Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Frankrigs fald

Frankrigs fald i 1940

Billede af Hans Liska - tyske soldater i Rouen
Frankrigs Frafald har selvfølgelig været til stor Skade for vor Stilling i, hvad der med et lidt besynderligt Navn kaldes Det mellemste Østen. Ved Forsvaret af Somaliland, for Eksempel, havde vi regnet med, at stærke franske Styrker vilde angribe Italienerne fra Jibuti.
Det var gribende at se det franske Folks Sorg. Trods alt havde man haabet. Tanken om Miraklet havde alligevel ligget i Underbevidstheden som noget, der maaske alligevel laa indenfor Mulighedernes Grænse, og ingen havde for Alvor villet indrømme, at det bar mod Nederlag.
En Battlefield dokumentarserie fra slaget.
Det er et sørgeligt Faktum, men vi mangler alt, sagde han. Ved De, hvor mange Flyvemaskiner jeg, den Øverstkommanderende over en Arme, har til min Disposition?
Ved at udnytte den begejstring, vi havde fremkaldt i Spanien, og det chok, vi havde bibragt England, burde vi have angrebet Gibraltar i sommeren 1940, straks efter Frankrigs nederlag.
Jeg er ligeledes ked af, at Japan ikke indtog Singapore så tidligt som i 1940 umiddelbart efter Frankrigs nederlag. USA stod da lige overfor et præsidentvalg og havde ikke kunnet gribe ind. Netop da var et af krigens vendepunkter.
Mens General de Gaulle's foretagende vakte lidenskabelig sympati i den amerikanske offentlige menings dyb, blev alle halvofficielle kredse ved med at behandle det med kulde eller ligegyldighed.
Tidslinje over slaget om Dunkirk.
En spændende dokumentarudsendelse i farver fra evakueringen af Dunkirk og om slaget, som blev udkæmpet imens.
Med ubeskrivelig glæde, dybt bevæget og fyldt med varm taknemmelighed oplever vi med Dem, min Führer, Deres og Tysklands største sejr, de tyske troppers indtog i Paris.

Tysk kodenavn var Operation gul. Før angrebet fandt sted var operationen blevet udskudt flere gange.

Frankrig havde et større luftvåben end Tyskland, men det var dårligt placeret.

Den 09. maj 1940 beordrede Adolf Hitler at Fall Gelb (operation gul) skulle iværksættes den følgende dag.

Den franske ubåd Doris blev sænket den 08. maj 1940 ved den hollandske kyst af U. 9. Dagen før den tyske offensiv i vest.

Den 10. maj 1940 klokken 05:35 angreb tyske tropper gennem Belgien og Holland.

Den tyske hær var opdelt i 3 hærgrupper. Fra nord B, A og C.
Hvor A havde det meste panser.

Hærgruppe B gik ind i Holland og det nordlige Belgien, som fik de engelske og franske forsvare til at rykke ind i Belgien. Imellem tiden gik Armé A med dets panser nord om Maginotlinien, hvor de mødte en svag fransk modstand, hvorefter de svingede mod nord, og der opstod en lomme, som siden blev til en gryde ved Dunkirk.
Hærgruppe C stod overfor Maginotlinien.

Leder af Hærgruppe A: Gerd von Rundstedt.
Leder af Hærgruppe B: Fedor von Bock.
Leder af Hærgruppe C: von Leeb.

Under det tyske angreb deltog 10 panser divisioner, 5 motoriserede divisioner og 75 infanteri divisioner.
Tyske tanks: 2.445.
Franske og engelske tanks: 3.373.

Winston Churchill blev engelsk premierminister.

Den 12. maj 1940 trak de franske styrker over på den anden side af Meuse floden, mellem Dinant og Sedan.

Den 13. maj 1940 dukkede de 2 tyske panserkorps fra Hærgruppe B frem fra Ardenner skoven. Undervejs var kampvognene blevet støttet af Stuka'er.

Kampvognene nåede frem til Meuse, og de fik etableret et brohoved på den anden side af floden. 7. Panzer Division under ledelse af Erwin Rommel var de første på den anden bred.

Den 14. maj 1940 brød de tyske styrker igennem ved Sedan.

Engelske og franske fly forsøgte at ødelægge den tysk byggede bro over Meuse med fly. Angrebene mislykkedes, - men det lykkedes tyskerne at nedskyde 50 maskiner med anti aircraft ild.

Den 15. maj 1940 udbrød der panik i Paris, og folk begyndte at flygte fra byen, som gjorde at vejene blev fyldt med flygtninge, så de allierede fik problemer med at flytte deres tropper.

Den 15. maj 1940 fløj Winston Churchill til Paris.

Maxime Weygand erstattede den 19. maj 1940 Maurice Gamelin som øverstkommanderende for de allierede styrker på vestfronten.

Den 20. maj 1940 nåede panserstyrker under Heinz Guderian frem til den engelske kanal, og derved blev kontakten mellem BEF og den franske hær brudt.

XIX. Panzerkorps under Heinz Guderian erobrede Amiens.

Den 21. maj 1940 angreb en fransk panser brigade under Charles de Gaulle 7.Panzer-Division under ledelse af Erwin Rommel ved Arras. Angrebet slog fejl, efter at det i starten var succesrig.

Den 21. maj 1940 angreb engelske styrker ved Arras Rommels 7. panserdivision.

Under slaget om Frankrig fik den 7. panserdivision som Rommel ledede tilnavnet spøgelses divisionen, da den tit var isoleret og angreb de allierede langt bag fronten.

Den 21. maj 1940 blev den omringede franske 9. armé under Henri Giraud nedkæmpet, og Giraud blevet til fange.

Den 03. juni 1940 blev Paris ramt af 1.100 tyske bomber.

Den franske regering flyttede den 10. juni 1940 til Bordeaux.

Italien erklærede Frankrig og de allierede krig den 10. juni 1940.

Den 12. juni 1940 overgav 54.000 engelske og franske tropper sig til Erwin Rommel og hans tropper ved St. Valery-en-Caux.

Den 13. juni 1940 blev Paris gjort til en åben by.

Tyske tropper erobrede den 14. juni 1940 Paris.

Den 15. juni 1940 erobrede tyskerne de franske forter ved Verdun.

Paul Reynaud gik den 16. juni 1940 af som fransk præsident i protest med et franske ønske om at indgå en våbenhvile med Tyskland. Paul Reynaud blev efterfulgt af Henri Petain.

Den 17. juni 1940 holdt Henri Petain en radiotale, hvor han opfordrede de franske tropper til at nedlægge deres våben.

Frankrig spurgte den 17. juni 1940 om Tysklands betingelser for en våbenhvile. England begyndte samme dag Operation Ariel, evakuering af tropper i Frankrig.

Den 17. juni 1940 forlod Charles de Gaulle Bordeaux i Frankrig og rejste til London.

Den 18. juni 1940 mødtes Benito Mussolini med Adolf Hitler i München. Med til mødet havde han hans udenrigsminister Galeazzo Ciano. Mussolini insisterede overfor Adolf Hitler at Frankrig skulle kapitulere betingelsesløst, mens Adolf Hitler fik sin vilje og gav Frankrig mere lempelige betingelser, for at sikre at Frankrig ikke kæmpede videre fra Nordafrika og at den franske flåde forblev neutral.

Den 18. juni 1940 talte Charles de Gaulle i BBC og opfordrede franskmændene til at trodse den tyske besættelsesmagt.

Den 19. juni 1940 erobrede Erwin Rommel og 7. panser regiment Cherbourg.

Under det franske felttog tog Erwin Rommels soldater 100.000 fanger, og de havde selv et tab på 2.500 mand, hvoraf de 700 døde. Endvidere mistede de 42 tanks.

Den 22. juni 1940 kapitulerede Frankrig. Dette skete i Ferdinands Fochs togvogn i en Rethonde skoven ved Compiegne (80 km fra Paris). Samme sted, samme togvogn som blev brugt ved den tyske kapitulation under 1.Verdenskrig.
Adolf Hitler skrev selv under.

I Frankrig blev Vichy regeringen blev dannet den 02. juli 1940.

I 1935 gik Maxime Weygand på pension, men han trådte atter ind i hæren da Tyskland angreb Frankrig i 1940 for at tage kontrollen over de allierede styrker.

Under slaget om Frankrig fik den panserdivision som Erwin Rommel ledede tilnavnet spøgelses divisionen, da den tit var isoleret og angreb de allierede langt bag fronten.
Divisionen havde de højeste antal dræbte.

Maxime Weygand blev befriet af amerikanerne der satte ham på fri fod, men blev på ordre fra Charles de Gaulle atter arresteret og anklaget for kollaboration med tyskerne. Tre år efter blev Maxime Weygand rehabiliteret og Charles de Gaulle måtte anerkende, at da Weygand overtog hæren i Frankrig var slaget tabt.

Mistede fly:

Luftwaffe: 1.284 fly. RAF: 937 fly. Frankrig: 560 fly.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube