Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Stalingrad

Slaget om Stalingrad

Tanks i Stalingrad
"Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden."
I eftermiddags julefest; vi tænkte på 6. armé. Hvis den går til grunde i omringningen, vil hele den sydlige front komme i skred, og det vil være præcis det, Speidel i foråret i en samtale med mig forudsagde som den sandsynlige konsekvens af en Kaukasus-offensiv.
Lost Evidence er en dokumentarudsendelse om Slaget ved Stalingrad.
En film som handler om Friedrich Paulus, hans liv og karriere, som førte ham til Stalingrad, hvor han som den første tyske Feltmarskal overgav sig.
En tidslinje over Friedrich Paulus liv.
Skal denne usædvanlige militære reception i Goebbels villaen modsige forlydender om, at Hitler har fået et skarpt afslag fra Rommel på en opfordring til at "flytte" fra Afrika til Stalingrad?
De sagde, at vi ikke kunne hævde, at russerne er tyskerne underlegne. Jeg kan huske, hvordan mange tyske drenge fortalte mig, hvor renfærdige de russiske piger var såvel fysisk som mentalt. Jeg kan huske, at nogle af mine tyske drenge viste mig mange skolebøger fra russiske skoler, som var trykt på det russiske sprog: de indeholdt tilmed digte.
Forsvar, bevægeligt. - troppe bevægelser i overensstemmelse med fjendens planer.
Efter Afslutningen af den tysk-russiske Ikkeangrebspagt var den almindelige Mening den, at Sovjetunionen søgte at faa frie Hænder i det fjerne Østen.
I Slaget om Moskva, fra den 16. November til den 10. December anslog, Sovjets Overkommando, at Den røde Hær dræbte over 85.000 Tyskere og erobrede eller tilintetgjorde 1434, Tanks, 5416 Køretøjer, 575 Feltkanoner, 339 Morterer og ,87.0 Maskingeværer.
Tidslinje for slaget ved Kursk.
Da jeg sidst skrev, var alt anderledes. Hvem havde troet, at vi skulde komme til at bære også dette? Hele Næsset og vort skønne Karelen, som vi har købt med dyre Blodofre, bliver bag Grænsen hos Russerne.
Det var Hitlers skæbnesvangre fejltagelse at angribe Rusland. Det var dobbelt dumt af ham at gøre det, før tyskerne med heldigt resultat havde afsluttet krigen mod briterne i Middelhavet og Nordafrika.
Vil de nu fremvise den i Berlin for at bevise, at Ghettobefolkningen har alt i Overflod og endda Madvarer og Retter, som det er umuligt at få i selve Tyskland?
»Men hvad skal I med Heste, vil De indvende,« vedblev han omsider, »I har jo Traktorer, I er jo for længe siden motoriserede!
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Slaget om Stalingrad var på mange måder et prestigeslag, da byen var Josef Stalins navn og Adolf Hitler havde samtidigt sagt at den ville blive indtaget. Byen var vigtig i Sovjetunionen, da den lå ved Volga og var et trafikknudepunkt. Alt dette kunne tyskerne fra byen af mere eller mindre afskære.

Tyskerne erobrede Stalingrad, hvorefter de blev afskåret i byen, med sovjetiske tropper og sibirisk vinter som en ring omkring dem.

Nederst kan en film optaget i Stalingrad februar 1943 ses, hvor tyskerne har kapituleret.
By ved floden Volga der var opkaldt efter Josef Stalin.
Stalingrad havde ved slaget en længde på ca. 50 km.

Kampen i Stalingrad blev en bykrig, som de tyske soldater døbte Rattenkrieg (rotte krig).

Adolf Hitler underskrev den 23. juli 1942 direktiv Nr. 45, som beordrede en erobring af Stalingrad.

Den 19. august 1942 beordrede Friedrich Paulus at 6. Arme skulle erobre Stalingrad. Først regnede Paulus med at det ville tage ca. 10 dage at indtage Stalingrad.

Slaget om Stalingrad begyndte den 23. august 1942.
600 bombefly bombede Stalingrad den 23. august 1942 og 10.000 blev dræbt.

Den 25. august 1942 blev Novgorod ved Stalingrad erobret af tyske tropper.

Den 14. september 1942 erobrede de tyske tropper togstationen i Stalingrad.

Den 23. september 1942 var der en sovjetisk modoffensiv ved Stalingrad.

Den 05. oktober 1942 sendte Josef Stalin et telegram til Stalingrad fronten, hvori han beordrede, at Stalingrad ikke måtte blive erobret af tyskerne, og de områder tyskerne havde erobret måtte generobre.

Den 08. november 1942 fortalte Adolf Hitler at Stalingrad var faldet (samme dag som Operation Torch og årsdagen for Adolf Hitlers mislykkede kup i 1923).

