Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Sejlads med konvoj

Sejlads med konvoj

Det tyske skib Hipper har sænket et handelsskib
Oversigt over de tyske ubådes sænkninger.
Så jeg sprang ud fra tårnet og ned i vandet. Jeg havde åbne øjne, så jeg kunne se det smukke blå atlanterhavsvand.
Før maj-konvojen blev afsendt, advarede marineministeriet os om, at tabene ville blive meget store, hvis tyskerne, som man ventede, brugte deres overfladestyrker øst for Bjørneøen.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Søslag i Danmarks Strædet.
Parallelkamp på afstand mellem 10 og 11 sømil. Hood koncentrerede sin ild mod Bismarck. Hood eksploderede efter fem minutter, herpå skudveksling med King George V.
En spændende dokumentarserie om jagten på Bismarck.
Lidt om principperne i konvojsejlads.
Den konvoj type der oftest blev brugt, var en konvoj bestående af 7 kolonner, med en ½ sømil imellem.
I midten af konvojen, var der tre rækker af 5 vigtige eller eksplosive skibe, flankeret af 2 kolonner på hver side med 4 skibe.
Afstanden imellem skibene var 600 meter.
En boks konvoj er mindre udsat, da en lang konvoj vil blive længere end ønsket, og den bliver svær at beskytte for støtteskibene.
Det er det langsomste skib i en konvoj, der er bestemmende hvilken hastighed konvojen kan sejle med. Derfor blev konvojer sammensat efter skibenes indbyrdes fart.
Det var ofte svært at holde sammen en konvoj samlet, især når vejret var hårdt, kunne der være problemer.

Det kunne tage flere uger, at samle en konvoj, og tyskerne brød ofte handelsflådens koder, og kunne placere deres ubåde fordelagtigt. Ofte blev der samlet ulveflokke, for at ubådene samlet kunne angribene.
Der var kun få med en konvoj, der kendte til kurs og destination.

Når en konvoj blev angrebet, blev der opsendt lysraketter.

Skibe i en konvoj kunne ikke standse og samle skibbrudne op.

Eskorte hangarskibe var et billigt hangarskib, der oprindeligt blev bygget for at kunne give konvojer flybeskyttelse. Under 2. Verdenskrig, blev der produceret over 100 eskorte hangarskibe, hvoraf halvdelen var af Casablanca klassen.

Efter Frankrigs fald, skulle englænderne bruge 40 destroyere til beskyttelse af dets kyster, imod en invasion. Dette resulterede i færre skibe til konvojbeskyttelse.

I november blev konvojernes koder ændret, ruterne på Atlanterhavet blev lagt mod nord. Invasionen af England kom ikke det år, så der blev flere krigsskibe til rådighed for konvojtjeneste.

I juni 1941 kom den første Liberator i brug over Atlanterhavet. Flyet lukkede det hul, hvor de allierede ikke kunne yde flystøtte.

I maj 1941 forsøgte det tyske skib Bismarck at komme ud på Atlanterhavet. Under forsøget kom det i kamp med det engelske skib Hood, der blev sænket. Bismarck var blevet og søgte derefter fransk havn, men blev sænket inden det nåede så langt.

I januar 1942 blev det tyske skib Tirpitz beordret til Norge, for at skibet kunne angribe konvojer der sejlede fra Island til Sovjetunionen gennem det arktiske område.
Tirpitz tilstedeværelse i Norge gjorde, at dele af den engelske flåde blev bundet, for at englænderne kunne svare igen på et angreb med Tirpitz.

skildring af en konvoj


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube