Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Slaget om Atlanten

Slaget om Atlanten

skibbruden sømand reddes
Oversigt over de tyske ubådes sænkninger.
Om sejlads med konvoj.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Så jeg sprang ud fra tårnet og ned i vandet. Jeg havde åbne øjne, så jeg kunne se det smukke blå atlanterhavsvand.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Bortset fra indflydelsen på levnedsmiddelforsyningerne, som er livsvigtig for os, ville selve vor krigsindsats blive stærkt forringet, og frem alt ville selve vor krigsindsats blive stærkt forringet, og frem for alt ville det forhindre de store konvojer af amerikanske tropper over Atlanten.
Søslag i Danmarks Strædet.
Parallelkamp på afstand mellem 10 og 11 sømil. Hood koncentrerede sin ild mod Bismarck. Hood eksploderede efter fem minutter, herpå skudveksling med King George V.
En spændende dokumentarserie om jagten på Bismarck.
Præsidenten for De forenede Stater og Premierminister Churchill, Repræsentant for Hans Majestæts Regering i Det forenede Kongerige, har afholdt en Konference og anser det derefter for rigtigt at offentliggøre visse almindelige Principper, paa hvilke de grunder deres Haab om en bedre Fremtid for hele Verden.
Nationer, der længe havde hærdet sig og forberedt sig på Krig - og mens det kæmpede i Nordsøen, i Middelhavet og i Atlanterhavet - også at forsvare Stillehavet og det fjerne østen alene mod Japanernes Fremstormen.
En tysk ubåd er måske funder langt oppe i en canadisk flod.
Fra juni 1940 til maj 1945 var Atlanterhavet strategisk vigtig krigsskueplads, hvor tyskerne forsøgte at bryde de Allieredes forsyningslinjer.
- Slaget om Atlanterhavet drejede sig om de oversøiske handelsruter, der især gik mellem USA og England. Den tyske import blev standset af den engelske blokade og kunne denne brydes, så ville den tyske industri få adgang til råvarer.

- Med tiden blev England et springbræt til kontinentet, hvor de allieredes tropper samledes.

Opfindelsen af sonaren gav englænderne den fejlagtige opfattelse, at der ingen fare var fra ubåde. Men forsøgene, der var blevet gjort med ASDIC havde alle foregået i godt vejr, og det var der ikke altid på Atlanterhavet.

Der kan ses en oversigt over de tyske ubådes månedlige sænkninger.

I 1939 sænkede de tyske ubåde 114 skibe.

Den 18. oktober 1939 forbød USA krigsubåde i dets havne og farvand.

U. 37 sejlede den 15. maj 1940 ud på Atlanterhavet, som den første ubåd siden invasionen i Norge. Ubådens opgave var, at hæve moralen blandt ubådsbesætningerne ved, at opnå et godt resultat.
U. 37 sænkede 11 handelsskibe på dette togt.

Perioden juni til oktober 1940, blev af tyskerne omtalt som den første glade tid, da de sænkede 274 skibe på tilsammen 1,5 mill. registertons, med et tab på blot 6 ubåde.

I november blev konvojernes koder ændret, ruterne blev lagt mod nord og da invasionen af England ikke kom det år, blev der flere skibe til rådighed for konvoj beskyttelse.

Efter at Frankrig var faldet, kunne tyskerne bruge den franske kyst til ubådsbaser, men også værft kapaciteten var velkommen til repations opgaver.

De tyske ubåde opnåede ved at bruge franske havne, en besparelse på ca. en uge for at nå Atlanterhavet.

Portugisisk fremstilling af England afskåret Efter Frankrigs fald, måtte englænderne bruge 40 destroyere for at beskytte dets kyster imod en invasion, dette gav færre skibe konvoj beskyttelse.

I maj 1941 forsøgte det tyske lommeslagskib Bismarck, at nå ud på Atlanterhavet, for at kunne angribe de oversøiske handelsruter. Den 24. maj 1941 kom Bismarck i kamp med den engelske Slagkrydser Hood, der blev sænket efter en kort kamp. Bismarck blev beskadiget under slaget og søgte havn i Frankrig. Bismarck fik siden roret blev beskadiget under et luftangreb, hvorefter skibet ikke længere kunne styres. Skibet blev sænket den 27. maj 1941 af blandt andet de engelske slagskibe Rodney og George V.

I juni 1941 kom den første Liberator i brug over Atlanterhavet, hvor flyet lukkede hullet hvor de allierede ikke kunne yde flystøtte til deres konvojer.

Den 10. januar 1942 indledte den tyske marine Operation Drum Beat, som var tyskernes første koordinerede ubåds angreb på den amerikanske østkyst.

Winston Churchill skrev i et telegram til Josef Stalin den 18. juli 1942, at England ikke turde risikere dets hjemmeflåde øst for Bjørneøen, da tab her mod en stærk tysk modstander kunne føre til, at kontrollen med Atlanterhavet blev tysk, grundet Tirpitz og Scarnhorst.

Ved det indledende angreb deltog der 5 ubåde, og det offer blev det 9.000 tons engelske handelsskib Cyclops der blev sænket af U. 123 ført af Kptlt. Hardegen.

Karl Dönitz kaldte den 24. maj 1943 ubådene tilbage fra Atlanterhavet.
Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube