Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Dokumentar Filmer Ghettoen

Tyskerne filmer Warszawa Ghettoen

Af: Mary Berg
Datering: 8. Maj 1942

manipoleret foto af Leni Riefenstahl
Eichmann satte mig ind i metoden med motorgasning i lastvogne, som man hidtil havde benyttet den østpå.
Hvad er nemlig Meningen med at rimpe en gul Lap på et ellers velsyet Sæt Tøj? Alene den at tilføje tilsyneladende sagesløse Medborgere unødvendige Lidelser? Næppe!
I selskab med andre har den gode Anne altså aldrig nogensinde vist sig, men når jeg er alene, er det altid hende, der fører det store ord. Jeg ved nøjagtigt, hvordan jeg gerne ville være, og hvordan jeg også er ... indvendig, men det oplever jeg desværre kun selv.
Jeg fik dit brev og vil gerne svare dig så hurtigt som muligt. Vi er kun to søskende, min storesøster Margot og jeg.
"Anne Frank: The Whole Story" - en film on hendes liv.
Tidslinje for KZ-lejr Auschwitz.
Fortæller om historien og udviklingen af udryddelseslejren Auschwitz.
Ribbentrop fejede udryddelsen af jøderne til side. Han sagde, at i et længere perspektiv, historisk set, ville jødernes udryddelse altid forblive en plet på Tysklands historie.
Overalt, hvor der rejses Forfølgelse af Jøder som saadanne af racemæssige eller religiøse Grunde, er det den kristne Kirkes Pligt at protestere derimod.
Jeg rejste frivillig…. Tjae-joe, det gjorde jeg naturligvis, men lad være med at stille mig i Relief for det. Jeg er sku ikke nogen særlig modig Mand.
Når jeg vågnede om morgenen, blev jeg aldrig videre overrasket over at finde en ny emigrantfamilie i min seng, i deres fremmedartede, posede undertøj.
Andre siger om det uden agtelse, at det ikke føler sig kaldet til noget martyrium. Men for et folk, der engang har opgivet sin frihed, er underkastelse ikke alene nok.
Beretningen er hentet fra en 17årig piges dagbog, der udkom som bog i Danmark i 1946 under titlen Ghetto.
Tyskerne har besluttet at optage en Film af Livet i Ghettoen. Tidlig nu til Morgen satte de et kraftigt Filmsapparat op foran Chlodnagade 20 og tog Billeder af Gaden. Senere gik de ind i en af de mest elegante Lejligheder og gav Ordre til, at et meget stort Bord skulde sættes ind i Dagligstuen. Fra en nærliggende Restaurant konfiskerede de de fineste og bedste Retter bestående af Kød, kager og Frugt - sandsynligvis den eneste Frugt, der overhovedet kunde fås i Ghettoen. De tog fat på de mest velklædte forbipasserende, Mænd og Kvinder, og gav dem Ordre til at sætte sig om Bordet, spise, drikke og snakke, og samtidig optog de en Film af hele Scenen. Vil de nu fremvise den i Berlin for at bevise, at Ghettobefolkningen har alt i Overflod og endda Madvarer og Retter, som det er umuligt at få i selve Tyskland?


Da jeg kom hen i Skolen, fandt jeg alle Lærerne og Eleverne stående ved Vinduerne. Der var et usædvanligt Røre i Administrationsbygningen på den anden Side Gaden. Her blev der også filmet. Kraftige Lamper blev sat op forskellige Steder i Bygningen, og lange Tråde og elektriske Ledninger lå på Jorden. Kameraer på Skinner førtes i alle Retninger af Operatørerne omgivet af en Skare Embedsmænd og Gæster, som tilfældigvis opholdt sig i Bygningen. Jeg så en Tysker arrangere en Gruppe på flere Personer, deriblandt Præsident Czerniakow med de højeste Embedsmænd i Midten. Senere beordredes alle ind i Salen og fik af en eller anden Grund Ordre til at knæle. Naturligvis vil Ligene på Gaderne ikke blive fotograferede og heller ikke de små Børn, der, mens de forgæves venter på Mad, lider alle Hungersnødens Kvaler.


Tyskerne må sikkert være i Gang med en eller anden vældig Propaganda. For nylig synes Tonen i deres Krigskommunikeer at være blevet ændret en Del; de taler nu om "en foreløbig Tilbagetrækning" fra flere russiske Lokaliteter. De, der kan læse bag Linierne i deres sidste Nyhedsudsendelser, føler sig meget oplivede.


Nætterne i Ghettoen er varme og fugtige. I vor egen Have dufter det af Syrener, og efter Solnedgang sidder alle vore Lejere nede i Gården. Enhver kommer med sin egen Stol; men min egen Yndlingsplads er et Stillads, der bruges, når man banker Tæpper. Undertiden synger jeg om Aftenen, og mærkeligt nok er der ingen af Lejerne, der gør nogen Indvendinger, tilsyneladende fordi de ønsker for en kort Stund at glemme deres Bekymringer.


Kaptajn Hertz, som ofte sidder nede i Gården hos os, er meget pessimistisk og fortæller altid meget uhyggelige Historier. For Eksempel fortalte han os i Dag om en Politibetjent, som blev skudt på Grund af en Affære med nogle Jordbær. Den pågældende Politibetjent sad på en Vogn, der kørte ind i Ghettoen med en Ladning Hø. Politibetjenten lod, som om han ikke forstod. Vagten beordrede så Kusken til at standse Vognen og. løftede Høet i Vejret. Han fandt Jordbær skjult derunder. Både Kusken og Politibetjenten blev skudt på Stedet.


Hertz siger, at snart vil alt blive forbi, og vi vil allesammen blive dræbt. Men de fleste Mennesker tænker alligevel, at en Pogrom som den, der fandt sted i Lublin, ikke vil finde Sted her, fordi der er alt for mange Mennesker her. Ifølge den officielle Statistik er der 450,000 Indbyggere i Ghettoen; men i Virkeligheden er der mange flere, fordi der i dette Tal ikke er medregnet de uregistrerede Flygtninge fra Provinsbyerne og de senere tilkomne Jøder fra Tyskland, Østrig og Tjekkoslovakiet. I Virkeligheden er der mere end 500,000 Jøder her. Det synes ufatteligt og umuligt at ville myrde et så stort Antal Mennesker. Men hvis de natlige Mord, der for Tiden foregår her, vil fortsætte, er det alligevel meget muligt, at Halvdelen af Befolkningen vil være døde, inden Krigen er forbi.


Jeg har i den sidste Tid ikke set mine Venner så ofte som før, med Undtagelse af Eva Pikman, som bor lige om Hjørnet. Det er nu livsfarligt at foretage lange Spadsereture i Ghettoen. Alligevel går Livet sin sædvanlige Gang. Butikkerne er åbne, skønt der er meget lidt at sælge. Også Teatrene er åbne som sædvanligt, og der opføres mange gode Stykker. Hver Dag pålægges der også nye Skatter og Afgifter.


Udryddelseslejren Tiltog transporterne i antal i løbet af sommeren, og vi blev nødt til at oprette endnu et udryddelsesanlæg.
Sikkerhedstjenesten Det er ganske vist kun rygter, men sikkert er det, at myrderier finder sted i enorm udstrækning.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube