Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Marinen Invasionsstyrke opbygges

Tonage-problemet

Fra: Hobro Avis – Hobro Dagblad
Mandag den 22. Marts 1943

Sømand i convoy tjeneste kigger over havet
Han har nemlig nu ordnet det således, at de Skibe, der ellers vilde gå tomme hjem fra Sicilien, tager Kunst og Antikviteter med.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig.
Om landgangen og det efterfølgende slag.
Tidslinje for landgangen ved Anzio.
For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien.
Vesteuropas Folk! Troppestyrker af de allierede Styrkers Ekspeditionshær gik i Morges i Land paa den franske Kyst.
Soldiers, Sailors and Airmen of the Allied Expeditionary Force! You are about to embark upon the Great Crusade, toward which we have striven these many months.
Betonen væltede ned. Bjerge af jord flyttedes. Klitter blev gravet væk, andre bygget op ved særlige stillinger, adgangsveje blev anlagt og alle tildækket med sand og beplantet med marehalm, men længe lå de store udgravninger som åbne vindbrud i klitterne, og sandet føg indover landet.
Kort over kampområdet.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme.
Slaget om Atlanterhavet drejede sig om de oversøiske handelsruter, der især løb mellem USA og England.
Oversigt over ubånes sænkninger.
I midten af konvojen, var der tre rækker af 5 vigtige eller eksplosive skibe, flankeret af 2 kolonner på hver side med 4 skibe.
Jeg må forklare farerne og vanskelighederne ved disse konvoj operationer, når den fjendtlige kampeskadre stationeres højt mod nord.
Den tyske krigsmaskine har lidt et næstent knusende nederlag ved Stalingrad og forsiden på Hobro Avis (den 22. marts 1943), handler om et forestående nederlag til Aksemagterne og Rommel i Tunis.

Umiddelbart kan alt synes tabt, men kan tyskerne inddæmme fronten og holde de Vest Allierede væk fra fastlandet i Europa, så kan tyskerne samle deres styrker på Østfronten og opnå en nødvendig sejr i det slag, som de planlægger ved Kursk.

Langs de vestlige kyster bygges Vestvolden, som skal afskrække fjenden fra en invasion eller fastholde De Allierede på invasionsstranden, så tyskerne kan lave et scenarie som ved f.eks. Dunkirk.

Jeg mener, at Winston Churchill kaldte Italien for den bløde bug. Fra Tunis til Italien var der kun en lille afstand og Sicilien er endda tættere på.

Tyskerne havde indsamlet information om De Allierede under landgangene i Nordafrika under Operation Torch. De håbede på, at transporten over havet kunne være en så stor hurdle, at det sikrede dem mod en invasion. Her kommer deres udlægning.

Tonage-problemet

Hvad der fordres til at transportere en Division
Kan de allierede gennem fører et Forsøg på Invation?..Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.

Såvel overfor denne eventualitet som med henblik på kampene i Nordafrika har det interessere at stifte bekendtskab med en af amerikanske Marineeksperter udarbejdet Opgørelse over Tonnagebehovet ved Forsendelse af Tropper fra U.S.A. Denne Fremstilling viser, at der til at transportere 10,000 mand til Afrika med 100 Panserbiler og andet militært Udstyr kræves 200,000 Brt.

Man kan herefter forestille sig, hvad der skal til for at transportere den Invationsarmé på 300,000 Mand, som Amerika har stillet i Udsigt, og hvad de allierede har måttet ofre af Tonnage for at bringe deres Invationsarmé på omkring 100,000 Mand over til Afrika i Efteråret.

Man fastslår på tysk Side, at dette og lignende Forsøg i Fremtiden naturligvis kun kan ske på Bekostning af Hjælpen til Sovjetunionen.

Når Tyskland i første Halvdel af Marts har sænket over en halv Million Bruttotons, forstår man også, hvilke enorme Vanskeligheder, U-Bådskrigen volder de allieredes Forsyninger.

Den Tonnage, de allierede har til Rådighed, anslås fra tysk Side til 20 Mill. Bruttotons, og da Tyskerne i den Fase, U-Bådskrigen nu er trådt ind i, efter Eksperternes Anskuelse allerede har fået et stort Forspring i det spændende Væddeløb mellem Sænkninger og Nybygninger, erklærer man på Baggrund heraf, at Søkrigen er trådt ind i et for Vestmagterne meget kritisk Stadium.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube