Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig tidslinje 1942

Tidslinje over året 1942

Med sange, taler, breve og beretninger

Som tidligere nævnt bestemte vi os til at kalde vores hemmelige hær, bestående af 7 drenge fra latinskolen, for Churchill-klubben, og vi indførte fra starten - der blev ikke talt ret meget om juleforberedelser den dag - den optagelsesbetingelse, at ethvert medlem skulle have taget et tysk våben fra en tysker, således at alle var lige interesserede i at holde kæft, og det blev den første tids mest aktive indsats.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Er vore Chancer for at klare os som Helhed bedre eller værre end i August 1941? Vigtigst og betydningsfuldest af alt er det, at de Forenede Stater nu enige og med Liv og Sjæl er med i Krigen på vor Side.
Jeg skrev engang til dig, at vi måske ikke kom i Kamp, men det var nok en Misforståelse.
Jeg opdagede pludselig, at jeg stadig bar på min stok. Det havde været min mening at efterlade den på kommandostationen og tage et gevær med i stedet.
De tog fat på de mest velklædte forbipasserende, Mænd og Kvinder, og gav dem Ordre til at sætte sig om Bordet, spise, drikke og snakke, og samtidig optog de en Film af hele Scenen. Vil de nu fremvise den i Berlin for at bevise, at Ghettobefolkningen har alt i Overflod og endda Madvarer og Retter, som det er umuligt at få i selve Tyskland?
Vi strejfede rundt i tåge gennem lunde af ege og vilde pæretræer, der voksede tæt på de lave højder. På en af skråningerne fandt vi en gruppe grave, deriblandt Herbert Gogols; han faldt den 4. oktober 1942 her som korporal i ingeniørtropperne. Ved synet af disse kors i den tågevåde urskov, der var gennemvævet af grå skyklatter, blev jeg grebet af stor sorg over så megen forladthed.
Mens det i foråret 1942 endnu kun drejede sig om mindre aktioner, tiltog transporterne i antal i løbet af sommeren, og vi blev nødt til at oprette endnu et udryddelsesanlæg.
I selskab med andre har den gode Anne altså aldrig nogensinde vist sig, men når jeg er alene, er det altid hende, der fører det store ord.
"Anne Frank: The Whole Story" - en film on hendes liv.
Jeg fik dit brev og vil gerne svare dig så hurtigt som muligt. Vi er kun to søskende, min storesøster Margot og jeg.
En spændende udsendelse om slaget ved Midway, der ændrede slagets gang i stillehavet.
En film som handler om Friedrich Paulus, hans liv og karriere, som førte ham til Stalingrad, hvor han som den første tyske Feltmarskal overgav sig.
videoer som fortæller historien som fører til det tyske nederlag ved Stalingrad.
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Pludselig hørte vi larmen fra maskiner i himlen: Tyske transportfly, der var på vej med julegaver til tyskerne. Vi skød efter flyene, og få minutter senere dalede enorme faldskærme med store pakker ned mod jorden.
Da jeg standsede ham, blev han blev så bange han bare løb ud over marken. Jeg råbte stands to gange mere, og derefter affyrede jeg et skud op i luften.
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Når de praler dermed,
ser vi dem hårdt ind i øjnene
og siger skånseløst: Ja -
I er gode soldater,
forbandet gode soldater!
This time, we will all make certain
That this time is the last time
Jeg takker Dem, fordi De er villig til at true Tyskland og Finland med gasangreb imod dem, hvis Tyskland og Finland anvender dette våben i krigen mod U.S.S.R.

Januar:

01. januar 1942:
United Nations blev oprettet, da 26 nationer underskrev deklarationen. UN kom til at efterfølge Folkeforbundet.

02. januar 1942:
Japanske tropper erobrede Manila.

05. januar 1942:
De første 55 tyske tanks til ankom Nordafrika.

10. januar 1942:
Japanske tropper invaderede North-Celebes i Hollandsk Ostindien.

11. januar 1942:
Japanske tropper gik i land på Borneo i Hollandsk Ostindien.
Den tyske marine indledte Operation Drum Beat, som var tyskernes første koordinerede ubådsangreb på den amerikanske østkyst.

13. januar 1942:
Ledere fra 9 tysk besatte lande mødtes i London, for at enes om en deklaration, der fastslog at krigsforbrydere ville blive retsforfulgt.

14. januar 1942:
USA og England enedes om, at skabe Anglo-American Combined Chiefs of Staff.

19. januar 1942:
Japanske tropper invaderede Burma.

20. januar 1942:
Ledende tyskere afholdt en Konference i Wannsee, hvor de besluttede den endelige løsning af jødeproblemet.

21. januar 1942:
Erwin Rommel indledte et modangreb mod de engelske styrker i Libyen.

25. januar 1942:
Thailand erklærede USA og England krig.

26. januar 1942:
Amerikanske soldater gik i land Nordirlandfor, hvilket var første gang under 2. Verdenskrig at amerikanske soldater var i Europa.
Den Italienske Overkommando forlangte at Erwin Rommel skulle afskediges.

28. januar 1942:
Tyske tropper besatte Benghazi.

29. januar 1942:
England og Sovjetunionen indgik en aftale med Iran, der sikrede en persisk korridor, hvorigennem forsyninger kunne sendes fra vest til øst.

Februar:

01. februar 1942:
Vidkun Quisling blev Norsk Statsminister.

08. februar 1942:
Den tyske Rustningsminister Fritz Todt døde ved et flystyrt.

09. februar 1942:
Der udbrød brand på det franske passagerskib Normandie i USA.
USA indførte sommertid for at spare ressourcer.

11. februar 1942:
Skibene Prinz Eugen, Gneisenau og Scarnhorst sejlede fra Brest i Frankrig.

15. februar 1942:
Singapore overgav sig til japanerne.

19. februar 1942:
150 japanske fly angreb den australske by Darwin.
Franklin Roosevelt underskrev Executive Order 9066, der gjorde det muligt at fjerne uønskede folk fra militære områder.

22. februar 1942:
Douglas Macarthur fik ordre til at forlade Filippinerne.

27. februar 1942:
De første franske jøder blev sendt til Tyskland.
Der indledtes et søslag mellem japanske og amerikanske skibe i Java Havet.
USA første hangarskib Langley blev sænket af japanske bombefly da det var eskorte fartøj for en konvoj 74 sømil fra Java.

28. februar 1942:
Japanske tropper erobrede Java.

Marts:

01. marts 1942:
Søslaget i Java Havet endte med japansk sejr.

07. marts 1942:
Japanske soldater gik i land på New Guinea.

08. marts 1942:
Japanske tropper erobrede Rangoon i Burma.
De hollandske forsvarer på Java kapitulerede.

11. marts 1942:
Første sending franske jøder blev sendt til Auschwitz.
General Douglas Macarthur forlod Bataan på Corregidor.

17. marts 1942:
Tyskerne påbegyndte deportation af jøder til koncentrationslejren Belsen.
Douglas Macarthur blev den øverstkommanderende for de Allierede i det sydvestlige Stillehav.

19. marts 1942:
Amerikanske mænd imellem 45 og 64 år blev beordret til at melde sig non military duty.

20. marts 1941:
Tyskland og Jugoslavien indgik den en pagt.

22. marts 1942:
BBC begyndte at sende til den franske modstandsbevægelse i kode.

24. marts 1942:
Den danske forfatter Soya blev idømt 60 dages fængsel for i fortællingen "En gæst", for at have gjort grin med tyskerne.

27. marts 1942:
Engelske fly angreb St. Nazaire.

April:

03. april 1942:
Japanske tropper angreb de udmattede forsvare af Battaan i Filippinerne.

07. april 1942:
Kraftige tyske angreb på Malta.

08. april 1942:
Sovjetunionen fik åbnet en jernbaneforbindelse til Leningrad.

16. april 1942:
George VI gav George Cross til Malta.

17. april 1942:
Den franske general Henri Giraud flygtede fra slotsfængslet Konigstein, for siden at slutte sig til de frie franske tropper.

18. april 1942:
16 fly lettede fra hangarskibet Hornet med James Doolittel som leder, for at bombe Tokyo.

29. april 1942:
Hollandske og vichy-franske jøder blev tvunget til at bære en Davidsstjerne.

Maj:

02. maj 1942:
Chester Nimitz besøgte Midway for at være sikker på, at øen var klar til kamp.

03. maj 1942:
Den danske statsminister Thorvald Stauning døde.
De hollandske jøder skulle bære en jødestjerne fra denne dag.
I forbindelse med japanerne ville erobre Solomon Øerne, og amerikanerne ville hindre dem deri, blev Søslaget ved Koral Øerne udkæmpet.

06. maj 1942:
Corregidor blev erobret af japanerne.

07. maj 1942:
Søslaget ved Koral Øerne endte.

08. maj 1942:
Det amerikanske hangarskib Lexington blev sænket af dets besætning, grundet de skader det havde fået i Søslaget ved Koral Øerne.
Tyske tropper indledte en sommeroffensiv på Østfronten rettet mod Krim.

20. maj 1942:
Sorte rekrutter fik lov til at gøre tjeneste i den amerikanske marine.
Japan erobrede Burma.

22. maj 1942:
Mexico erklærede Aksemagterne krig.

26. maj 1942:
Der var et tankslag ved Bir Hakeim (Gazala Linien) mellem Afrika Korpset og engelske styrker.

29. maj 1942:
Jøderne i Paris blev påbudt at bære en jødestjerne.

30. maj 1942:
RAF indledte dets første luftangreb mod Tyskland, hvor mere end 1.000 fly deltog.

Juni:

01. juni 1942:
USA begyndte at sende Lend-lease udstyr til Sovjetunionen.

03. juni 1942:
Det tyske angreb på Sevastopol startede.
Slaget ved Midway startede.

05. juni 1942:
USA erklærede Bulgarien, Ungarn og Rumænien krig.

06. juni 1942:
De japanske tropper trak sig tilbage fra Midway.

10. juni 1942:
Som hævn for attentatet på Reinhard Heydrich jævnede tyskerne den tjekkiske by Lidice med jorden.

11. juni 1942:
USA og Sovjetunionen indgik en Lend-lease aftale.

12. juni 1942:
Anne Frank fik hendes første dagbog, som var i fødselsdagsgave.
Adolf Hitler beordrede de slaviske folk gjort til slaver.

19. juni 1942:
Winston Churchill ankom til Washington for diskutere invasionen i Nordafrika.

21. juni 1942:
Tyske tropper erobrede Tobruk.

22. juni 1942:
Erwin Rommel blev Feltmarskal.

25. juni 1942:
Winston Churchill rejste fra Washington til England.
Dwight Eisenhower blev udnævnt til chef for de amerikanske styrker i Europa.

30. juni 1942:
De tyske tropper ankom til El Alamein.

Juli:

01. juli 1942:
De tyske tropper indledte deres første angreb mod El Alamein.
Tyske tropper erobrede Sevastopol i Sovjetunionen.

04. 17. 1942:
Amerikanske bombefly angreb for første gang mål over det tysk besatte Europa.

06. juli 1942:
Anne Frank og hendes familie gemte sig for tyskerne.

10. juli 1942:
Carl Spaatz blev leder af USAF i Europa.

22. juli 1942:
Heinrich Himmler beordrede at Ghettoen i Warszawa skulle afvikles, og at dets beboere skulle sendes i koncentrationslejr.

23. juli 1942:
Tyske tropper erobrede Rostov.
Adolf Hitler underskrev direktiv Nr. 45, - befaling om erobring af Stalingrad.

August:

01. august 1942:
Bernard Montgomery overtog kontrollen over den 8. Arme i Nordafrika.

06. august 1942:
Claude Auchinleck blev fyret som engelsk Øverstkommanderende for Mellemøsten.

07. august 1942:
Amerikanske marinesoldater gik i land på Guadalcanal.

08. august 1942:
6 tyske sabotører, der var blevet landsat i USA, blev henrettet i den elektriske stol.

11. august 1942:
Det engelske hangarskib Eagle blev torpederet og sænket.

12. august 1942
Bernard Montgomery ankom til Egypten.
Winston Churchill mødtes med Josef Stalin i Moskva.

14. august 1942:
Dwight Eisenhower blev udnævnt til Allieret chef for Operation Torch.

17. august 1942:
Første selvstændige amerikanske bombeangreb imod det tysk besatte Europa.

18. august 1942:
Japanerne landsatte tropper på Guadalcanal.

19. august 1942:
Winston Churchill besøgte Bernard Montgomery i hans hovedkvarter i Burg-al-Arab.
Engelsk og canadisk raid på den franske by Dieppe.
Friedrich Paulus beordrede at 6. Arme skulle erobre Stalingrad.

22. august 1942:
Brasilien erklærede Italien, Japan og Tyskland krig.

23. august 1942:
Det første amerikanske fly landede på Guadalcanal.
Slaget om Stalingrad begyndte.
Winston Churchill fløj tilbage til London fra Kairo.

27. august 1942:
Cuba erklærede Italien, Japan og Tyskland krig.

28. august 1942:
I Danmark startede en folkestrejke.
Benito Mussolini blev flyttet fra La Maddalena på Sardinien, til Gran Sasso.

30. august 1942:
Tyskland annekterede den Luxembourg.

31. august 1942:
Englænderne sejrede i slaget ved Alam Halfai Egypten.

September:

10. september 1942:
Engelske tropper gik i land på Madagaskar.

17. september 1942:
Josef Stalin mødte Winston Churchill i Moskva.

21. september 1942:
Det amerikanske bombefly B29 fløj sin første flyvning.
Tyske tropper afskar de sovjetiske tropper på Krim halvøen fra Sovjetunionen.

27. september 1942:
Australske tropper besejrede japanske på Guinea.

Oktober:

02. oktober 1942:
Queen Mary sejlede ind i Krydseren Curacao og delte den i to dele, og 338 blev dræbt.

03. oktober 1942:
Første vellykkede prøveflyvning af V2, - som var en flyvning over 118 mil.

07. oktober 1942:
Englænderne og amerikanerne offentliggjorde at UN vil blive dannet.
Den sidste tyske raider Komet sejlede fra en hollandsk havn.

08. oktober 1942:
Slaget ved Matanikau fandt sted (Guadalcanal).

10. oktober 1942:
1.300 Østrigske jøder blev transporteret til Theresienstadt.

11. oktober 1942:
Amerikanske skibe sejrede over en japansk flåde i et nat søslag Cape Esperance ved Guadalcanal.

13. oktober 1942:
2 japanske slagskibe beskød lufthavnen Henderson Field på Guadalcanal.

18. oktober 1942:
Adolf Hitler beordre at alle tilfangetagne kommandosoldater skulle dræbes.

19. oktober 1942:
Sovjetunionen indledte en vinteroffensiv på Don fronten.
Den danske konge Christian X faldt af sin hest under en ridetur og kom slemt tilskade.

22. oktober 1942:
Den amerikanske general Mark Clark, mødtes med franske embedsmænd og modstandsfolk, der sympatiserede med de allierede i Algeriet. Det skete forud for Operation Torch.

23. oktober 1942:
Engelske tropper indledte en offensiv ved El Alamein i Egypten.

25. oktober 1942:
Erwin Rommel vendte tilbage til Nordafrika.

26. oktober 1942:
Amerikanerne besejrede japanerne i søslaget ved Leyte.
Det amerikanske hangarskib Hornet sank i slaget ved Santa Cruz.
Amerikanerne mistede to hangarskibe ved Guadalcanal.

29. oktober 1942:
16.000 jøder blev dræbt i Pinsk i Sovjetunionen.

November:

02. november 1942:
Dwight Eisenhower ankom til Gibraltar for opsætte sin kommandopost til invasionen i Nordafrika (Operation Torch).

03. november 1942:
Englænderne sejrede ved El Alamein.

05. november 1942:
Tyskerne havde en aktion mod de græske jøder i Paris.
Werner Best blev Tysk Rigsbefuldmægtig i Danmark.

06. november 1942:
Tyskerne dræbte 12.000 jøder fra ghettoen i Minsk.

08. november 1942:
Amerikanske og engelske tropper blev landsat i Nordafrika i Operation Torch.
Adolf Hitler meddelte at Stalingrad var faldet.
Vichy Frankrig afbrød de diplomatiske relationer med USA.

09. november 1942:
Erik Scavenius blev statsminister i Danmark.

10. november 1942:
Amerikanske tropper erobre lufthavnen i Port-Lyautey i Marokko.
Amerikanske og engelske tropper erobrede Oran i Algeriet.
Admiral Jean Darlan beordrede de franske tropper i Nordafrika, at de skulle indstille modstanden.
Tyske tropper invaderede Vichy Frankrig.

11. november 1942:
745 franske jøder blev sendt til Auschwitz.
Jøder i den frie zone af Frankrig skal bære en gul stjerne.
Tyskland besatte det sidste af Frankrig.

13. november 1942:
Dwight Eisenhower fløj til Algeriet for underskrive en aftale med den franske Admiral Jean Darlan.

14. november 1942:
De sidste franske tropper i Algeriet overgav sig til de Allierede.

19. november 1942:
Sovjetunionen indledte en vinteroffensiv ved Don og Stalingrad.

20. november 1942:
Engelske 8. Arme generobrede Benghazi.

22. november 1942:
Adolf Hitler beordrede Afrika Korpset og Erwin Rommel til at sejre eller dø.

27. november 1942:
Den franske flåde i Toulon sænkede dets skibe, for at tyskerne ikke fik dem.

December:

01. december 1942:
USA rationerede Benzin.

02. december 1942:
De Allierede styrker i Tunesien slår et tysk angreb tilbage.
Den første kontrollerede atomreaktion fandt sted.

04. december 1942:
Amerikanske bombefly bombede det italienske hovedland for første gang.

07. december 1942:
Det største slagskib USS New Jersey blev søsat på årsdagen for Pearl Harbor.

12. december 1942:
Tyskerne indledte Operation Winter Tempest for at komme Stalingrad til undsætning.

16. december 1942:
Sovjetiske tropper indledte en offensiv mod Rostov for at afskære de tyske tropper i Kaukasus.

18. december 1942:
Adolf Hitler mødtes med Benito Mussolini og Pierre Laval.

20. december 1942:
Sovjetiske tropper standsede tyskernes forsøg på, at komme de indespærrede i Stalingrad til undsætning.

23. december 1942:
Den franske Admiral Jean Darlan blev myrdet.

24. december 1942:
V1 raketten blev prøvefløjet for første gang.

27. december 1942:
Tyskerne begyndte at hverve soldater blandt de sovjetiske krigsfanger.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube