Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Operation Torch

Operation Torch

Amerikansk soldat sammen med koloni soldat
Den bedste anden Front i 1942 og den eneste Operation i større Format, der er gennemførlig fra Atlanterhavet, er »Torch«. Hvis denne kan gennemføres i Oktober, vil den yde Rusland større Hjælp end nogen anden Plan.
Da jeg talte med P.M. i morges, var han tydeligt deprimeret. Han havde sendt et brev til præsidenten med forslag om, at de skulle spise frokost sammen, men præsidentens svar var et høfligt „nej". „Det ligner ham ikke," mumlede P.M. Harry forklarede, at han ikke ønskede, at der skulle brede sig et indtryk af, at han og Winston stikker hovederne sammen for at lægge råd op om noget, der vil være ubehageligt for Stalin.
Fra ethvert Hjem paa denne Ø, i vort Imperium, ja i hele Verden, dog ikke fra de skyldiges Tilholdssteder, gaar der en Tak til de britiske Flyvere, som, frygtløse trods de ulige Vilkaar, utrættelige i deres dristige Angreb under stadig Dødsfare, ved deres Tapperhed og Selvopofrelse er i Færd med at vende Strømmen i denne Verdenskrig. Aldrig før i en Strid mellem Mennesker har saa mange skyldt saa faa saa meget.
Vi begyndte at føre små konvojer til Nordrusland i august 1941, og indtil december foretog tyskerne sig intet for at tyskerne sig intet for at lægge os hindringer i vejen. Fra februar 1942 øgede vi konvojernes størrelse, og derefter flyttede tyskerne en anselig styrke af ubåde og et stort antal flyvere til Nordnorge og angreb konvojerne energisk derfra.
Flådens Nybygningsprogrammer har været kontinuerlige under Krigen, idet alle Beddinger er blevet taget i Brug, så snart de er blevet tomme. Det er ikke desto mindre belejligt på dette Tidspunkt, at Marineministeriet redegør for sine nuværende Behov for Nybygning og opnår Kabinettets Sanktion af dets Retningslinjer.
Imens var - i november - en engelsk-amerikansk styrke under general Eisenhower gået i land i Fransk Nordafrika, og Rommel, der nu var i Tunis, var således kommet under dobbelt ild.
En tidslinje over slaget.
Jeg opdagede pludselig, at jeg stadig bar på min stok. Det havde været min mening at efterlade den på kommandostationen og tage et gevær med i stedet.
Torch var kodeordet for den amerikansk – engelsk militær landsætning af tropper i Nordafrika.
Den strategiske allierede plan for Torch var, at englænderne forinden skulle have angrebet ved El Alamein.

Operation Torch var en dårligt planlagt operation, da planlægningen var sket over en kort periode, og der var en stor usikker faktor, for hvordan ville Vichy Frankrig reagere (specielt i Algeriet og Marokko). Endelig var de allieredes forsyningslinier ikke helt fastlagte.

I operationen skulle der landsættes tropper ved tre havnebyer.
- 3 strande ved Casablanca i Marokko.
- 2 strande og faldskærmstropper ved Oran i Algeriet.
- 2 strande ved Algier.

Når havnebyerne var blevet erobret, skulle der straks indskibes forsyninger, og den allierede hær skulle bevæge sig ned langs kysten til Tunesien, hvor målet var havnebyen Tunis, hvor de allierede ville få en nøgleposition. Hvor de kunne:
- Angribe aksemagternes forsyningslinjer til Tripoli.
- Angribe Libyen.
- Invadere Sicilien.

Den 19. juni 1942 ankom Winston Churchill til Washington for diskutere invasionen af Nordafrika.

Den 14. august 1942 blev Dwight Eisenhower udnævnt til Allieret chef for Operation Torch.
Mark Clark var næstkommanderende for operationen.

Den 21. oktober 1943 blev 8 amerikanske og engelske officerer blev landsat fra en ubåd for at undersøge områderne for landgangen.

Den 22. oktober 1942 sejlede det første skib der deltog i Operation Torch fra Skotland.

Eisenhower ankom den 02. november 1942 til Gibraltar for opsætte sin kommandopost til invasionen i Nordafrika.

Den 08. november 1942 blev der landsat 100.000 amerikanske og engelske tropper i Nordafrika.
Der deltog 400 skibe i operationen, - hvor de 350 var handelsskibe.
Under sejladsen til invasionsstrandene mistede de allierede ingen skibe.
Selve landgangen var planlagt til at ske samtidig med det amerikanske midtvejsvalg. Men den operationen blev fire dage forsinket.

Den 08. november 1942 fortalte Adolf Hitler at Stalingrad var faldet, det skete i Beer Hall München (samme dag som Torch og årsdagen for Adolf Hitlers mislykkede kup i 1923).

Efter landgangen mødte invasionsstyrken en del modstand fra den franske flåde, og især kystbatterierne var farlige.
Den første dag kæmpede de Allierede skibe med de franske skibe i havnebyen Casablanca, hvor det ½-færdige slagskib Jean Bart bed fra sig, men en salve fra det amerikanske slagskib Massachusetts fik kanonerne på Jean Bart til at tie.
Ved middagstid var de franske skibe nedkæmpede.

Den 09. november 1942 erobrede de Allierede havnebyen Alger med en intakt havn (1 dag).

Den 10. november 1942 erobrede amerikanske tropper:
Amerikanske tropper erobre lufthavnen i Port-Lyautey, Marokko.
Amerikanske og engelske tropper erobrede Oran i Algeriet.

Den franske admiral Jean Darlan beordrede den 10. november 1942 de franske tropper i Nordafrika til at indstille modstanden mod de allierede.

Den 13. november 1942 fløj Eisenhower til Algeriet for at slutte en endelig aftale med Jean Darlan.

Den 14. november 1942 overgav de sidste franske tropper i Algeriet til de Allierede.

Efter den allierede landgang forsøgte Maxime Weygand at flyve til Algeriet, men han blev fanget af tyskerne og ført til et slot i Østrig, hvor han blev holdt fangen.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube