Skip Navigation Links Historie 2. Verdenskrig Militæret Invasionen af Sicilien

Invasionen af Sicilien

Luftbillede af Messina og en amerikansk B-17 maskine
Han har nemlig nu ordnet det således, at de Skibe, der ellers vilde gå tomme hjem fra Sicilien, tager Kunst og Antikviteter med.
Tidslinje for landgangen ved Anzio.
For at lette den allierede skibsfart gennem Middelhavet og som et nyt skridt mod aksemagternes nederlag er det besluttet at erobre Sicilien.
Samtidig med, at situationen i Tunis nærmer sig det kritiske punkt, diskuterer man i Berlin Muligheden af en allieret invasion i Europa i Forårstiden.
Dette er også vigtigt, fordi spørgsmålet om en anden front i Europa, der blev rejst af Præsident Roosevelt i hans sidste telegram til mig.
Jeg ønsker over for marskal Badoglio, idet jeg mindes vort samarbejde i gamle dage, at forsikre, at der for mit vedkommende ikke vil opstå vanskeligheder, og at jeg er parat til i alle henseender at samarbejde.
Den anden front i Europa blev etableret efter De Allieredes landgang på Sicilien.
Fra Tunis og Bizerta i Tunesien, angreb de allierede Sicilien der lå 150 km væk. Tyskernes og italienernes forsvar af øen blev vanskeliggjort af, at det forventede angreb kunne blive sat ind både imod Grækenland, Sardinien og Sicilien.

Den 19. januar 1943 besluttede de allieredes Joint Chiefs of Staff, at Sicilien skulle invaderes.

Den allierede Overkommando besluttede den 22. januar 1943, at Sicilien skulle invaderes den 10. juli 1943 i Operation Husky.

Den 11. juni 1943 erobrede engelske tropper den italienske ø Pantelleria i operation Corkscrew, der af italienerne blev betragtet som uindtagelige. De følgende to dage erobrede engelske soldater også de italienske øer Lampedusa og Linosa. Dette skete for at forberede en invasion af Sicilien.

96 skibe sejlede den 05. juli 1943 mod Sicilien med invasionsstyrken.

Engelske og amerikanske styrker blev landsat på Sicilien den 10. juli 1943.

De allierede erobrede den 12. juli 1943 de to byer Augusta og Ragusa.

Gennem foråret 1943 blev Norditalien bombet, for at svække de italienske troppers moral og isolere havnene på Sicilien.

Allieret Øverstkommanderende for 15. Armégruppe: Harold Alexander.

De allierede havde til angrebet gode flyvepladser på øerne Malta og Pantelleria.

Ved landgangen deltog 250 krigsskibe og 2.000 skibe.
Ved landgangen blev der landsat 200.000 mand, 2.000 tanks og 14.000 køretøjer.

På sydkysten blev der landsat amerikanske tropper, og de var ledet af George Patton.

På kysten i sydøst blev 8. armé landsat, og den blev ledet af Bernard Montgomery.

Under kampene opstod der splid mellem tyskerne og italienerne, blandt andet bad tyskerne flere gange om assistance fra den italienske flåde, der dog forblev i havn.

09. juli 1943 var der ved Middelhavet meget dårligt vejr, der nær havde stoppet operationen, men metrologerne mente at vejret på invasionsdagen ville være bedre.
Den følgende dag var vindstyrken faldet, således at der blæste en stærk brise.

Den 10. juli 1943 gik amerikanske og engelske styrker I land på Sicilien (Operation Husky).

Sovjetunionen forventede et nyt tysk fremstød den 14. juli 1943 ved Kursk, men Adolf Hitler standsede slaget om Kursk. Sovjetunionen var blevet svækket ved Kursk, men de allierede var gået i land på Sicilien, så der skulle bruges soldater der.

Den 22. juli 1943 erobrede George Patton Seventh Army Palermo.

Den 06. august 1943 besatte amerikanske tropper Troina.

Tyskerne opgav næsten Sicilien uden kamp, og førte dets tropper og materiel over Messina Strædet.
Den 11. august 1943 begyndte tyskerne at evakuere dets tropper på Sicilien til det italienske fastland. Det lykkedes tyskerne at få evakueret:
Tyske soldater: 39.569 mand.
Italienske soldater: 60.000 mand.
Ammunition: 2.000 tons.
Køretøjer: 9.605 stk.
Tanks: 47 stk.
Svære kanoner: 94 stk.

Den 17. august 1943 gik amerikanske tropper ledet af George Patton ind i Messina, hvorefter Sicilien var erobret af allierede tropper.

Allierede tab: 23.000.

Tyske tab: 30.000.

Italienske tab: 135.000.


Følg History Watch på :
Facebook Twitter YouTube