Russisk offensiv mod Stalingrad

Den 19. november 1942 indledte Sovjetunionen Operation Uranius en offensiv 160 km nordvest for Stalingrad, da 3.500 kanoner åbnede ild på en 14 miles bred front. Angrebet gik især ud over de rumænske tropper der var dårligere end de tyske.
Samtidig indledte de sovjetiske tropper et fremstød syd for Stalingrad for at indeslutte de tyske tropper.
Under selve angrebet deltog 500.000 sovjetiske mænd, 900 tanks og 1.400 fly.
Efter et døgns kampe tog de sovjetiske tropper 65.000 rumænske krigsfanger.

Den 21. november 1942 foreslog Friedrich Paulus at tyskerne kæmpende trak sig tilbage imod floden Don.
Adolf Hitler beordrede Friedrich Paulus til at holde stillingen, mens undsætnings styrker skulle bryde belejringen.

Den 22. november 1942 blev den tyske Stalingrad Armé omringet. De to sovjetiske fronter nåede hinanden ved byen Kalatsh og tyskerne havde 200.000 soldater indesluttet i byen.

Den 23. november 1942 overgav to rumænske korps (3. og 5.) sig til den røde hær.
Derefter indledte den sovjetiske hær et modangreb imellem tyskerne i byen og to rumænske hærenheder, der resulterede i, at der kom et mellemrum imellem tyskerne i Stalingrad og den tyske front på 80km.
Resultatet var 330.000 indespærrede tyske soldater under Friedrich Paulus ledelse. fra 4. og 6. armé.
Et senere sovjetisk offensiv øgede afstanden til 200km.

Tyskerne indledte den 12. december 1942 operation Vinterstorm for at komme Stalingrad til undsætning. De tyske tropper blev ledet af Fritz Manstein.

Den 20. december 1941 standsede den sovjetiske hær tyskernes forsøg på, at komme de indespærrede i Stalingrad til undsætning. Den røde hær havde 60 divisioner til deres rådighed, og undsætningstropperne kom ikke tættere på Stalingrad end 60 km.

Den 25. december 1943 måtte tyskerne der skulle undsætte Stalingrad trække sig tilbage, da de var ved at blive omringet.

Den 09. januar 1943 kastede sovjetiske fly flyveblade over Stalingrad, hvori der blev opfordret til overgivelse af humanitære årsager.

Den 16. januar 1943 erobrede sovjetiske tropper lufthavnen ved Pitomnik.

Den 21. januar 1943 blev lufthavnen ved Gumrak erobret af sovjetiske tropper.

Tyskerne blev i Stalingrad fordi Hermann Göring havde garanteret at Luftwaffe ville flyve forsyninger til byen luften.
Der var behov for 550 tons om dagen.
De sovjetiske tropper erobrede derimod landingspladserne omkring byen, og den 25. januar 1943 faldt den sidste tyske lufthavn til den røde hær.
Det sidste tyske fly forlod Stalingrad den 23. januar 1943.

Den 24. januar 1943 spurgte Friedrich Paulus Adolf Hitler om, mon det var tidspunktet for en kapitulation ved Stalingrad, men Adolf Hitler beordrede 6. Armé til at kæmpe til sidste mand.

30. januar 1943 (årsdagen for Adolf Hitlers magtovertagelse) meddelte Friedrich Paulus at han aldrig ville kapitulere, og blev af Adolf Hitler forfremmet til General –Feltmarskal.

Den 31. januar 1943 overgav Friedrich Paulus sig sammen med de tyske soldater i den sydlige del af byen sig.

Den 02. februar 1943 endte slaget om Stalingrad, da de sidste tyske tropper overgav sig.

Ved slaget om Stalingrad kaldte Sovjetunionen Friedrich Paulus for Friedrich von Paulus, for at give det indtryk at han var adelig, hvilket der ikke var noget om.

Den tyske befolkning opfattede nederlaget ved Stalingrad som et vendepunkt for den sejrende tyske hær.

Tysk leder: Friedrich Paulus.
Sovjetisk leder: Georgi Zhukov.

Sovjetunionen mistede under slaget ca. 1 mill. mennesker.

Af den tyske 6. armé på 280.000 mand blev evakueret 35.000 tyske soldater mens de tyske tab blev:
Dræbte: 90.000.
Fangne: 110.000.
Deraf vendte kun 5.000 tilbage til Tyskland.

Sovjetiske tab:
Civile dræbte: 40.000.

Under slaget deltog på sovjetisk side ca. 100.000 marineinfanterister.

Efter nederlaget ved Stalingrad, anså tyskerne det for italienernes og rumænernes skyld, at de tabte. Derfor gjorde de slaget Kursk til en rent tysk operation.

Stalingrad blev den 11. november 1961 omdøbt til Volgograd.

Den 2. Februar, 9. Maj og den 22 Juni blevVolgograd omdøbt til Stalingrad, for at mindes 70 året for sejren ved Stalingrad.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube