Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Bismarck - Hood

Bismarck - Hood

Søslag i Danmarks Strædet

Hood fotograferet fra Gibraltar
Parallelkamp på afstand mellem 10 og 11 sømil. Hood koncentrerede sin ild mod Bismarck. Hood eksploderede efter fem minutter, herpå skudveksling med King George V.
En spændende dokumentarserie om jagten på Bismarck.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Fra juni 1940 til maj 1945 var Atlanterhavet strategisk vigtig krigsskueplads, hvor tyskerne forsøgte at bryde de Allieredes forsyningslinjer.
Principper bag sejlads med og i konvoj.
Så jeg sprang ud fra tårnet og ned i vandet. Jeg havde åbne øjne, så jeg kunne se det smukke blå atlanterhavsvand.
Før maj-konvojen blev afsendt, advarede marineministeriet os om, at tabene ville blive meget store, hvis tyskerne, som man ventede, brugte deres overfladestyrker øst for Bjørneøen.
Et episk slag imellem to flådes stoltheder – for England Hood og for Tyskland Bismarck.

Inden slaget rigtigt er startet bliver Hood sænket. Bismarck får få dage senere en lignende skæbne.
Bismarck: Slagskib.
Søsat den 14. februar 1939 i Hamborg.
Kommandør: Ernst Lindemann.
Næstkommanderende: Orlogskaptajn Hans Oels.
Styrkechef: Günther Lütjens.

Hood:
Slagkrydser (symbol på den engelske flåde). Bygget kort efter 1.Verdenskrig.
Da Hood blev bygget blev hun bygget med et svagt pansret dæk, for at spare vægt, og det skulle resultere i en øget fart.
Det svagt pansrede dæk gjorde, at Hood især var sårbar overfor granater der var affyret på stor afstand, da der ville være en stejl nedslagsbane, hvorefter granaten ville kunne gå gennem dækket, og ramme de vitale dele i skibets indre.
Vægt: 41.200 tons.
Topfart: 31 knob.

Besætning Hood(den sidste sejllads):
Deraf officerer: 95.
Deraf menige: 1.324 Total: 1.419.

Når øvelsesalarmen lød på Bismarck, og skibet skulle kæmpe mod en ikke eksisterende fjende, så var det altid Hood de kæmpede imod.

Viceadmiral Lancelot Holland der befandt sig ombord på Hood i Scapa Flow, fik om aftenen den 21. maj 1941 ordre til at sejle Hvalfjødjur ved Island, sammen med det nye slagskib Prince of Wales, for at kunne konfrontere Bismarck, hvis skibet ville sejle gennem Danmarksstrædet.

Om aftenen den 22. maj 1941 modtog Günther Lütjens tre telegrammer fra Gruppe Nord.
I det første telegram stod der, at udbruddet endnu ikke var blevet opdaget af fjenden.
I det andet telegram stod der, at luftrekognoscering over Scapa Flow havde vist, tre slagskibe, et hangarskib, 6 krydsere og nogle destroyere. Det vil sige at der var det samme antal skibe i havnen. Tyskerne var blevet narret, da de to af slagskibene var attrapper, der var lavet af træ og sejldug (Hood og Prince of Wales).
I det tredje telegram stod der, at fjenden ikke havde foretaget operative bevægelser med dets skibe.

Hood og Prince of Wales der befandt sig 300 sømiles syd for Bismarck, havde modtaget meldingen om Bismarcks position, og sejlede nu med fuld hastighed mod Bismarck. Englænderne håbede, at de den følgende morgen kunne indlede kampen med Bismarck.

Lancelot Holland ombord på havde udregnet det således, at de to eskadre ville møde hinanden om natten, på det tidspunkt hvor der var mørkets. Derfor satte Lancelot Holland kursen lidt mod nord, og derefter ville de to eskadre mødes klokken ca. 02:00, og de to eskadre ville møde hinanden stævn mod stævn, med en hastighed på ca. 100 km/t, hvilket ville reducere tidsrummet hvor Hood var sårbar overfor Bismarcks granater.

Lancelot Holland gav den 24. maj 1941 klokken 00:15, ordre til at gøre klar til kamp. På Hood, Prince of Wales og de ledsagende destroyere gik det hvide kampflag til tops.

Lancelot Holland måtte da de engelske skibe mistede kontakten til Bismarck, forsøge at genoprette kontakten.
Lancelot Holland mente at Bismarck kunne have foretaget tre manøvre, da Grønlands Kyst forhindrede Bismarck i at sejle mod vest.
1: Bismarck kunne have vendt om, og sejlet tilbage gennem Danmarksstrædet.
2: Bismarck kunne have fortsat på en sydvestlig kurs.
3: Bismarck kunne have ændret kursen til syd, således at det sejlede direkte mod Atlanterhavet. Denne mulighed anså Lancelot Holland som den mest sandsynlige, derfor ændrede Hood og Prince of Wales kursen til en nordlig, hvorefter de to eskadre stadig ville møde hinanden stævn mod stævn. Styrkens destroyere fortsatte på den gamle kurs.
Bismarck havde ændret kursen en anelse mod vest, så de tyske skibe nu fulgte den Grønlandske pakis. De engelske destroyere passerede Bismarck med en afstand på mindre end 10 sømil, uden at opdage de tyske skibe.
Klokken 02:47 fik Suffolks radar atter kontakt med Bismarck. På det tidspunkt lå de to eskadre på en næsten parallel sydvestlig kurs.

Ca. klokken 05:00 sagde Lancelot Holland til sin adjudant: "Send signal om, at kamp er umiddelbart forestående."

Kort efter klokken 05:00 opfangede hydrofonerne ombord på Prinz Eugen lyden af hurtigtgående skibsskruer, som tilhørte Hood og Prince of Wales.

Klokken 05:45 blev mastetoppene fra de to eskadre (Hood og Prince of Wales mod Bismarck og Prinz Eugen) synlige for hinanden.
Lancelot Holland beordrede et skarpt drej vestover, for at de to flåder skulle komme tæt hinanden hurtigere, for at mindske tiden hvor Hood var udsat for granater affyret på stor afstand. Efter denne manøvre kunne Hood og Prince of Wales kun skyde med de forreste kanontårne, og det betød at englænderne ikke kunne bruge 8 af deres svære kanoner. Den engelske første Sølord Dudley Pound sagde følgende om krusskiftet: "Gå i kamp slagsmål med den ene hånd på ryggen".
Klokken 05:52 åbnede Hood og Prince of Wales ild. Klokken 05:53 ændrede kommandøren på Prince of Wales målet for skydningen fra Prinz Eugen til Bismarck, og det skete uden at afvente tilladelse.

Klokken 05:55 den 24. maj 1941 gav Günther Lütjens tilladelse til, at de tyske skibe åbnede ild mod Hood og Prince of Wales.

Klokken 06:00 drejede de engelske skibe 20 grader til bagbord, for at de kunne bruge alle deres kanontårne.
De engelske skibe var tæt samlet, og de udgjorde et kompakt mål for de tyske skibe.

Klokken 06:01 blev Hood ramt af en eller flere granater fra Bismarck, nedslaget var foran det agtertårnene. Skuddet gik gennem det pansrede dæk, hvor det menes at have eksploderet i 4-tommers magasinet, for derefter at forplante sig til det 15-tommers ammunition. Der sker en kæmpe eksplosion, hvorefter Hood knækkede midt over og sank.

Dræbte på Hood: 1.416. Overlevende: 3.
Signalgast Ted Briggs (derfor har man i dag et kendskab til hvad der foregik på broen af Hood).
Senior Corporal Robert E. Tilburn (der gjorde tjeneste ved anti-luftskytset).
Søkadet William J. Dundas. Tegning af Bismarck - autografer de overlevende fra Hood

Efter at Hood var sunket, måtte Prince of Wales foretage en kursændring, for at undgå at ramme ind i vragdele fra Hood.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube