev Kansler.

Den 08. januar 1933 arrangerede Joachim von Ribbentrop et møde imellem Franz Papen og Adolf Hitler i Bankier Schröders hus i Køln. Ved dette møde blev det besluttet, at Franz Papen ville anbefale Adolf Hitler til Rigskansler, mod at Adolf Hitler lovede ikke at bryde forfatningen.

I tiden kort før de sidste detaljer faldt på plads for at Adolf Hitler kunne blive Rigskansler, befandt Adolf Hitler sig på Hotel Kaiserhof med sine nærmeste medhjælpere.

Adolf Hitler blev den 29. januar 1933 udnævnt til tysk Rigskansler af Paul von Hindenburg.
Adolf Hitler dannede regering med Franz Papen.

Det tyske Parlament blev opløst den 01. februar 1933.

Den 13. marts 1933 blev Konrad Adenauer afsat som borgmester i Køln af Hitler. På Hermann Görings foranledning (ifølge hans hustru Emmy Göring) gav Adolf Hitler Konrad Adenauer en årlig pension på 43.000 mark.

Den 23. marts 1933 gav Rigsdagen Adolf Hitler lov til at regere via dekret.

Adolf Hitler tog den 23. september 1933 første spadestik til autobahn.

Den 28. juni 1934 fløj Adolf Hitler til Essen.

Den 30. juni 1934 igangsatte Adolf Hitler Operation Kolibri, kendt som "De lange knives nat", hvor Adolf Hitler gjorde op med SA og dets ledere anført af Ernst Röhm.

Paul von Hindenburg døde den 02. august 1934.

Den 19. august 1934 vandt Adolf Hitler afstemningen om at blive tysk leder efter Paul von Hindenburg med 38 millioner stemmer.

Den 01. oktober 1934 brød Adolf Hitler Versailles-Traktaten, da han øgede hærens og flådens størrelse og oprettede et luftvåben.

Den 26. februar 1935 oprettede Adolf Hitler Luftwaffe ved et hemmeligt dekret, og Hermann Göring blev dets leder.

Den 06. februar 1936 åbnede Adolf Hitler den 4. Vinter Olympiade.

Luftwaffe blev den 26. februar 1936 afsløret af Adolf Hitler.
Adolf Hitler præsenterede endevidere folkevognen den 26. februar 1936.

Adolf Hitler brød den 07. marts 1936 Versailles-Traktaten da han sendte tropper ind i Rhinlandet.

Den 01. august 1936 åbnede Adolf Hitler den 11. Olympiade, og det skete i Berlin.

Den sorte amerikaner Jesse Owens vandt den 09. august 1936 sin 4 guldmedalje. Adolf Hitler havde sagt han ville give alle de sejrende hånden men forlod stadion i utide.

Den 27. november 1936 advarede den engelske Udenrigsminister Anthony Eden Adolf Hitler om, at England ville kæmpe til det sidste for Belgien.

Den 25. september 1937 mødtes Adolf Hitler og Benito Mussolini for første gang, og det skete i München.

Den 05. november 1937 fortalte Adolf Hitler sine militære chefer hans intention om at gå i krig.

Kurt von Schuschnigg tog den 12. februar 1938 op til Berchtesgaden for at besøge Adolf Hitler.

Den 20. februar 1938 krævede Adolf Hitler selvstyre til tyskerene i Østrig og Tjekkoslovakiet.

Den 12. september 1938 gjorde Adolf Hitler krav på selvstyre for Sudeter tyskerne i Tjekkoslovakiet.

I februar 1938 blev Walther von Brauchitsch øverstkommanderende for den tyske hær, og det hævdes, at hans vigtigste egenskab var lydighed overfor Adolf Hitler.

Adolf Hitler kommenterede aldrig Krystalnatten, der fandt sted natten imellem den 09. - 10. november 1938.

Neville Chamberlain fløj den 15. september 1938 til Tyskland, for at mødes med Adolf Hitler i Berchtesgaden, og opnå en løsning på problemerne med Tjekkoslovakiet.

Franklin Roosevelt opfordrede den 25. september 1938 til forhandling imellem Eduard Benes fra Tjekkoslovakiet, og Adolf Hitler for at få løst problemet med Sudetenland.

Den 28. april 1939 sagde Adolf Hitler at den polsk – tyske ikke angrebstraktat stadig var gældende.

Benito Mussolini og Adolf Hitler underskrev den 22. maj 1939 Stålpagten.

Den 23. maj 1939 proklamerede Adolf Hitler sit ønske om at gå ind i Polen.

Den 03. juli 1939 ankom Adolf Hitlers tog til lufthavnen ved Rechlin, hvor det tyske luftvåben fremviste dets nye fly, der i realiteten var prototyper. Adolf Hitler så et jetdrevent fly som Ernst Heinkel arbejdede på.

Adolf Hitler mente at Tyskland historisk var et kontinentalt rige med en lille flåde og svage havne. Derfor forsøgte Adolf Hitler at skabe en stærk flåde med magtfulde skibe.

Adolf Hitler underskrev den 31. august 1939 AngrebsordrenPolen.

Den 06. oktober 1939 fortalte Adolf Hitler i en tale, at han planer om at regulere jødeproblemet.
Adolf Hitler talte endvidere om hvordan 2. Verdenskrig kunne sluttes, samt opfordrede til våbentilstand og fredsforhandlinger.
Under samme tale afgav Adolf Hitler nogle løfter til Tysklands naboer (inklusiv Danmark).

Den 16. januar 1940 aflyste Adolf Hitler angrebet i vest på grund af dårligt vejr.

Den 18. marts 1940 mødtes Adolf Hitler med Benito Mussolini ved Brenner Passet, og de blev enige om, at Italien skulle slutte sig til Tysklands krig ved en passende lejlighed.

Den 18. juni 1940 mødtes Benito Mussolini med Adolf Hitler i München. Med til mødet havde Benito Mussolini sin udenrigsminister og svigersøn Galeazzo Ciano. Benito Mussolini insisterede overfor Adolf Hitler at Frankrig skulle kapitulere betingelsesløst, men Adolf Hitler fik sin vilje og gav Frankrig mere lempelige betingelser, for at sikre at Frankrig ikke kæmpede videre fra Nordafrika, og at den franske flåde forblev neutral.

Frankrig og Tyskland underskrev den 22. juni 1940 en våbenhvile.
Det skete i Ferdinands Fochs togvogn i Rethonde skoven ved Compiegne (80 km fra Paris). Samme sted, samme togvogn som blev brugt ved den tyske kapitulation under 1.Verdenskrig. Adolf Hitler var tilstede og skrev selv under.

Den 23. juni 1940 ankom Adolf Hitler til Paris for den første og eneste gang. Under besøget sørgede Adolf Hitler for, at to monumenter der mindedes 1.Verdenskrigs blev revet ned.

Den 25. juni 1940 så Adolf Hitler Eiffeltårnet og Napoleons Grav. Adolf Hitler roste Napoleons gravmonument. Adolf Hitler ville sørge for at Napoleons søn, der var begravet i Wien ville blive overført til Paris, så han kunne blive begravet ved siden af hans far.

Den 13. juli 1940 udsendte Adolf Hitler direktiv nr. 15 der beordrede forberedelserne til en luftoffensiv mod England igangsat.

Den 16. juli 1940 udsendte Adolf Hitler direktiv nr. 16 der beordrede forberedelserne til invasionen af England igangsat, og Wilhelm Keitel skulle stå for planlægningen. Adolf Hitler var bange for vejret i den Engelske Kanal ved en operation efter denne dato.

Den 19. juli 1940 tilbød Adolf Hitler England fred.

Den 03. september 1940 beordre Adolf Hitler England invaderet den 21. september 1940 i Operation Seelöwe.

Den 23. september 1940 havde den hollandske kollaboratør Mussert hans første møde med Adolf Hitler.

Den 04. oktober 1940 mødes Adolf Hitler med Benito Mussolini i Brenner passet.

Den 19. oktober 1940 besøgte Leopold III (belgisk konge) Adolf Hitler.

Den 24. oktober 1940 mødtes Adolf Hitler med den franske leder Henri Petain.

Den 28. oktober 1940 mødes Adolf Hitler med Benito Mussolini i Florence.

Den 14. november 1940 angreb 500 tyske bombemaskiner Coventry. Angrebet var hævn for et engelsk angreb på München den 08. november 1940, og Adolf Hitler hævnede angrebet på hovedstaden for den nazistiske bevægelse.

Den 18. november 1940 mødtes Italiens Udenrigsminister Galeazzo Ciano med Adolf Hitler på Obersalzberg, og Adolf Hitler var rasende over den italienske invasion af Grækenland, og de muligheder dette gav englænderne for at oprette lufthavne og angribe de rumænske oliefelter.

Den 05. december 1940 besluttede Adolf Hitler sig for at angribe Sovjetunionen.

Den 13. december 1940 godkendte Adolf Hitler at planerne for Operation Martita, - angrebet på Grækenland blev udformet.

Adolf Hitler beordrede tyske tropper til at være klar til at blive sendt til Nordafrika den 11. januar 1941.

Adolf Hitler mødies med Benito Mussolini den 20. januar 1941, og Benito Mussolini fik tilbudt hjælp i kampen mod Albanien og Grækenland.

Den 27. marts 1941 underskrev Adolf Hitler Direktiv 27 og igangsatte derved et angreb på Jugoslavien.

Trods det at Sovjetunionen sejrede i Finland i 1939 resulterede kampene i, at den Røde Hærs svagheder blev synlige, og Sovjetunionen blev tvunget til at forbedre hæren. Da Adolf Hitler traf beslutningen angående operation Barbarossa efter Frankrigs fald, indgik Sovjetunionens indsats i krigen i Finland i 1939 som en indikator for, at de tyske soldater burde vinde.

Det blev den 25. april 1941 beordrede Adolf Hitler at Kreta skulle erobrers i Operation Merkur.

Den 14. juli 1941 beordrede Adolf Hitler en omstilling af den tyske krigsproduktion, så landet producerede flere ubåde på bekostning af fly, tanks og armerede køretøjer. Dette skete fordi Adolf Hitler mente krigen i øst var vundet.

Den 20. august 1941 gav Adolf Hitler tilladelse til at V2 blev udviklet.

Adolf Hitler underskrev den 23. juli 1942 direktiv Nr. 45, om erobringen Stalingrad.

Den 08. november 1942 fortalte Adolf Hitler at Stalingrad var faldet, det skete i München Beer Hall (samme dag som Operation Torch og årsdagen for Adolf Hitlers mislykkede kup i 1923).
8 minutter efter Adolf Hitler havde forladt Beer Hall eksploderede en bombe, hvor Adolf Hitler havde siddet.

Den 19. december 1941 overtog Adolf Hitler kontrollen over den tyske hær.

Den 17. april 1942 stak den franske general Henri Giraud af fra slotsfængslet Konigstein, Adolf Hitler beordrede Henri Giraud henrettet efter tilfangetagelsen.

Den 12. juni 1942 beordrede Adolf Hitler de slaviske folk gjort til slaver. Dette skete nogle få dage efter attentatet på Reinhard Heydrich.

Adolf Hitler besøgte den 03. juli 1942 generalfeltmarskal Fedor von Bocks hovedkvarter i Ukraine.

Den 07. juli 1942 diskuterede Heinrich Himmler muligheden for at lave medicinske sterilisations forsøg på jødiske kvinder i koncentrationslejren Auschwitz med SS General Richard Glueks, SS Major-General Gebhardt og Professor Karl Clauberg. Adolf Hitler godkendte planen under forudsætning af, at planen blev holdt hemmelig, og det indebar at kvinderne ikke kendte noget til selve forsøget.

Den 08. august 1942 blev 6 tyske sabotører der var blevet landsat i USA i Operation Pastorius henrettet i den elektriske stol. Efter sigende blev Adolf Hitler rasende, da de 8 agenter var inkarnerede nazister og han skulle have sagt, at tyskerne skulle bruge jøder eller kriminelle i stedet.
Wilhelm Canaris og Heinrich Himmler fulgte ordren, og Wilhelm Canaris redede endda nogle få 100 jøder fra udryddelse.

Den 18. oktober 1942 beordrede Adolf Hitler at tilfangetagne kommandosoldater skulle dræbes.

Den 21. november 1942 foreslog Friedrich Paulus at tyskerne kæmpende trak sig ud af Stalingrad imod floden Don. Adolf Hitler beordrede Friedrich Paulus til at holde stillingen, mens undsætnings styrker skulle bryde belejringen.

Adolf Hitler beordrede den 22. november 1942 Erwin Rommel til, at Afrika Korpset enten skulle sejre eller dø. Erwin Rommel trak alligevel sine tropper tilbage.

10. december 1942 udnævnte Adolf Hitler Adiaan Mussert til leder for det hollandske folk.

Adolf Hitler mødtes den 18. december 1942 med Benito Mussolini og Pierre Laval.

Den 24. januar 1943 spurgte Friedrich Paulus Adolf Hitler om, mon det var tidspunktet for en kapitulation ved Stalingrad, men Adolf Hitler beordrede 6. Armé til at kæmpe til sidste mand.

Den 17. februar 1943 besøgte Adolf Hitler Feltmarskal Fritz Mansteins hovedkvarter i Zaporozje.

Den 18. marts 1943 afblæste Adolf Hitler den tyske offensiv i Kaukasus.

I april 1943 brød de allierede igennem de tyske forsvarsstillinger ved tunesien, og der opstod intense kampe i Tunis, da Adolf Hitler havde beordret hans tropper til at kæmpe til sidste mand. Der skete ingen evakuering af tropper eller materiel.

Den 07. april 1943 mødtes Benito Mussolini og Adolf Hitler til en konference i Salzburg.

Deportation af de danske jøder blev beordret af Adolf Hitler den 18. september 1943.

Den 15. april 1943 blev angrebsdagen til angrebet på Kursk sat til den 03. maj 1943. Tyskerne havde regnet med deres nye tanks ville være afgørende, de blev imidlertidig ikke færdige, så derfor kom der tre udsættelser. Den 01. juli 1943 tog Adolf Hitler til Østpreussen, og slaget kunne indledes.

Den 18. maj 1943 godkendte Adolf Hitler. - at tyske tropper skulle tage magten i Italien i Operation Alaric. Operationen var så hemmelig at ordren ikke blev nedskrevet.

Den 07. juli 1943 gav Adolf Hitler V2 raketten topprioritet.

Sovjetunionen forventede et nyt tysk fremstød den 14. juli 1943 ved Kursk, men Adolf Hitler standsede slaget om Kursk. Sovjetunionen var blevet svækket ved Kursk, men de allierede var gået i land på Sicilien, så der skulle bruges soldater der.

Den 02. februar 1944 overrakte Adolf Hitler i hans hovedkvarter Ridderkorset med egeblade til tank esset Michael Wittmann. Adolf Hitler bemærkede at Michael Wittmann manglede en tand, og sendte ham til hans tandlæge.

Den 22. april 1944 mødtes Adolf Hitler med Benito Mussolini i Salzburg.

Den 17. juni 1944 mødtes Adolf Hitler med Gerd Rundstedt ved Soissons.

Den 21. juli 1944 talte Adolf Hitler over tysk radio, hvor han fortalte han havde overlevet attentatet mod ham.

Den 21. juli 1944 forberedte Günther von Kluge Adolf Hitler på at Vestfronten ville bryde sammen.

Den 22. eller 23. august 1944 beordrede Adolf Hitler Paris tilintet gjort. Adolf Hitler udstete et dekret, hvori der blev krævet at Paris skulle forlades som en rygende ruin.

Ved Erwin Rommels statsbegravelse den 18. oktober 1944 lagde Gert von Rundstedt Adolf Hitlers krans.

Den 16. januar 1945 begav Adolf Hitler sig ned i Førerbunkeren, efter han havde truffet beslutningen om at forblive i Berlin, hvor han ville være de følgende 105 dage frem til sin død.

Adolf Hitler havde beordret alle broer over Rhinen sprængt, men den 07. marts 1945 erobrede US. 9. Armé ført af General Hodges Ludendorff jernbanebroen ved Remargen over Rhinen intakt.
De placerede sprængladninger på broen havde svigtet, og Adolf Hitler blev rasende og fik de ansvarlige ledere skudt.

Den 03. februar 1945 blev formanden for Folkedomstolen Roland Freisler dræbt under et bombeangreb på Berlin, mens han var i retten. Hitler forbød, at Freisler fik en Statsbegravelse.

Den 19. marts 1945 beordrede Adolf Hitler alle tyske fabriker ødelagt ved at udstede Nero Dekretet.

Den 22. april 1945 indrømmede Adolf Hitler overfor folk i Førerbunkeren at krigen var tabt.

Da Adolf Hitler tog sit liv, gav han først Schæferhunden Blondie cyanid (gift), da Adolf Hitler tvivlede på Heinrich Himmlers loyalitet og cyanidens virkning. Adolf Hitler havde fået giften gennem forbindelser til Heinrich Himmler, der mod slutningen af 2.Verdenskrig havde forhandlet med de Allierede, og Adolf Hitler frygtede det var et sovemiddel.
Adolf Hitler begik selvmord ved at tage gift for derefter at skyde sig med en 7,65 mod højre tinding.
Hans hustru Eva Braun begik selvmord sammen med Adolf Hitler ved at tage gift.

Adolf Hitlers lig blev indrullet i tæpper for at blive overhældt med benzin for derefter blive antændt. Det samme skete med Eva Brauns lig, deres hunde Blondie og negos.
Liget blev den 05. maj 1945 fundet af de russiske tropper.
I dag ligger der en lejeplads hvor deres lig blev fundet.

Sidste gang Adolf Hitler blev set offentligt var ved hans 56 års fødselsdag, hvor han rystede kraftigt grundet parkinson syge.

Adolf Hitlers sidste måltid: Spaghetti med ketchup.

Den 01. maj 1945 meddelte Radio Hamburg, at Adolf Hitler var faldet i kamp mod bolsjevismen, og at Karl Dönitz var blevet leder i stedet.

Den 06. maj 1983 erklærede den vesttyske rigsarkivar Hans Booms, at der var blevet foretaget en ekspertundersøgelse af de 60 Adolf Hitler-dagbøger, som ugemagasinet Stern havde købt for ca. 34 mill. kr., og dagbøgerne var falske.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube